А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Про встановлення місцевих податків та зборів на території Кагарлицької міської територіальної громади

опубліковано: 01 липня 2024 оновлено: 16 липня 2024

                           

 

КАГАРЛИЦЬКА МІСЬКА РАДА VIII СКЛИКАННЯ

     

РІШЕННЯ

27.06.2024 №5254-54- VIII                                                                                                    м. Кагарлик

 

Про внесення змін до рішення сесії Кагарлицької міської ради від 17.06.2021 №938-08-VIII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Кагарлицької міської територіальної громади»

 

У зв’язку з затвердженням Наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3537 Національного класифікатора Будівель і споруд НК 018:2023, який застосовується при адмініструванні податку на нерухоме майно, відмінного від земельної ділянки, керуючись постановою Кабінету міністрів України від 24 травня 2017 року № 483  «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки», постановою Кабінету Міністрів України від 28.12.2020 р. № 1330 «Про затвердження Порядку та форм надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», відповідно до пункту 266.4 підрозділу 10 розділу ХХ «Перехідні положення» Податкового кодексу України, статті 18, пункту 24 частини першої статті 26, статті 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про правовий режим воєнного стану» від 12 травня 2015 року № 389-VII, Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року Nº 2102-1X, п. 24 ч. 1 ст. 26, ст. 59, 69 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії з питань бюджету та фінансів, сесія міської  ради  вирішила:

1. Внести зміни до рішення сесії Кагарлицької міської ради від 17.06.2021 №938- 08 – VIII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Кагарлицької міської територіальної громади», виклавши Розділ ІІ «Податок на майно: ІІ.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» Додатку до рішення в новій редакції (додається).

2. Юридичному відділу Управління правового забезпечення та комунальної власності забезпечити оприлюднення цього рішення в установленому законом порядку.

3. Це рішення набирає чинності з 01 січня 2025 року та є невід’ємною частиною рішення сесії Кагарлицької міської ради від 17.06.2021 №938- 08 – VIII «Про встановлення місцевих податків та зборів на території Кагарлицької міської територіальної громади».

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з питань бюджету та фінансів та ГУ ДПС у Київській області.

 

 

 

   Міський голова                                             Олександр ПАНЮТА

                                                                                                                                                 

 

 

 

                                                                                           Додаток 
                                                                                           до рішення сесії  міської ради 

                                                                                          від 27.06.2024 №5254-54-VII

 

Розділ ІІ
Податок на майно:
ІІ.1. Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

1. Визначити наступні особливості справляння податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки на території Кагарлицької міської територіальної громади:

1.1. Визначити:

-  платника податку згідно статті 266.1 Податкового кодексуУкраїни;

- об’єкт оподаткування згідно статті 266.2 Податкового кодексуУкраїни;

- базу оподаткування згідно статті 266.3 Податкового кодексуУкраїни;

- порядок обчислення податку згідно статтей 266.7 та 266.8 Податкового кодексуУкраїни;

- податковий період згідно статті 266.6 Податкового кодексу України;

- строк та порядок сплати податку згідно статтей 266.9 та 266.10 Податкового кодексуУкраїни.

1.2. Встановити ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, згідно з додатком 1.

1.3. Встановити пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України та переліком згідно з додатком 2.

1.4. Визначити, що відповідно до підпункту 266.2.2. пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України не є об’єктом оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки:

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а також організацій, створених ними в установленому порядку, що повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності);

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки;

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу;

г) гуртожитки;

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, селищної, міської ради;

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного такого об’єкта на дитину;

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;

є) будівлі промисловості, віднесені до класу "Промислові та складські будівлі" (код 125) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників (юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Нежитлові сільськогосподарські будівлі" (код 1271) Класифікатора будівель і споруд НК 018:2023, що використовуються за призначенням у господарській діяльності суб’єктів господарювання та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, позичку;

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств;

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади (притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких здійснюється виробнича та/або господарська діяльність;

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг;

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 1
(пункт 1.2 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)

СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2025 року.

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва                                  

 

32

 

3222210100

м. Кагарлик, Київська область

 

 

 

3222281201

с. Бурти

 

 

 

3222281202

с. Очеретяне

 

 

 

3222282401

с. Горохове

 

 

 

3222282403

с. Горохівське

 

 

 

3222282001

с. Горохуватка

 

 

 

3222282002

с. Іванівка

 

 

 

3222282003

с. Тарасівка

 

 

 

3222283201

с. Демівщина

 

 

 

3222283202

с. Оріхове

 

 

 

3222283601

с. Зелений Яр

 

 

 

3222284001

с. Кадомка

 

 

 

3222284003

с. Зорівка

 

 

 

3222284004

с. Калинівка

 

 

 

3222284801

с. Леонівна

 

 

 

3222284802

с. Антонівка

 

 

 

3222285401

с. Липовець

 

 

 

3222285201

с. Ліщинка

 

 

 

3222285203

с. Тернівка

 

 

 

3222285202

с. Расавка

 

 

 

3222285601

с. Мирівка

 

 

 

3222280801

с. Бендюгівка

 

 

 

3222285801

с. Новосілки

 

 

 

3222286001

с. Переселення

 

 

 

3222286801

с. Слобода

 

 

 

3222286601

с. Расавка

 

 

 

3222287201

с. Стави

 

 

 

3222288201

с. Сущани

 

 

 

3222288601

с. Халча

 

 

 

3222288604

с. Виселкове

 

 

 

3222288602

с. Воронівка

 

 

 

3222283801

с. Зікрачі

 

 

 

3222288801

с. Черняхів

 

 

 

3222289001

с. Шпендівка

 

 

 

3222289201

с. Шубівка

 

 

 

3222289202

с. Землянка

 

 

Класифікація будівель та споруд2

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної заробітної плати)

код2

найменування2

для юридичних осіб

для фізичних осіб

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1 зона4

2 зона4

3 зона4

1

Будівлі

11

Житлові будинки

111

Одноквартирні житлові будинки

1110

Одноквартирні житлові будинки

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- відокремлені житлові будинки садибного типу, дачі, будинки лісників,

садові та інші літні будинки для тимчасового проживання, тощо.

Цей клас включає також:

- зблоковані та терасні будинки з окремими квартирами, кожна з яких має

власний дах та власний вхід з вулиці.

Цей клас не включає: нежитлові сільськогосподарські будинки (1271).

 

 

 

 

 

 

112

Житлові будинки з двома та більше квартирами

1121

Житлові будинки з двома квартирами

0,5

 

 

0,3

 

 

 

Цей клас включає:

- відокремлені, зблоковані та терасні будинки з двома квартирами.

Цей клас не включає:

- зблоковані або терасні будинки з окремими квартирами, кожна з яких має

власний дах та власний вхід з вулиці (1110).

 

 

 

 

 

 

1122

Житлові будинки з трьома та більше квартирами

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- інші житлові будинки з трьома та більше квартирами.

Цей клас не включає:

- гуртожитки (1130);

- готелі (1211);

- туристичні бази, табори та будинки відпочинку (1212).

 

 

 

 

 

 

113

Житлові будинки для колективного проживання

1130

Житлові будинки для колективного проживання

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- гуртожитки для студентів та учнів навчальних закладів, робітників та

службовців, житлові будинки для дітей-сиріт та дітей з інвалідністю, для

осіб літнього віку та осіб з інвалідністю, інших соціальних груп,

наприклад, будинки для біженців, притулки для бездомних тощо.

Цей клас не включає:

- лікарні (1264);

- будівлі закладів соціального захисту населення (1264);

- в'язниці та казарми (1274).

 

 

 

 

 

 

12

Нежитлові будівлі

121

Будівлі готельні та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі готелів, мотелів, пансіонатів та подібних закладів з надання житла

з рестораном або без нього.

Цей клас включає також:

- відокремлені будівлі ресторанів та барів.

Цей клас не включає:

- ресторани в житлових будинках (1122);

- хостели, гірські притулки, табори для відпочинку, рекреаційні будинки (1212);

- ресторани в торгових центрах (1230).

 

 

 

 

 

 

1212

Інші будівлі для короткострокового проживання

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі хостелів, дитячих та сімейних таборів відпочинку, гірські

притулки, рекреаційні будинки та інші будівлі для тимчасового

проживання, не класифіковані раніше.

Цей клас не включає:

- будівлі готельні (1211); споруди парків для дозвілля та розваг (2412).

 

 

 

 

 

 

122

Офісні будівлі

1220

Офісні будівлі

1,2

 

 

1,2

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі, що використовуються як приміщення для конторських та

адміністративних цілей, у тому числі для промислових підприємств,

банків, поштових відділень, органів державної влади та місцевого

самоврядування тощо.

Цей клас включає також:

- конгрес-центри, будівлі органів правосуддя, парламентські будівлі.

Цей клас не включає:

- офіси в будівлях, які використовуються переважно для інших цілей.

 

 

 

 

 

 

123

Будівлі оптово-роздрібної торгівлі

1230

Будівлі оптово-роздрібної торгівлі

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі торгових центрів, універмагів, окремих магазинів та крамниць,

зали для ярмарків, аукціонів, торгових виставок, криті ринки, закладів

обслуговування учасників дорожнього руху тощо.

Цей клас не включає:

- магазини в будівлях, які призначені переважно для інших цілей.

 

 

 

 

 

 

124

Будівлі транспорту та зв’язку

1241

Будівлі електронних комунікацій,станцій,терміналів та пов’язані з ними будівлями

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі цивільних та військових аеропортів, залізничних станцій,

автобусних станцій, морських та річкових вокзалів, фунікулерів та станцій

канатних доріг;

- будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій,

телекомунікаційних центрів тощо.

Цей клас включає також:

- ангари для літаків, будівлі сигнальних будок, локомотивних та вагонних

депо;

- телефонні будки;

- будівлі маяків;

- будівлі (вежі) управління повітряним рухом.

Цей клас не включає:

- заклади обслуговування учасників дорожнього руху (1230);

- резервуари, силоси та складські приміщення (1252);

- залізничні колії (2121, 2122);

- злітно-посадкові смуги аеродромів (2130);

- лінії та вежі електронних комунікаційних мереж (2213, 2224);

- нафтотермінали (2303).

 

 

 

 

 

 

1242

Будівлі гаражів

0,25

 

 

0,25

 

 

 

Цей клас включає:

- гаражі (наземні й підземні) та криті автомобільні стоянки.

Цей клас включає також:

- навіси для велосипедів.

Цей клас не включає:

- автостоянки в будівлях, які використовуються переважно для інших цілей;

- заклади обслуговування учасників дорожнього руху (1230).

 

 

 

 

 

 

125

Промислові та складські будівлі

1251

Промислові будівлі

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі, що використовуються для промислового виробництва, наприклад,

фабрики, майстерні, бойні, пивоварні тощо.

Цей клас не включає:

- резервуари, силоси та складські приміщення (1252);

- будівлі сільськогосподарського призначення (1271);

- комплексні промислові споруди (електростанції, нафтопереробні заводи

тощо), які не мають характеристик будівель (230).

 

 

 

 

 

 

1252

Резервуари, силоси та склади

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- резервуари та ємності;

- резервуари для нафти та газу;

- силоси для зерна, цементу та інших сухих продуктів;

- холодильники та спеціальні склади.

Цей клас включає також:

- складські майданчики.

Цей клас не включає:

- сільськогосподарські силоси та складські будівлі, що використовуються

для сільського господарства (1271);

- водонапірні башти (2222);

- нафтотермінали (2303).

 

 

 

 

 

 

126

Будівлі громадського дозвілля, освіти,охорони здоров’я та соціального захисту

1261

Будівлі громадського дозвілля

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі кінотеатрів, театрів, концертні зали тощо;

- зали засідань та багатоцільові зали, що використовуються, головним

чином, для публічних виступів;

- казино, цирки, музичні зали, танцювальні зали та дискотеки, естради

тощо.

Цей клас не включає:

- музеї, художні галереї (1262);

- спортивні зали (1265);

- парки для відпочинку та розваг (2412).

 

 

 

 

 

 

1262

Будівлі музеїв та бібліотеки

0,1

 

 

0,1

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі музеїв, художніх галерей, бібліотек та ресурсних центрів.

Цей клас включає також:

- будівлі архівів.

Цей клас не включає:

- пам'ятники історичні (1273).

 

 

 

 

 

 

1263

Будівлі закладів освіти, та дослідних закладів

0,1

 

 

0,1

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі, призначені для дошкільної, середньої, професійно-технічної та

спеціалізованої освіти;

- будівлі закладів вищої освіти, науково-дослідних закладів, лабораторій.

Цей клас включає також:

- будівлі спеціальних шкіл для дітей з фізичними або розумовими вадами;

- будівлі закладів для фахової перепідготовки;

- будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій.

Цей клас не включає:

- гуртожитки, які є окремим будівлями шкіл-інтернатів (1130);

- гуртожитки для студентів (1130);

- бібліотеки (1262);

- лікарні навчальних закладів (1264).

 

 

 

 

 

 

1264

Будівлі закладів охорони здоров’я та соціального захисту населення

0,3

 

 

0,3

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі закладів з надання медичної допомоги хворим та травмованим

пацієнтам;

- санаторії, лікарні тривалого перебування і будинки з медичним доглядом

для людей похилого віку та осіб з інвалідністю, психіатричні лікарні,

диспансери, пологові будинки, реабілітаційні центри матері та дитини.

Цей клас включає також:

- будівлі лікарень навчальних закладів, виправних закладів, в'язниць та

збройних сил;

- будівлі, що використовуються для термального та соляного лікування,

функціональної реабілітації, пунктів переливання крові, пунктів

донорського грудного молока, ветеринарних лікарень тощо;

- будинки закладів, що надають комбіновані послуги проживання та

догляду або медичного обслуговування для людей похилого віку, для

людей з обмеженими можливостями тощо.

Цей клас не включає:

- соціальні будинки-інтернати для людей похилого віку та осіб з

інвалідністю (1130).

 

 

 

 

 

 

1265

Спортивні зали

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі, що використовуються в спортивних цілях (баскетбольні і тенісні

зали, плавальні басейни, гімнастичні зали, ковзанки або хокейні арени

тощо), що передбачають обладнання для глядачів та учасників.

Цей клас не включає:

- багатоцільові зали, що використовуються, головним чином, для публічних

виступів (1261);

- спортивні майданчики для занять спортом на відкритому повітрі,

наприклад, тенісні корти, відкриті плавальні басейни тощо (2411).

 

 

 

 

 

 

127

Інші нежитлові будівлі

1271

Нежитлові сільськогосподарські будівлі

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі, призначені для сільськогосподарської діяльності, наприклад,

корівники, стайні, свинарники, кошари, конюшні, розплідники,

промислові курники, зерносховища, ангари та фермерські господарські

будівлі, погреби, виноробні заводи, винні чани, теплиці,

сільськогосподарські силоси тощо.

Цей клас не включає:

- споруди зоологічних парків та ботанічних садів (2412).

 

 

 

 

 

 

1272

Меморіальні та культові будівлі

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- церкви, каплиці, мечеті, синагоги тощо;

Цей клас включає також:

- цвинтарі та похоронні споруди, ритуальні зали, крематорії;

Цей клас не включає:

- переведені в світські культові будівлі, що використовуються як музеї

(1262);

- пам’ятки історичні (1273).

 

 

 

 

 

 

1273

Пам’ятники історичні та ті, що охороняються

0,5

 

 

0,5

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі історичні та такі, що охороняються державою і не

використовуються для інших цілей.

Цей клас включає також:

- старовинні руїни, що охороняються державою, археологічні розкопки;

- статуї та меморіальні, художні і декоративні споруди.

Цей клас не включає:

- будівлі музеїв (1262);

- релігійні будівлі (1272).

 

 

 

 

 

 

1274

Інші будівлі, не класифіковані раніше

1,0

 

 

1,0

 

 

 

Цей клас включає:

- будівлі виправних закладів, в’язниць, слідчих ізоляторів, військових

казарм, міліцейських та пожежних служб.

Цей клас включає також:

- такі споруди, як зупинки громадського транспорту, громадські туалети,

пральні, лазні тощо;

Цей клас не включає:

- телефонні будки (1241);

- госпіталі виправних закладів, в’язниць, збройних сил (1264);

- військові інженерні споруди (2420).

 

 

 

 

 

 

 

1   Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до національного класифікатора Будівель і споруд НК 018:2023, затвердженого Наказом Міністерства економіки України від 16.05.2023 № 3537.

2   Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/ можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.

 

 

 

              Секретар  міської ради                                                                                                      Л.В.Демиденко

 

 

 

Додаток 2
(пункт 1.3 підрозділу ІІ.1. розділу ІІ)

ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01  січня  2025 року.


Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:

 

Код області

Код району

Код КОАТУУ

Назва                                  

 

32

 

3222210100

м. Кагарлик, Київська область

 

 

 

3222281201

с. Бурти

 

 

 

3222281202

с. Очеретяне

 

 

 

3222282401

с. Горохове

 

 

 

3222282403

с. Горохівське

 

 

 

3222282001

с. Горохуватка

 

 

 

3222282002

с. Іванівка

 

 

 

3222282003

с. Тарасівка

 

 

 

3222283201

с. Демівщина

 

 

 

3222283202

с. Оріхове

 

 

 

3222283601

с. Зелений Яр

 

 

 

3222284001

с. Кадомка

 

 

 

3222284003

с. Зорівка

 

 

 

3222284004

с. Калинівка

 

 

 

3222284801

с. Леонівна

 

 

 

3222284802

с. Антонівка

 

 

 

3222285401

с. Липовець

 

 

 

3222285201

с. Ліщинка

 

 

 

3222285203

с. Тернівка

 

 

 

3222285202

с. Расавка

 

 

 

3222285601

с. Мирівка

 

 

 

3222280801

с. Бендюгівка

 

 

 

3222285801

с. Новосілки

 

 

 

3222286001

с. Переселення

 

 

 

3222286801

с. Слобода

 

 

 

3222286601

с. Расавка

 

 

 

3222287201

с. Стави

 

 

 

3222288201

с. Сущани

 

 

 

3222288601

с. Халча

 

 

 

3222288604

с. Виселкове

 

 

 

3222288602

с. Воронівка

 

 

 

3222283801

с. Зікрачі

 

 

 

3222288801

с. Черняхів

 

 

 

3222289001

с. Шпендівка

 

 

 

3222289201

с. Шубівка

 

 

 

3222289202

с. Землянка

 

Група платників, категорія/класифікація                             Розмір пільги (відсотків суми

будівель та споруд                                                                податкового зобов’язання за рік)

                                                                                                                     100 %

  1. Пільги, встановлені пп. 266.4.1. п. 266.4. ст. 266 Податкового кодексу України, а саме база оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, зменшується:

а) для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на60 кв. метрів;

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на120 кв. метрів;

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), - на180 кв. метрів.

  1. Звільнити зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки у розмірі 100 % учасників антитерористичної операції та членів сімей загиблих учасників антитерористичної операції.
  2. Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

 

Секретар  міської ради                                            Л.В.Демиденко

 

 

1.  Про внесення змін до рішення сесії Кагарлицької міської ради від 17.06