А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

План зонування м. Кагарлика

опубліковано: 29 червня 2023 оновлено: 30 травня 2024

Публікуємо План зонування м. Кагарлика, розроблений ДП «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М.Білоконя».

Із детальним кресленням і пояснювальною запискою до нього можна познайомитися в міській раді (ІІ поверх, кабінет першого заступника міського голови О.А.Пурія).

 

Пояснювальна записка до Плану зонування 

 

ЗМІСТ

 

ВСТУП ...................................................................................................................... 2

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ ................................................................... 5

1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ. ................................................................. 5

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ЗОНІНГУ ............................................................... 13

1.3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВВЕДЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ ЗОНІНГУ ............................ 15

РОЗДІЛ 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА ... 16

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА. .............. 16

2.2 ВИДИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ............... 16

В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН ........................................................................16

2.3. ЄДИНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК  ……........................…………………..18

2.4. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН .................................................................. 19

2.5. ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ВИДІВ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ ........................... 20

2.5.1 ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . 20

2.5.2 ТУРИСТИЧНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ .............................................. 28

2.5.3 ЖИТЛОВІ ТЕРИТОРІЇ ..................................................................................... 32

2.5.4 ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ ................................................................................. 36

2.5.5 ТЕРИТОРІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ...................................... 38

2.5.6 КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ............................................................... 42

2.5.7 ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ .................................................... 45

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ

МІСТА.......................................................................................................................... 48

 

ВСТУП

«План зонування території (зонінг) м. Кагарлик» розроблений на замовлення Кагарлицької міської ради згідно з договором №1014-01-2013 від 24.05. 2013 р., відповідно до «Завдання на розробку генерального плану та плану зонування м. Кагарлик Київської області».

«План зонування території (зонінг) м. Кагарлик» є містобудівною документацією, розробленою на всю територію міста на основі генерального плану відповідно Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», нормативно-правових актів державної влади, а також відповідно документів, що визначають основні напрямки розвитку міста, охорони та використання його культурної спадщини, навколишнього природного середовища.

Зонінг створений з метою регулювання планування та забудови території міста з урахуванням державних, громадських та приватних інтересів, раціонального використання території; створення сприятливих умов для залучення інвестицій у будівництво шляхом забезпечення можливості вибору інвестором найбільш ефективного виду використання земельної ділянки для містобудівних потреб; забезпечення вільного доступу громадян до інформації стосовно розвитку міста, взаємоузгодження інтересів громади та інвесторів; забезпечення сумісності забудови окремих земельних ділянок з оточуючою забудовою; сприяння реалізації завдань довгострокового розвитку міста з урахуванням історико-культурної спадщини та екологічного стану та збереження об’єктів культурної спадщини.

В «Плані зонування території (зонінг) м. Кагарлик» визначаються умови і обмеження використання території міста, надається обґрунтування меж територіальних зон, встановлюються містобудівні регламенти, визначаються види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва в цих зонах. План зонування території (зонінг) м. Кагарлик містить графічні (План зонування території) та текстові матеріали, а також додатки, в яких надається інформація з процедурних питань.

Проект «Плану зонування території (зонінгу) м. Кагарлик», в частині визначення переважних, супутніх та допустимих видів забудови земельних ділянок та розроблення плану зонування міста, базується на рішеннях генерального плану міста та затвердженої містобудівної документації, наданої Відділом містобудування та архітектури Кагарлицької районної державної адміністрації:

- Містобудівне обґрунтування «Розташування помольної фабрики цементу ТОВ «ЕМА-Цемент» на резервних територіях промзони м. Кагарлик, Київської області» (ДП «Київський Промбудпроект»);

- Містобудівне обґрунтування «Реконструкція з добудовою існуючого цеху КМЗ під виготовлення конструкцій сандвіч-елементів ТОВ «Пантек-виробництво» на території промислової зони в м. Кагарлик по вул. Народна,7, Київської області» (ДП «Київський Промбудпроект»);

- Містобудівне обґрунтування по розміщенню багатоповерхової житлової забудови на земельній ділянці по вул. 97 Стрілецької дивізії (ДП УДНДІПМ «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя);

- Містобудівне обґрунтування «Реконструкція площі Незалежності в м. Кагарлик Київської області» (Підприємство творча архітектурна майстерня «Контур» Київської організації спілки архітекторів України).

Рішення прийняті з урахуванням чинного законодавства України у сфері містобудування та вимог державних будівельних норм:

- Земельний кодекс України;

- Водний кодекс України;

- Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності» від 17.02.2011 р. № 3038-VІ;

- Закон України «Про основи містобудування» від 16.11.1992 р. № 2780-ХІІ;

- Закон України «Про благоустрій населених пунктів» від 22.12.2011р. № 4220-VI;

- Настанова про склад та зміст плану зонування території (зонінг) ДСТУ-Н. Б.Б.1.1-12:2011, Київ, 2012р.;

- Наказ «Про затвердження порядку надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, їх склад та зміст» від 07.07.2011р. №109;

- ДБН 360-92** «Містобудування. Планування і забудова міських та сільських поселень»;

- Профільні ДБН за типом об’єкту;

- ДСанПін «Планування та забудова населених пунктів» від 19.06.96 р. № 173;

- Профільні СанПін за типом об’єкту.

Робота виконана авторським колективом архітектурно-планувальної майстерні № 5 (начальник – Губенко Т.В.)

Начальник АПМ-5,

Лауреат Державної премії України в

галузі архітектури                                                                       Губенко Т.В.

 

Начальник відділу містобудування та

архітектури Кагарлицької райдерж-

адміністрації, головний архітектор

Кагарлицького району                                                         Андрущенко О.В.

Головний архітектор проекту                                              Купрієнко Д.В.

Головний інженер проекту                                                  Безкоровайна Л.Г.

Головний економіст проекту                                          Волобой І.Г.

Керівник групи                                                                  Ткаченко В.Г.

Керівник групи                                                                 Чернєй Т.С.

Керівник групи                                                                 Мельник М.В.

Робота є авторським твором, що використовується згідно ст.17 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» за призначенням.

Забороняється тиражування твору без посилання на автора-розробника, забороняється використання авторського твору, яке пов’язане із його змінами, що може призвести до порушення авторського права.

Авторський колектив висловлює подяку міському голові м. Кагарлик Панюті О.О., заступнику міського голови Бойку В.Г., начальнику земельного відділу Кагарлицької міської ради Мацібурі О.П. за допомогу та консультації, надані під час розроблення проекту.

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ПОНЯТТЯ.

Наведені нижче терміни вживаються у таких значеннях:

Автостоянка – спеціально обладнане місце для стоянки автотранспорту, позначене дорожніми знаками згідно Правил дорожнього руху, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України, має тверде покриття, може мати огорожу, в тому числі тимчасову.

Аналогові графічні матеріали – графічні креслення Зонінгу виконані на паперових носіях у відповідному масштабі.

Архітектурне рішення – авторський задум щодо просторової, планувальної, функціональної організації, зовнішнього вигляду та інтер'єру об'єкту архітектури. А також інженерного та іншого забезпечення його реалізації, викладений в архітектурній частині проекту на будь-яких стадіях проектування і зафіксований у будь-якій проектній документації.

Будівництво – нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт, технічне переоснащення будівель і споруд.

Будова – сукупність будівель і споруд (об'єктів) основного і допоміжного або цивільного призначення, будівництво яких здійснюється, як правило, за єдиною проектно-кошторисною документацією зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва, на яку у встановленому порядку затверджується титул будови.

Вид використання території – використання та забудова території, що поєднуються за подібністю відповідних ознак. Розрізняються переважний, супутній та допустимий вид використання.

Вихідні дані на проектування – містобудівні умови та обмеження, завдання на проектування, технічні умови (далі – ТУ) щодо інженерного забезпечення об'єкта проектування.

Власник земельної ділянки – особа, яка у встановленому законодавством порядку оформила державний акт на право власності на земельну ділянку та може володіти, користуватись і розпоряджатись нею відповідно до її цільового призначення із дотриманням обов'язків і набуттям прав, встановлених законодавством з метою господарювання на ній.

Генеральний план населеного пункту – містобудівна документація, що визначає принципові вирішення розвитку, планування, забудови та іншого використання території населеного пункту. Генеральний план підлягає затвердженню у встановленому законодавством порядку.

Генеральний план розміщення об'єкта містобудування (тимчасової споруди) – географічне зображення, що виконується на топографо-геодезичних матеріалах і відображає відповідно до вимог державних будівельних норм місцезнаходження і межі земельної ділянки, усі запроектовані та існуючі, що зберігаються чи реконструюються, будівлі та споруди, проїзди, пішохідні доріжки, майданчики різного призначення з визначенням переліку усіх об'єктів, зображених на кресленні.

Господарча будівля в кварталах садибної забудови – одноповерхова споруда, призначена для виконання функцій, пов'язаних з веденням підсобного

господарства на присадибній ділянці та обслуговування житлового будинку.

Громадські слухання – форма громадського обговорення проекту містобудівної документації, плану зонування території (зонінгу).

Державний акт на право власності або постійного користування земельною ділянкою – документ, що посвідчує право власності або постійного користування земельною ділянкою юридичною чи фізичною особою, наданий у встановленому порядку та оформлений за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.

Детальний план території – містобудівна документація, що визначає планувальну організацію та розвиток території.

Дозвіл на виконання підготовчих робіт – документ, що засвідчує право

замовника та підрядника на виконання робіт до будівництва об'єкта: підготовка земельної ділянки, влаштування огородження будівельного майданчика та знесення будівель і споруд, порушення елементів благоустрою в межах відведеної земельної ділянки під забудову, спорудження тимчасових виробничих та побутових споруд, необхідних для організації і обслуговування будівництва, підведення тимчасових інженерних мереж, улаштування під'їзних шляхів, складування будівельних матеріалів.

Дозволений (переважний та супутній) вид використання території – використання, яке відповідає переліку переважних та супутніх видів використання та містобудівної документації.

Документ дозвільного характеру – документ встановленого зразка (дозвіл, спеціальний дозвіл, погодження, висновок, довідка тощо), який надає суб'єкту господарювання право на здійснення певних видів господарської діяльності або окремих господарських операцій.

Допустимий вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який не відповідає переліку переважних та супутніх видів для даної територіальної зони, але може бути дозволеним за умови спеціального погодження.

Єдині зональні вимоги – вимоги до функціонального призначення, параметрів забудови та іншого використання території, що діють в межах кожної територіальної зони, встановленої в Зонінгу відповідно до містобудівної документації, державних будівельних норм.

Завдання на проектування – документ, у якому містяться обґрунтовані в межах законодавства вимоги замовника (забудовника) до планувальних, архітектурних, інженерних і технологічних рішень та властивостей об'єкта архітектури, його основних параметрів, вартості та організації його будівництва і який складається відповідно до наданих містобудівних умов та обмежень.

Замовник – фізична або юридична особа, яка має у власності або у користуванні земельну ділянку і подала у встановленому законодавством порядку заяву (клопотання) щодо її забудови для здійснення будівництва або зміни (у тому числі шляхом знесення) об'єкта містобудування.

Земельна ділянка – частина території на яку поширюється дія Зонінгу, із визначеним місцерозташуванням, розмірами та правовим режимом, щодо якої Планом зонування території передбачаються умови і обмеження забудови та іншого використання.

Зовнішня реклама – реклама, __________що розміщується на тимчасових або стаціонарних спеціальних конструкціях, розміщених на відкритій місцевості, зовнішніх поверхнях будинків і споруд, елементах вуличного обладнання, над проїзною частиною вулиць.

Зона охорони пам'ятки (історико-культурної спадщини) – територія, що безпосередньо прилягає до пам'ятки, на яку розроблено науково-проектну документацію, що визначає межі та режим використання пам'ятки і затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

Зона регулювання забудови – територія, що знаходиться за межами охоронних зон пам'ятки, але композиційно пов'язана з пам'яткою та виконує функцію перехідної та синтезуючої зони до об'єктів архітектури та містобудування.

Зона охоронюваного ландшафту – територія характерного природного та містобудівного ландшафту, що історично сформувалася, на яку розроблено науково-проектну документацію, що визначає межі та режим використання зони і затверджена уповноваженими органами охорони культурної спадщини.

Зонування – встановлення територіальних зон в межах населеного пункту з визначенням відповідних видів використання території, об’єктів нерухомості та встановленням містобудівного регламенту.

Зонінг – містобудівна документація, що визначає умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах визначених зон.

Інвестиційна діяльність – сукупність практичних дій громадян, юридичних осіб і держав щодо реалізації інвестицій у сфері містобудування, в тому числі комплексна забудова, фінансування на договірних засадах, здійснення планувальних робіт.

Інвестор – суб'єкт інвестиційної діяльності, що у передбачених чинним законодавством формах здійснює фінансування проектування та будівництва об'єктів інвестування, як правило до введення їх в експлуатацію, за рахунок власних та залучених коштів, інтелектуальних цінностей, матеріалів та робіт, управляє та розпоряджається інвестованими коштами на свій розсуд у відповідності до затвердженої проектно-кошторисної документації з метою одержання прибутку або досягнення соціального ефекту.

Капітальний ремонт – сукупність робіт, які передбачають втручання у несучі конструктивні системи при заміні або відновлення конструкцій, інженерних систем та обладнання введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва без зміни їх функціонального призначення та зовнішніх геометричних розмірів у зв’язку з їх фізичною зношеністю та руйнуванням, поліпшення експлуатаційних показників, а також благоустрій території.

Капітальний ремонт передбачає призупинення на час виконання робіт експлуатації об’єкту в цілому або його частин (за умови їх автономності).

Консервація – комплекс будівельних робіт, призначених для зберігання об’єкту, на якому будівництво тимчасово призупинено або припинено, які включають тимчасові та постійно діючі захисні або конструктивні заходи, які запобігають його руйнуванню.

Користувач земельної ділянки – фізична особа або юридична особа будь-якої форми власності, що у передбаченому законом порядку набула право володіння та користування земельною ділянкою, яке не припинено, та зобов'язана використовувати її за визначеним цільовим призначенням, в тому числі з метою господарювання на  ній, спорудження житлових будинків, інших будівель та споруд.

Мала архітектурна форма – невелика споруда декоративного, допоміжного чи іншого призначення, що використовується для покращення естетичного вигляду громадських місць і міських об'єктів, організації простору та доповнює композицію будинків, будівель, їх комплексів.

До малих архітектурних форм належать: 1) альтанки, павільйони, навіси; 2) паркові арки (аркади) і колони (колонади); 3) вуличні вази, вазони і амфори; 4) декоративні фонтани і басейни, штучні паркові водоспади; 5) монументальна, декоративна та ігрова скульптура; 6) вуличні меблі (лавки, лави, столи); 7) садово-паркове освітлення, ліхтарі; 8) сходи, балюстради; 9) паркові містки; 10) обладнання дитячих ігрових майданчиків; 11) павільйони зупинок громадського транспорту; 12) огорожі, ворота, ґрати; 13) меморіальні споруди (надгробки, стели, обеліски тощо); 14) рекламні та інформаційні стенди, дошки, вивіски; 15) інші об'єкти, визначені законодавством.

Машиномісце – місце зберігання автотранспортного засобу у спеціально пристосованих для цього приміщеннях, гаражах, стоянках, паркінгах.

Містобудівна діяльність – цілеспрямована діяльність державних органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, громадян, об'єднань громадян по створенню та підтриманню повноцінного життєвого середовища, яка включає прогнозування розвитку населених пунктів і територій, планування, забудову та інше використання територій, проектування, будівництво об'єктів містобудування, спорудження інших об'єктів, реконструкцію історичних населених пунктів при збереженні традиційного характеру середовища, реставрацію та реабілітацію об'єктів культурної спадщини, створення інженерної та транспортної інфраструктури.

Містобудівна документація – затверджені у встановленому порядку текстові та графічні матеріали, якими регулюються планування, забудова та інше використання територій.

Містобудівний регламент – використання земельних ділянок, що встановлюється у межах відповідних територіальних зон і визначає види переважного та супутнього використання земельних ділянок, граничні параметри дозволеного будівництва, реконструкції об’єктів будівництва і використовується в процесі проектування, забудови та наступної експлуатації об’єктів.

Містобудівні умови та обмеження – складова вихідних даних, документ, що видається виконавчим комітетом міської ради та містить комплексні вимоги до об'єкта містобудування, визначені законодавством, Планом зонування території (зонінгом) та містобудівною документацією.

Намір забудови земельної ділянки (території, намір будівництва) – конкретні пропозиції фізичної або юридичної особи викладені у визначеній законом формі (заява, клопотання) в яких зазначаються призначення будівлі, споруди та орієнтовні характеристики забудови, що подається до виконкому міської ради.

Нежиле приміщення – приміщення, яке належить до житлового (не житлового) комплексу, але не відноситься до житлового фонду і є самостійним об'єктом цивільно-правових відносин.

Нове будівництво – будівництво об'єкту або комплексу об'єктів основного,

підсобного та обслуговуючого призначення новостворених підприємств, будинків, споруд, а також філій та окремих виробництв, що здійснюється на вільних або звільнених від забудови майданчиках (територіях) із метою створення нових виробничих потужностей або надання послуг, постійного або тимчасового проживання населення.

Об’єкт – окремий будинок, споруда з інженерним обладнанням, постійного або тимчасового характеру, інженерні мережі та комунікації, а також їх комплекси, що можуть перебувати у будь-якій формі власності, мають архітектурне, містобудівне, культурно-історичне, соціальне або екологічне значення, на будівництво (розширення, реконструкцію, реставрацію, капітальний ремонт або консервацію) якого складається окремий проект (самостійний, об’єктний кошторис) та надається дозвіл на виконання будівельних робіт.

Об'єкт архітектури – будинок, споруда житлово-цивільного, комунального, промислового або іншого призначення.

Об'єкт будівництва – окремий будинок або споруда з підсобними та обслуговуючими прибудинковими будівлями та спорудами (комплекс будівель та споруд), на будівництво, реконструкцію яких розробляється окремий проект будівництва зі зведеним кошторисним розрахунком вартості будівництва.

Об'єкт зовнішньої реклами (далі – ОЗР) – рекламний носій та спеціальна рекламна конструкція для його розміщення на будинках (будівлях) і спорудах, спорудах спеціального призначення, відкритій місцевості, міських вулицях та площах, у зелених зонах, на елементах вуличного обладнання та інших об'єктах незалежно від форм власності та підпорядкованості.

Об'єкт інвестування – об'єкт інвестиційної діяльності, проектування та/або будівництво та/або експлуатація якого фінансується інвестором.

Об'єкт культурної спадщини – визначне місце, споруда (витвір), комплекс (ансамбль) їхні частини, пов'язані з ними рухомі предмети, а також території чи водні об'єкти, інші природні, природно-антропогенні або створені людиною об'єкти незалежно від стану збереженості, що донесли до нашого часу цінність з археологічного, естетичного, етнологічного, історичного, архітектурного, мистецького, наукового чи художнього погляду та зберегли свою автентичність.

Об'єкт містобудування – функціональні території м. Кагарлик (житлової та

громадської забудови, виробничі, рекреаційні, комунальні, охорони культурної

спадщини, природоохоронні та інші), будинки та споруди, їх комплекси,

комунікації та споруди інженерної і транспортної інфраструктури, об'єкти

архітектурної діяльності.

Пам'ятка – об'єкт культурної спадщини національного або місцевого значення,

який занесений до Державного реєстру нерухомих пам'яток України, або до Реєстру об'єктів культурної спадщини та пам'яток місцевого значення м. Кагарлик.

Переважний вид використання території (земельної ділянки) – вид

використання, який відповідає переліку дозволених видів для даної територіальної зони і не потребує спеціального погодження.

Передінвестиційна діяльність – сукупність дій юридичних та фізичних осіб щодо вивчення містобудівних та економічних умов, наукових, проектних, статистичних кадастрових та інших матеріалів, містобудівної документації, необхідної для вибору земельної ділянки і отримання дозволу на будівництво у встановленому порядку.

Право земельного сервітуту – право фізичної або юридичної особи, право власника або землекористувача земельної ділянки на обмежене платне або безоплатне користування чужою земельною ділянкою або ділянками із визначеною метою.

Природно-заповідний фонд – ділянки суші і водного простору, природні комплекси та об’єкти яких мають особливу природоохоронну, наукову, естетичну, рекреаційну та іншу цінність і виділені з метою збереження природної різноманітності ландшафтів, генофонду тваринного і рослинного світу, підтримання загального екологічного балансу та забезпечення фонового моніторингу навколишнього середовища.

Проектна документація – затверджені текстові та графічні матеріали, якими визначаються містобудівні, об'ємно-планувальні, архітектурні, конструктивні, технічні, технологічні вирішення, а також кошториси об'єктів будівництва.

Проект розподілу території – містобудівна документація, яка розробляється для мікрорайону (кварталу) чи його частини з метою розмежування земельних ділянок.

Пляжі – ділянки узбережжя (в тому числі прибережна захисна смуга), представлені піщаним природним або штучно утвореним ландшафтом, призначені для проведення різноманітних пляжних процедур, купання та відпочинку.

Розширення – будівництво додаткових до існуючих приміщень, будівель споруд, що будуються в межах єдиного комплексу за окремими проектами, яке веде до збільшення будівельних габаритів об’єкту та (або) поліпшення його техніко-економічних показників.

Реконструкція – перебудова введених в експлуатацію в установленому порядку об’єктів будівництва, яка передбачає удосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов експлуатації та проживання, якості послуг, зміну основних техніко-економічних показників (кількість продукції, потужність, функціональне призначення, геометричні розміри тощо).

Реставрація – повне чи часткове відновлення пошкоджених або втрачених будівельних та художніх характеристик об’єкту у первісному або відтвореному вигляді на пам’ятниках архітектури. Складовою частиною реставрації може бути консервація або капітальний ремонт.

Реставраційне завдання – документ, який містить комплекс містобудівних, архітектурних та реставраційних вимог на розроблення науково-проектної документації на пам’ятки архітектури і містобудування.

Самовільне будівництво – будівництво, реконструкція, реставрація та капітальний ремонт об’єктів, а також здійснення підготовчих робіт, що здійснюється юридичними та фізичними особами незалежно від форм власності  та відомчої належності, з порушенням порядку, встановленого будівельним законодавством:

- за відсутності рішення виконкому міської ради, що дозволяє будівництво об’єктів чи розпорядження районної адміністрації при будівництві індивідуальних житлових будинків та господарських споруд, а також при відсутності містобудівних умов та обмежень;

- за відсутності проектної документації, затвердженої в установленому порядку;

- за відсутності дозволу на виконання будівельних робіт, або закінчення терміну

дозволу на виконання робіт з нового будівництва, реконструкції та капітального

ремонту об’єктів житлово-цивільного, виробничого призначення та

індивідуальних житлових будинків понад 2-х поверхів;

- із грубим порушенням будівельних норм і правил, державних стандартів та

державних будівельних норм;

- при будівництві з відхиленнями від узгодженого проекту;

- за відсутності дозволу на здійснення підготовчих робіт;

- за відсутності правовстановлюючих документів на право власності або

користування земельною ділянкою (договір купівлі-продажу, свідоцтво про

право на спадщину, державний акт на право власності або постійного

користування договір оренди земельної ділянки, суперфіцію).

Сервітут – обмеження права власника, користувача земельної ділянки, що

встановлюється угодою, рішенням суду або у інший передбачений законом спосіб.

Спеціальне погодження – погодження щодо видів землекористування,

використання нерухомості, які не відповідають переліку переважних та супутніх

видів використання для зазначеної територіальної зони за Зонінгом, але

відносяться до допустимих.

Суб'єкти містобудування – органи виконавчої влади, органи місцевого

самоврядування, фізичні та юридичні особи, що здійснюють управлінську,

регуляторну, професійну, господарську (в тому числі інвестиційну) та споживацьку діяльність у сфері містобудування.

Супутній вид використання території (земельної ділянки) – вид використання, який є дозволенним та необхідним для забезпечення функціонування переважного виду використання земельної ділянки, (який не потребує спеціального погодження).

Схема зонування – картографічний матеріал, якій відображає розташування і типи територіальних зон, що забезпечує надання відповідних умов та обмежень в межах населеного пункту.

Територіальна зона – територія (у визначених межах) на схемі зонування,

стосовно якої встановлені єдині зональні вимоги.

Територіальна підзона – частина зони, в межах якої умови та обмеження забудови земельних ділянок, відрізняються від аналогічних показників територіальної зони окремими показниками, що пов’язані з відповідними планувальними обмеженнями.

Тимчасові споруди торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності –одноповерхова споруда, що виготовляється з полегшених конструкцій з урахуванням основних вимог до споруд, визначених технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, і встановлюється тимчасово, без улаштування фундаменту.

Червоні лінії – визначені в містобудівній документації відносно пунктів геодезичної мережі межі існуючих та запроектованих магістралей, вулиць, майданів, які відмежовують території мікрорайонів, кварталів та території  іншого призначення.

Експертиза – діяльність фахівців-експертів, які мають відповідні кваліфікаційні сертифікати і за дорученням замовника (забудовника) надають висновки щодо відповідності проектних рішень вимогам законодавства, державним нормам, стандартам, будівельним нормам і правилам та які несуть відповідальність за достовірність наданих висновків.

1.2. ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЗМІСТ ЗОНІНГУ

План зонування території (зонінг) – містобудівна документація, що визначає

умови та обмеження використання території для містобудівних потреб у межах

визначених зон.

Фізичні та юридичні особи мають право безперешкодно отримувати інформацію, що стосується завдання та змісту Зонінгу у повному обсязі та зобов'язані керуватися ним під час формування та реалізації намірів будівництва, використання земельних ділянок та експлуатації об'єктів містобудування, а також вирішення інших питань використання території міста.

План зонування території затверджується на пленарних засіданнях міської ради протягом 30 днів з дня його подання.

План зонування території (зонінг) розроблений згідно з Конституцією України, Земельним кодексом України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про основи містобудування», Законом України «Про регулювання містобудівної діяльності», Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння будівництву», іншими Законами України та нормативно-правовими актами, якими регулюються питання забудови і використання території населених пунктів відповідно до вимог безпеки та охорони здоров'я населення, охорони навколишнього середовища, пам'яток історії та культури, а також містобудівельними документами, що визначають напрями територіального розвитку м. Кагарлик.

Зонінг призначений для:

1. Забезпечення реалізації планів та програм (в т.ч. зафіксованих в затвердженій

документації) розвитку міської території, систем інженерного, транспортного

забезпечення та соціального обслуговування, збереження природного,

історичного та культурного середовища;

2. Призначений для надання інформації щодо використання і забудови земельних ділянок для власників та осіб, що бажають придбати нерухоме майно, в т.ч. земельну ділянку, у власність або оренду;

3. Підвищення ефективності використання земельних ділянок, в т.ч. шляхом

створення умов для залучення інвестицій у будівництво та впорядкування

міської території;

4. Забезпечення вільного доступу громадян до інформації щодо використання

території м. Кагарлик та їх участь у вирішенні питань щодо землекористування

та забудови;

5. Здійснення ефективного контролю за будівельною (містобудівельною)

діяльністю фізичних та юридичних осіб.

Згідно Завдання на розробку генерального плану та плану зонування

м. Кагарлик та умов договору, План зонування території (зонінг) містить:

а) текстові матеріали, де визначені:

- загальні вимоги до забудови та благоустрою міста,

- види забудови та використання земельних ділянок,

- єдині умови та обмеження забудови та іншого використання земельних ділянок,

- функціональна класифікація території міста,

- перелік переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання

земельних ділянок в різних територіальних зонах,

- правові основи введення та сфера дії зонінгу.

б) графічні матеріали – План зонування території міста, що є невід'ємною

частиною Зонінгу.

На Плані зонування території міста (схема розроблена відповідно до

«Завдання на розробку генерального плану та плану зонування на територію міста Кагарлик», як схема загального зонування в масштабі 1:5000) відображені

територіальні зони, для яких визначаються дозволені (переважні та супутні) та

допустимі види забудови та використання території.

Планувальні обмеження, які діють на території міста нанесені на Схему

існуючих планувальних обмежень (схема розроблена в масштабі Схеми зонування

території М 1:5000 у складі робіт над Генеральним планом міста). Зокрема

нанесені такі планувальні обмеження, як: зони акустичного дискомфорту,

санітарно-захисні зони, зони поширення інженерно-геологічних умов, що є

несприятливими для будівництва; прибережні захисні смуги; коридори

проходження магістральних інженерних мереж.

1.3. ПРАВОВІ ОСНОВИ ВВЕДЕННЯ ТА СФЕРА ДІЇ ЗОНІНГУ

Нормативно-правовою базою Плану зонування території (зонінгу) є Конституція України, Закони України, підзаконні акти, в тому числі державні стандарти, будівельні та санітарні норми, якими регламентується містобудівна діяльність, земельні та майнові відносини, охорона здоров'я громадян, охорона природи, охорона культурної спадщини та повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування під час вирішення зазначених питань.

План зонування території (зонінг) розроблений та застосовується у

відповідності до ст.18 Закону України «Про регулювання містобудівної

діяльності», ст.180 Земельного Кодексу України, Водного Кодексу України, Закону

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про місцеві

державні адміністрації», Закону України «Про забезпечення санітарного та

епідеміологічного благополуччя населення», Закону України «Про охорону

навколишнього природного середовища».

План зонування території (зонінг) затверджуються рішенням сесії міської

ради та набуває юридичної сили у порядку визначеному законодавством України.

Порушення вимог Плану зонування території (зонінг) тягне за собою відповідальність згідно чинного законодавства.

РОЗДІЛ 2. РЕЖИМ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА

2.1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ЗАБУДОВИ ТА БЛАГОУСТРОЮ МІСТА.

1. Планування територій м. Кагарлик забезпечується Кагарлицькою міською

Радою із залученням Відділу містобудування та архітектури Кагарлицької

районної державної адміністрації, виконавчими органами відповідно до їх

повноважень, визначених законом, і полягає у розробленні та затвердженні

Генерального плану міста, детальних планів території, проектів забудови

території, проектів розподілу території, та іншої містобудівної документації,

регулюванні використання території міста.

2. Містобудівна документація затверджується Кагарлицькою міською радою.

Власником розробленої містобудівної документації, незалежно від джерела

фінансування, є територіальна громада м. Кагарлик в особі виконавчого

комітету Кагарлицької міської Ради, що виступав замовником такої

містобудівної документації.

3. Зміни до містобудівної документації м. Кагарлик вносяться рішенням

Кагарлицької міської Ради після погодження з Відділом містобудування та

архітектури Кагарлицької районної державної адміністрації згідно чинного

законодавства.

4. Розміщення житлового, соціально-побутового, виробничого, інженерно-

транспортного будівництва здійснюється на підставі затвердженої містобудівної

документації.

5. Відведення земельних ділянок під всі види забудови здійснюється на основі

містобудівної документації, згідно чинного законодавства.

6. Забудова та благоустрій здійснюються шляхом комплексної забудови території,

розміщення та будівництва окремих об'єктів та споруд в кварталах існуючої та

проектної забудови.

2.2 ВИДИ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

В МЕЖАХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

1. Рішення щодо забудови, землекористування, благоустрою території в межах

м. Кагарлик приймаються на основі переліку переважних, супутніх та

допустимих видів забудови та іншого використання земельних ділянок, єдиних

умов та обмежень, що діють у межах зон, визначених планом зонування

території і поширюються у рівній мірі на всі розміщені в одній зоні земельні

ділянки, об'єкти нерухомого майна незалежно від форм власності.

2. Територіальні зони, відносно яких встановлюються переважні, супутні та

допустимі види забудови та використання, єдині умови та обмеження графічно

відображені на схемі «План зонування території м. Кагарлик» (М 1:5 000).

3. Межі територіальних зон встановлені по червоним лініям, визначеним у

генеральному плані, межам земельних ділянок, адміністративним межам міста

тощо. Межі територіальних зон можуть бути уточнені після розробки плану

червоних ліній та (або) детальних планів території на окремі ділянки (в

масштабі 1:2 000) та приведені у відповідність до вказаної документації.

4. Території, що підпадають під дію планувальних обмежень, виділені як підзони.

Підзони отримуються шляхом накладення планувальних обмежень всіх типів,

нанесених на «Схемі існуючих планувальних обмежень». Підзона є частиною

зони і відрізняється лише за окремими показниками, що пов’язані з

планувальними обмеженнями. Межі підзон встановлені з урахуванням

проходження всіх планувальних обмежень та співпадають з межами останніх.

Межі підзон можуть бути уточнені після розробки Плану зонування території

на окремі райони міста в масштабі 1:2000.

5. До переважних, супутніх та допустимих видів забудови та використання

земельних ділянок у межах окремих зон відносяться:

- види забудови та використання, що за умов дотримання будівельних норм та

стандартів, інших обов'язкових вимог не забороняються (переважні види

використання);

- види забудови та використання, що є дозволеними та необхідними для

забезпечення переважного виду використання земельної ділянки (супутні види

використання). Якщо земельна ділянка не використовується за переважним

видом забудови (використання), використання цієї земельної ділянки за

супутнім видом використання не вважається недозволеним, якщо інше

спеціально не визначене Планом зонування території (зонінгом) або рішенням

Кагарлицької міської ради.

6. До допустимих видів забудови та використання земельних ділянок відносяться види забудови та використання, які не відповідають переліку переважних та супутніх видів використання для зазначеної територіальної зони, але можливі за умов спеціального погодження.

7. Власники об'єктів нерухомого майна, що володіють ним довгостроково (на праві

власності, постійного користування (оперативного управління чи повного

господарського відання) або довгострокової оренди) мають право вибирати види

використання, які дозволені у відповідній територіальній зоні, а також

змінювати один вид переважного використання на інший вид переважного

використання відповідно до переліку, який передбачений «Планом зонування

території (зонінгом) м. Кагарлик».

8. Види використання нерухомого майна, що відсутні у переліку переважних,

супутніх або допустимих видів використання згідно з «Планом зонування

території (зонінгом) м. Кагарлик», є недозволеними для відповідної

територіальної зони.

2.3. ЄДИНІ УМОВИ ТА ОБМЕЖЕННЯ ЗАБУДОВИ ТА ІНШОГО

ВИКОРИСТАННЯ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК

1. Обмеження забудови та умови використання нерухомості (земельні ділянки,

будинки та споруди) в межах окремих зон визначаються на основі Плану

зонування міста, та у відповідності до схеми планувальних обмежень, державних

будівельних, санітарно-гігієнічних, __________екологічних норм та стандартів тощо.

2. «Схемою існуючих планувальних обмежень м. Кагарлик», яка є складовою

Генерального плану м. Кагарлик, встановлюються межі розповсюдження

обмежень; на основі державних норм, іншої нормативної документації

встановлюється режим використання земельної ділянки.

3. Єдині умови та обмеження забудови та використання земельних ділянок

повинні враховуватись під час розроблення землевпорядної документації.

4. На територіях, що знаходяться у санітарно-захисних зонах від підприємств,

кладовищ, об'єктів з перевищенням припустимого рівня електромагнітного

фону тощо, режим використання та межі поширення обмежень визначаються

санітарно-епідеміологічною службою міста, управлінням з питань екології на

основі ДСанПіН 173-096, ДБН 360-92**, містобудівної документації.

5. На територіях, що знаходяться в межах прибережної захисної смуги, режим

використання об'єктів нерухомості та межі поширення обмежень визначають

управління природних ресурсів, управління водного господарства на основі

статей Водного кодексу України та актів уряду України, підзаконних

нормативно-правових актів та на основі містобудівної документації.

6. На територіях, де розташовані інженерні споруди та мережі, режим

використання та межі поширення обмежень визначають міські господарчо-

комунальні управління на основі діючих нормативних документів та на основі

містобудівної документації.

7. На територіях, що відповідно до містобудівної документації змінюють свою

функцію, знаходяться в межах зони реконструкції, або нового будівництва,

режим використання та забудови, основні параметри забудови визначаються

Відділом містобудування та архітектури Кагарлицької районної державної

адміністрації на основі діючих законодавчих та нормативних актів, будівельних

норм та правил.

2.4. ПЕРЕЛІК ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОН

(ФУНКЦІОНАЛЬНА КЛАСИФІКАЦІЯ ТЕРИТОРІЇ МІСТА)

На основі аналізу існуючої забудови міста, перспективи функціонально-

планувального розвитку, який передбачений генеральним планом, виділено

функціональні типи території, що поділяються на територіально-планувальні

елементи (зони).

Зонуванням встановлюються такі типи територій з відповідними зонами.

ЗОНИ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВІ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г-1 зона громадсько-ділова загальноміського значення

Г-2-І зона громадсько-ділова (районного значення)

Г-2-II зона громадсько-ділова (місцевого значення)

Г-3 зона навчальна

Г-4 зона культурно-спортивна

Г-5 зона лікувальна (соціального забезпечення та охорони здоров'я)

Г-6 зона торговельна

ГВ-п зона громадсько-виробнича (перспективна)

ТУРИСТИЧНІ ТА ЛАНДШАФТНО-РЕКРЕАЦІЙНІ ЗОНИ

Р-1 рекреаційна зона природних ландшафтів

Р-2 рекреаційна зона активного відпочинку

Р-3 рекреаційна зона озеленених територій загального користування

Р-3п рекреаційна зона озеленених територій загального користування

(перспективна)

КВТ зона установ відпочинку та туризму

ЖИТЛОВІ ЗОНИ

Ж-1 зона садибної житлової забудови

Ж-1п зона садибної житлової забудови (перспективна)

Ж-3 зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської

забудови (до 9 поверхів)

Ж-3п зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської

забудови (до 9 поверхів) (перспективна)

ВИРОБНИЧІ ЗОНИ

В-3 зона підприємств ІІІ класу шкідливості

В-4 зона підприємств IV класу шкідливості

В-5 зона підприємств V класу шкідливості

ЗОНИ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ТР-1з зона залізниці

ТР-1а зона зовнішнього автомобільного транспорту

ТР-2 зона вулиць в межах червоних ліній

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

ІН-1 зони об’єктів інженерної інфраструктури (головні споруди

електропостачання)

ІН-2 зони об’єктів інженерної інфраструктури (головні споруди

водопостачання та водовідведення, тепло- та газопостачання, дощової

каналізації)

КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

КС-3 зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації

КС-4 зона розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації

КС-5 зона розміщення об’єктів 5 класу санітарної класифікації

ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

СВ-1 зона земель сільськогосподарського призначення

СВ-2 зона земель сільськогосподарських підприємств, установ та організацій

С-6 зона зелених насаджень в санітарно-захисних зонах

2.5. ПЕРЕЛІК ДОЗВОЛЕНИХ ВИДІВ ЗАБУДОВИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК В РІЗНИХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЗОНАХ

2.5.1 ТЕРИТОРІЇ ГРОМАДСЬКО-ДІЛОВОЇ ТА КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Г-1– зона громадсько-ділова загальноміського значення

Зона включає загальноміський центр з багатофункціональним використанням території.

Переважні види використання :

1. окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на момент розроблення Зонінгу;

2. окремі садибні будинки, що існували на момент розроблення Зонінгу;

3. установи освіти та виховання;

4. установи охорони здоров'я та соціального забезпечення;

5. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

6. парки, сквери, бульвари;

7. заклади культури та мистецтва;

8. культові споруди;

9. підприємства громадського харчування;

10. підприємства побутового обслуговування;

11. заклади торгівлі;

12. ринки;

13. адміністративні споруди, офіси, організації управління;

14. кредитно-фінансові установи;

15. пошта, телефон, телеграф;

16. готелі;

17. відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ.

Супутні види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. окремі житлові багатоквартирні будинки до 5 поверхів лише за умови наявності містобудівних розрахунків або детального плану території;

2. тимчасові споруди;

3. атракціони;

4. розважальні центри;

5. підприємства обслуговування населення, що потребують великих автостоянок;

6. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів для обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

7. напівпідземні паркінги з експлуатованою покрівлею;

8. підприємства з обслуговування транспортних засобів;

9. громадські вбиральні;

10. пожежні депо.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360-92** та діючого законодавства.

Г-2-I– зона громадсько-ділова (районного значення)

Зона виділена для забезпечення умов формування системи громадських

центрів районного значення. Призначена для обслуговування населення, що

мешкає в житлових зонах.

Зону формують території переважно громадської забудови, на яких за

містобудівною документацією розміщуються торговельні заклади та інші об’єкти

повсякденного та періодичного обслуговування населення.

Переважні види використання:

1. будівлі змішаного використання – з житловим приміщеннями у верхніх

поверхах та розміщенням на нижніх поверхах об’єктів ділового, культурного,

комерційного використання;

2. окремі багатоквартирні житлові будинки, що існували на території зони на

момент розроблення Зонінгу;

3. адміністративні споруди, офісні будівлі;

4. кредитно-фінансові установи;

5. відділення зв’язку, поштові відділення;

6. установи освіти та виховання;

7. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

8. центри сімейної медицини;

9. заклади культури та мистецтва;

10. культові споруди;

11. готелі, мотелі;

12. підприємства громадського харчування;

13. підприємства побутового обслуговування населення;

14. магазини, торговельні комплекси;

15. відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ;

16. парки, сквери, бульвари.

Супутні види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів, для

обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

2. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. тимчасові споруди;

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для

обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

3. громадські вбиральні;

4. пожежні депо.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360-92** та діючого законодавства.

Г-2-II– зона громадсько-ділова (місцевого значення)

Призначена для обслуговування населення, що мешкає в житлових зонах. Зона

формується в районі вул. Жовтнева, вул. Тургенєва, вул. Фрунзе. Зону формують

території переважно громадської забудови, на яких за містобудівною

документацією розміщуються торговельні заклади та інші підприємства

повсякденного обслуговування.

Переважні види використання:

1. будинки, що існували на момент введення Зонінгу;

2. готелі, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок зон Ж-1, Ж-3, Ж-3-п;

3. клуби, кінотеатри, відеосалони;

4. бібліотеки;

5. культові споруди;

6. заклади освіти;

7. спортзали, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси, якщо вони не порушують вимоги до забудови земельних ділянок житлових зон;

8. спортивні майданчики, тенісні корти;

9. центри сімейної медицини, аптеки;

10. кабінети лікарів, що займаються практикою;

11. заклади торгівлі;

12. підприємства громадського харчування;

13. підприємства побутового обслуговування;

14. пошта, телефон, телеграф;

15. приймальні пункти пральні та хімчистки;

16. кредитно-фінансові установи;

17. відділки, дільничні пункти управління внутрішніх справ.

Супутні види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. тимчасові споруди;

2. крупні підприємства обслуговування населення, що потребують

автомобільних автостоянок більше ніж на 10 автомашин;

3. підприємства з обслуговування індивідуальних транспортних засобів;

4. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360-92** та діючого законодавства.

Г-3– зона навчальна

Зона призначена для розташування закладів середньої спеціальної і вищої освіти.

Зони вищих і середньо-спеціальних навчальних закладів встановлюється з метою концентрації освітніх і супутніх до них функцій.

Переважні види використання:

1. учбові заклади;

2. наукові та науково-дослідні заклади;

3. центри наукової інформації;

4. загальноосвітні __________школи;

5. дитячі дошкільні установи;

6. сквери, озеленені території;

7. спортивні комплекси, басейни, фізкультурно-оздоровчі комплекси;

8. спортивні майданчики, тенісні корти;

9. дитячо-юнацькі спортивні школи;

10. клуби, кінотеатри, відеосалони;

11. виставкові зали, музеї, бібліотеки;

12. танцювальні зали, дискотеки;

13. підприємства громадського харчування;

14. школи мистецтв;

15. малі архітектурні форми.

Супутні види використання:

1. гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання студентів та

викладацького складу;

2. відділення сімейної медицини;

3. кабінети лікарів, що займаються практикою;

4. заклади торгівлі;

5. підприємства побутового обслуговування;

6. пошта, телефон, телеграф.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для

обслуговування даної зони;

24

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних

засобів;

3. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Г-4– зона культурно-спортивна

Зона створюється для розташування крупних культурно-мистецьких та спортивно-видовищних комплексів, концертних залів, театрів, кінотеатрів для організації відпочинку населення. До зони входять парки, сквери, бульвари, та інші

озеленені території, що активно використовуються населенням для відпочинку.

Зона формується в районі вул. Зеленського, вул. Стадіонна, вул. Фрунзе.

Переважні види використання:

1. клуби, кінотеатри, відеосалони;

2. бібліотеки;

3. культові споруди, релігійні центри;

4. музеї, галереї;

5. розважальні центри;

6. танцювальні зали, дискотеки;

7. окремі адміністративно-господарські будівлі;

8. спеціалізовані спортивні комплекси;

9. спортивні арени з трибунами;

10. спортивно-оздоровчі центри;

11. спортивні клуби;

12. спортивні школи, навчально-тренувальні спортивні комплекси;

13. басейни;

14. ковзанки;

15. підприємства громадського харчування;

16. зелені насадження загального користування;

17. центри відпочинку;

18. фонтани, малі архітектурні форми;

19. пункти прокату.

Супутні види використання:

1. споруди для тренерсько-суддівського складу;

2. установи охорони здоров’я, станція першої медичної допомоги, медпункти;

3. службово-адміністративні будівлі;

4. будівлі та споруди для обслуговування глядачів;

5. автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

6. інформаційні центри;

7. готелі;

8. аптеки;

9. пожежні пости;

10. громадські вбиральні.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для

обслуговування даної зони;

2. атракціони.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Г-5– зона лікувальна (соціального забезпечення та охорони здоров’я)

Зону формують території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються об'єкти, що відносяться до установ соціального забезпечення та

охорони здоров'я. Зона формується в районі вул. Воровського, вул. Проектна-1.

Переважні види використання:

1. поліклініки, лікарні;

2. центри народної медицини;

3. центри сімейної медицини;

4. аптеки;

5. реабілітаційні центри;

6. адміністративні споруди;

7. станції невідкладної швидкої допомоги;

8. санітарно-епідеміологічні установи;

9. станції переливання крові;

10. учбово-оздоровчі центри початкового навчання;

11. будинки-інтернати;

12. психоневрологічні інтернати;

13. сквери, озеленені території;

Супутні види використання:

1. гуртожитки та будинки сімейного типу для проживання персоналу;

2. кабінети лікарів, що займаються практикою;

3. молочні кухні;

4. заклади торгівлі;

5. підприємства побутового обслуговування;

6. поштові відділення;

7. кредитно-фінансові установи;

8. приймальні пункти пральні та хімчистки;

9. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів

10. підприємства громадського харчування.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для

обслуговування даної зони;

2. гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних

засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Г-6– торговельні зони

Зона призначається для об’єктів, які за містобудівною документацією

належать для крупних об’єктів громадського призначення, установ торгівлі.

Зона формується вздовж проектної кільцевої дороги вздовж автомобільної

дороги Н-01.

Переважні види використання:

1. магазини продовольчих та непродовольчих товарів;

2. магазини-кулінарії;

3. торговельні центри;

4. торговельно-офісні центри;

5. торговельно-побутові центри;

6. торговельно-виставкові центри;

7. виставкові центри декоративного садівництва;

8. виставкові центри сільськогосподарської техніки;

9. ринкові комплекси;

10. фермерські ринки;

11. лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи;

12. гіпермаркети;

13. супермаркети;

14. міні-маркети;

15. універмаги;

16. центри сезонної торгівлі;

17. адміністративні споруди, офіси, організації управління;

18. тимчасові павільйони для роздрібної торгівлі.

Супутні види використання:

1. кредитно-фінансові установи:

2. підприємства громадського харчування;

3. підприємства побутового обслуговування;

4. проектні організації та наукові заклади;

5. пошта, телефон, телеграф;

6. готелі, мотелі;

7. культові споруди;

8. розважальні центри, аптечні пункти;

9. приймальні пункти пральні та хімчистки;

10. об’єкти придорожнього сервісу за умови розміщення їх вздовж магістральних

вулиць та автомобільної дороги Н-01.

11. центр вирощування декоративних рослин;

12. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди комунальної та інженерної інфраструктури, необхідної для

обслуговування даної зони;

2. пожежні депо;

3. гаражі та стоянки для постійного зберігання індивідуальних транспортних

засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

ГВ-п– зона громадсько-виробнича (перспективна)

Зона формується з метою реструктуризації існуючих промислових об’єктів,

які безпосередньо примикають до селищної зони, під громадські об’єкти.

До неї входять території міста, що зараз зайняті виробничо-комунальними

об’єктами вздовж вул. Петровського, вул. Проектна-9, вул. Народна.

Розміщення виробничо-комунальних об’єктів можливе, але за умови

дотримання необхідних санітарних розривів до сельбищної зони.

Переважні види використання:

1. адміністративні споруди, офіси, організації управління;

2. спортивні та фізкультурно-оздоровчі заклади;

3. парки, сквери, бульвари;

4. фінансові установи;

5. торговельні комплекси;

6. розважальні центри;

7. готелі.

Супутні види використання:

1. споруди для тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. культові споруди;

3. підприємства громадського харчування;

4. підприємства побутового обслуговування.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. виробничо-комунальні підприємства, які не є джерелами викидів шкідливих

речовин, не створюють шуму, вібрації, електромагнітних та іонізуючих

випромінювань вище нормативних рівнів, що не потребують обладнання

під’їзних залізничних шляхів, інтенсивного руху автомобільного транспорту;

2. ринки;

3. гаражі та стоянки для постійного зберігання транспортних засобів, для

обслуговування існуючих в зоні об’єктів;

4. багатоповерхові гаражі, наземні і підземні споруди для тимчасового та

тривалого зберігання автотранспорту

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360-92** та діючого законодавства.

2.5.2 ТУРИСТИЧНІ ТА РЕКРЕАЦІЙНІ ТЕРИТОРІЇ

Р-1– зона природних ландшафтів

Призначаються для забезпечення збереженості унікальних природних

ландшафтів. Мета організації зони полягає у збереженні цінних природних

особливостей ландшафтів; планувальні містобудівні заходи повинні здійснюватися

з мінімальним впливом на довкілля. До зони входять переважно прибережні

території лісництва, лісопарки.

Переважні види використання:

1. лісопарки;

2. зелені насадження загального користування;

3. ландшафти, що охороняються;

4. квартали лісництва;

5. місця відпочинку;

6. водні поверхні.

Супутні види використання:

1. теренкури;

2. бігові доріжки;

3. велосипедні доріжки;

4. квітники, газони;

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. інженерне облаштування, інженерні та комунальні споруди місцевого

значення;

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Використання території зони, розміщення об’єктів здійснюється відповідно до

вимог Водного Кодексу та ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Зона може бути відкоригована після розробки Проекту землеустрою по

встановленню прибережно-захисної смуги р. Росава в межах м. Кагарлик.

Р-2–рекреаційна зона активного відпочинку

Зона формується в північно-західній частині міста між вул. Проектна-2 та

вул. Радянська для організації відпочинку населення. До зони входять парки,

сквери, бульвари, ландшафтні парки та інші озеленені території, що активно

використовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, спортивні та

рекреаційні для дітей та дорослих; набережна, інженерні споруди, що мають

забезпечувати захист берегової території від руйнації.

Також ця зона призначена для відпочинку. До зони входять існуючі пляжі,

припляжна зона з набором необхідних споруд. Використання зони

підпорядковується природоохоронній та оздоровчій функції відповідно до

Водного Кодексу та ДБН 360-92**. Зона повинна бути упорядкованою та містити споруди, що забезпечують повноцінний відпочинок та користування водною поверхнею.

Переважні види використання:

1. зелені насадження загального користування;

2. ландшафтні парки;

3. пляжі;

4. набережні;

5. рятувальні станції;

6. пляжне обладнання: солярії, аеросолярії з тіньовими навісами, лежаки,

шезлонги, крісла для відпочинку, тіньові парасольки, тенти, кабіни для

переодягання, душові, гардероби з роздягальнями, питні фонтанчики;

7. окремі адміністративно-господарські будівлі;

8. обладнання для занять водним спортом;

9. спортивні центри, сезонні спортивні центри;

10. спортивні майданчики;

11. стадіони;

12. майданчики для кінних прогулянок;

13. центри відпочинку;

14. атракціони;

15. фонтани, малі архітектурні форми;

16. пункти прокату;

Супутні види використання:

1. майданчики для дитячої гри, манежі для дітей ясельного віку;

2. споруди інженерної інфраструктури; технічні будинки та споруди, пов'язані з

обслуговуванням пляжів

3. інформаційна реклама;

4. пункти першої медичної допомоги;

5. громадські вбиральні;

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. підприємства громадського харчування;

2. культові споруди;

3. станції човнів;

4. пірси, причали;

5. берегозахисні споруди;

6. автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ

здійснюється відповідно до вимог Водного Кодексу та ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Зона може бути відкоригована після розробки Проекту землеустрою по

встановленню прибережно-захисної смуги р. Росава в межах м. Кагарлик.

Р-3– Рекреаційна зона озеленених територій загального користування

Зона призначена для організації повсякденного відпочинку населення. До зони

входять парки, сквери, бульвари, та інші озеленені території, що активно

використовуються населенням для відпочинку, об'єкти відпочинку, спортивні та

рекреаційні для дітей та дорослих.

Переважні види використання:

1. зелені насадження загального користування: міські парки, у т.ч.

спеціалізовані;

2. ландшафтні парки;

3. сквери, бульвари;

4. водні поверхні;

5. доріжки, майданчики для відпочинку;

6. набережні.

Супутні види використання:

1. допоміжні __________споруди та інфраструктура для відпочинку;

2. ігрові майданчики;

3. спортивні майданчики;

4. пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю;

5. танцювальні майданчики, дискотеки;

6. літні театри, естради;

7. некапітальні відкриті заклади громадського харчування;

8. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або погодження:

1. культові споруди;

2. комплекси атракціонів;

2. пункти надання першої медичної допомоги;

3. підприємства громадського харчування;

4. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Р-3п– Рекреаційна зона озеленених територій загального користування (перспективна)

Зона формується на території очисних споруд , які згідно рішень генерального

плану виносяться з міста, а територія рекультивується. Зона призначена для

організації повсякденного відпочинку населення. До неї входять парки, сквери,

бульвари, та інші озеленені території, що активно використовуються населенням

для відпочинку, об'єкти відпочинку, туризму, спортивні та рекреаційні для дітей та дорослих.

Переважні види використання:

1. зелені насадження загального користування;

2. ландшафтні парки;

3. доріжки, майданчики для відпочинку;

4. набережні.

Супутні види використання:

1. допоміжні споруди та інфраструктура для відпочинку;

2. пункти прокату ігрового та спортивного інвентарю;

3. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання, що потребують спеціального дозволу або погодження:

1. пункти надання першої медичної допомоги;

2. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

КВТ — зона установ відпочинку та туризму

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

передбачається розвиток існуючого мисливського господарства як об’єкта туризму.

Переважні види використання:

1. клуби, клуб мисливства та рибальства;

2. спортивні бази; спортивно-тренувальні бази;

3. мотелі;

4. готелі, туристичні готелі;

5. кінологічний клуб

6. мисливське господарство.

Супутні види використання:

1. господарські будівлі, пов’язані з функціонуванням зони;

2. інженерне обладнання, що сприяє розвитку та вдосконаленню роботи

об’єктів зони;

3. зелені насадження обмеженого користування, квітники, газони;

4. спортивні майданчики;

5. розважальні центри;

6. підприємства громадського харчування;

7. пункти прокату;

8. лазні, сауни;

9. заклади торгівлі;

10. відділення зв'язку;

11. пункти першої медичної допомоги;

12. інформаційна реклама, малі архітектурні форми;

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. автостоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. підприємства побутового обслуговування;

3. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

2.5.3 ЖИТЛОВІ ТЕРИТОРІЇ

Ж-1– зона садибної житлової забудови

Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених

містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для

постійного проживання населення в окремих житлових будинках з розміщенням

кожного будинку на окремій земельній ділянці. До зони належать квартали

існуючої та перспективної житлової забудови.

Переважні види використання:

1. окремі житлові будинки садибного типу;

2. магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів

будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних

речовин та матеріалів;

3. міні-маркети (магазини (крамниці) самообслуговування торговельною площею

до 200 м2 за умови розміщення їх вздовж магістральних вулиць).

Супутні види використання:

1. надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм;

2. сади, городи;

3. споруди для утримання дрібної домашньої худоби;

4. бані, сауни за умов каналізування стоків;

5. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням

квітів, фруктів та овочів;

6. вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки (в межах

присадибної ділянки без порушення принципів добросусідства);

7. об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

8. спортивні майданчики;

9. господарські майданчики.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. заклади дитячого дошкільного виховання;

2. загальноосвітні школи;

3. навчально-виховні комплекси;

4. сімейні дитячі будинки;

5. культові споруди;

6. заклади громадського харчування;

7. кабінети лікарів, що займаються практикою;

8. відділення сімейної медицини, пункти першої медичної допомоги, аптеки;

9. приміщення для занять спортом;

10. поштові відділення, телефон, телеграф;

11. ветеринарні приймальні пункти;

12. пожежні депо;

13. об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО) за умови розміщення їх вздовж

магістральних вулиць.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Ж-1п– зона садибної житлової забудови (перспективна)

Зона формується в районі черезсмужної ділянки Перше Травня, де

передбачається резервування території під садибну житлову забудову. Зона

освоюватиметься у разі зменшення санітарно-захисної зони від існуючого

сільськогосподарського підприємства внаслідок його перепрофілювання.

Переважні види використання:

1. окремі житлові будинки садибного типу;

2. магазини торгівельною площею до 40 м2, без спеціалізованих магазинів

будівельних матеріалів, магазинів з наявністю в них вибухонебезпечних

речовин та матеріалів.

Супутні види використання:

1. надомні види діяльності відповідно до санітарних та протипожежних норм;

2. сади, городи;

3. споруди для утримання дрібної домашньої худоби;

4. бані, сауни за умов каналізування стоків;

5. теплиці, оранжереї, парники та інші споруди, що пов'язані з вирощуванням

квітів, фруктів та овочів;

6. вбудовані або окремо розміщені гаражі та відкриті стоянки (в межах

присадибної ділянки без порушення принципів добросусідства);

7. об’єкти пожежної охорони (гідранти, резервуари, протипожежні водойми);

8. спортивні майданчики;

9. господарські майданчики.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. заклади дитячого дошкільного виховання;

2. загальноосвітні школи;

3. навчально-виховні комплекси;

4. культові споруди;

5. заклади громадського харчування;

6. кабінети лікарів, що займаються практикою;

7. відділення сімейної медицини, пункти першої медичної допомоги, аптеки;

8. приміщення для занять спортом;

9. поштові відділення, телефон, телеграф;

10. ветеринарні приймальні пункти;

11. пожежні депо;

12. об’єкти автомобільного сервісу (АЗС, СТО) за умови розміщення їх вздовж

магістральних вулиць.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Ж-3– зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови (5 – 9 поверхів)

Зона формується на території сельбищної зони в районах, передбачених

містобудівною документацією під такий вид забудови. Зону призначено для

постійного проживання населення в багатоквартирних житлових будинках (до 9

поверхів). Зона формується вздовж вул. Комунарська, вул. Воровського, вул. Карла Маркса, вул. 97 стрілецької дивізії, вул. Проектна-1, вул. Проектна-2.

Переважні види використання:

1. багатоквартирні житлові будинки;

2. садибні житлові будинки, що існували на момент створення Зонінгу;

3. гуртожитки;

4. бібліотеки;

5. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення;

6. приміщення для занять спортом;

7. дитячі дошкільні установи;

8. загальноосвітні школи;

9. кабінети лікарів, що займаються практикою;

10. виставкові зали, музеї;

11. поштові відділення, телефон, телеграф;

12. магазини торговою площею до 200,0 м2;

13. підприємства громадського харчування;

14. підприємства побутового обслуговування;

15. приймальні пункти пральні та хімчистки;

16. кредитно-фінансові установи.

Супутні види використання:

1. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі;

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку

відповідно ДБН 360-92**.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. окремі житлові будинки вище 9 поверхів, лише за умови наявності

містобудівних розрахунків або детального плану території;

2. спортивні зали, басейни;

3. адміністративні споруди, офісні будівлі;

4. культові споруди;

5. готелі;

6. дільничні відділення управління внутрішніх справ;

7. ветеринарні приймальні пункти;

8. наземні зблоковані та окремо розміщені гаражі.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Ж-3–п зона змішаної багатоквартирної житлової забудови та громадської забудови (перспективна)

Зона формується за рахунок реструктуризації існуючих виробничих

територій, які безпосередньо прилягають до сельбищної зони і накривають її

санітарно-захисними зонами. Передбачена з метою завершення кварталів, що

склалися. Зону призначено для постійного проживання населення в

багатоквартирних житлових будинках (до 9 поверхів). Зона формується в районі

вул. Воровського.

Переважні види використання:

1. багатоквартирні житлові будинки;

2. гуртожитки;

3. бібліотеки;

4. клубні приміщення багатоцільового та спеціалізованого призначення;

5. приміщення для занять спортом;

6. дитячі дошкільні установи;

7. загальноосвітні школи;

8. кабінети лікарів, що займаються практикою;

9. виставкові зали, музеї;

10. поштові відділення, телефон, телеграф;

11. магазини торговою площею до 200,0 м2;

12. підприємства громадського харчування;

13. підприємства побутового обслуговування;

14. приймальні пункти пральні та хімчистки;

15. кредитно-фінансові установи.

Супутні види використання:

1. вбудовані, підземні, напівпідземні гаражі;

2. відкриті стоянки для тимчасового зберігання автотранспорту з розрахунку

відповідно ДБН 360-92**.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. окремі житлові будинки вище 9 поверхів, лише за умови наявності

містобудівних розрахунків або детального плану території;

2. спортивні зали, басейни;

3. адміністративні споруди, офісні будівлі;

4. культові споруди;

5. готелі;

6. дільничні відділення управління внутрішніх справ;

7. ветеринарні приймальні пункти;

8. наземні зблоковані та окремо розміщені гаражі.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

2.5.4 ВИРОБНИЧІ ТЕРИТОРІЇ

Виробничі зони встановлюються залежно від видів використання, обмежень

на використання території та характеру забудови кожної конкретної зони.

В-3– зона виробничих підприємств ІІІ класу шкідливості

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються виробничі, транспортні, комунально-складські підприємства та

пов'язані з цією функцією об'єкти, які потребують санітарно-захисної зони 300м.

Зона формується підприємствами IV-V класу шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Зона формується в районі вул. Фрунзе (Західна промислова зона) та в районі

вул. Перше травня (Північно-західна промислова зона).

Переважні види використання:

1. підприємства ІІІ класу шкідливості;

2. підприємства ІV класу шкідливості;

3. підприємства V класу шкідливості;

4. склади, бази ІІІ-V класу санітарної класифікації;

5. підприємства комунального господарства, склади, бази, що необхідні для

обслуговування виробничих підприємств зони;

6. пожежні депо.

Супутні види використання:

1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС);

3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням зони;

5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням зони;

6. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. споруди інженерної інфраструктури;

3. об'єкти культурно-побутового призначення та торгівлі, але не більше 20 м2.

торгової площі.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

В-4–зона виробничих підприємств IV класу шкідливості

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються виробничі, транспортні, комунально-складські підприємства та

пов'язані з цією функцією об'єкти, які потребують санітарно-захисної зони 100м.

Зона формується підприємствами IV-V класу шкідливості в районах, передбачених містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання:

1. підприємства IV класу шкідливості;

2. підприємства V класу шкідливості;

3. склади, бази ІV-V класу санітарної класифікації;

4. підприємства комунального господарства, склади, бази, що необхідні для

обслуговування виробничих підприємств зони

5. пожежні депо.

Супутні види використання:

1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС);

3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної

зони;

6. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. споруди інженерної інфраструктури;

3. об'єкти культурно-побутового призначення та торгівлі, але не більше 20 м2

торгової площі.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

В-5– зона виробничих підприємств V класу шкідливості

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються комунально-складські, виробничі, транспортні підприємства та

пов'язані з цією функцією об'єкти, які потребують санітарно-захисної зони– 50м.

Зона формується підприємствами V класу шкідливості в районах, передбачених

містобудівною документацією під такий вид забудови.

Переважні види використання:

1. підприємства V класу шкідливості;

2. склади, бази ІV-V класу санітарної класифікації;

3. підприємства комунального господарства, склади, бази, що необхідні для

обслуговування виробничих підприємств зони

4. пожежні депо.

Супутні види використання:

1. підприємства по обслуговуванню транспортних засобів;

2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС)

3. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням підприємств;

4. транспортні комунікації, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

5. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної

зони;

6. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. споруди для постійного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. об’єкти інженерної інфраструктури;

3. об'єкти культурно-побутового призначення та торгівлі, але не більше 20 м2

торгової площі;

4. гуртожитки для працюючих підприємств за умови дотримання санітарних

розривів до підприємств.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

2.5.5 ТЕРИТОРІЇ ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Типи зон інженерної і транспортної інфраструктури (автомобільного,

залізничного, повітряного, зв'язку та інженерного облаштування) встановлюються

в залежності від виду та параметрів споруд та комунікацій, що розміщуються, а також обмежень на використання відповідних територій з урахуванням вимог щодо попередження їх негативного впливу на довкілля.

ТР-1з – зона залізниці

До зони входять підприємства, заклади та організації залізничного

транспорту, які розміщуються на відповідних земельних ділянках, що надані

підприємствам для виконання завдань, пов'язаних з експлуатацією, утриманням,

будівництвом, реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних

споруд, будівель, трубопроводів, об'єктів залізничного транспорту.

Переважні види використання:

1. залізничні станції;

2. вантажні станції;

3. підприємства залізничного транспорту;

4. підприємства з експлуатації, утримання, реконструкції наземних та підземних

споруд, будівель залізничного транспорту;

5. інженерні устаткування та устрої, що забезпечують безпеку руху.

Супутні види використання:

1. споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. споруди інженерної інфраструктури;

3. підприємства для обслуговування транспортних засобів;

4. стаціонарні малі архітектурні форми;

5. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

Дозволені види використання, які порушують вимоги до забудови земельних

ділянок, що надані підприємствам залізничного транспорту а також ділянок,

призначених для захисних зелених насаджень, смуг та інженерних споруд.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

ТР-1а– зона зовнішнього автомобільного транспорту

Зона формується автостанцією, іншими об'єктами автомобільного

транспорту, об'єктами, пов'язаними з експлуатацією, утриманням, будівництвом,

реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд, будівель,

об'єктів автомобільного транспорту.

Переважні види використання:

1. автостанція;

2. основні службово-технічні будівлі та споруди;

3. об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, будівництвом,

реконструкцією, ремонтом, розвитком наземних та підземних споруд,

будівель, об'єктів автомобільного транспорту.

Супутні види використання:

1. споруди для стаціонарного та тимчасового зберігання транспортних засобів;

2. підприємства по обслуговуванню пасажирів, та обслуговуючого персоналу;

3. готелі;

4. АЗС, АГЗС за умови розміщення вздовж проектного обходу міста, вздовж

автомобільної дороги Н-01;

5. споруди інженерної інфраструктури.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

Дозволені види використання, які порушують вимоги до забудови земельних

ділянок, що надані підприємствам автомобільного транспорту а також ділянок,

призначених для шумозахисних споруд, зелених насаджень.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи

ТР-2– зона вулиць в межах червоних ліній

До зони входять території, які за містобудівною документацією знаходяться

в межах червоних ліній магістральних та основних житлових вулиць, бульварів,

площ.

Переважні види використання:

1. зупинки громадського транспорту з кіосками продажу проїзних квитків;

2. наземні пішохідні переходи;

3. інженерне устаткування, що забезпечують безпеку руху (турнікети,

освітлення, світлофори, дорожні знаки, розмітка проїзної частини, транспортні

перетини в одному рівні).

Супутні види використання:

1. інформаційна реклама;

2. малі архітектурні форми;

3. велосипедні доріжки;

4. тротуари;

5. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. тимчасові споруди;

2. відкриті майданчики для стаціонарного та тимчасового зберігання

транспортних засобів, але не більше 5 автомашин;

3. об'єкти культурно-побутового призначення та торгівлі, але не більше 20 м2.

торгової площі.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

ЗОНИ ІНЖЕНЕРНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ

Типи зон інженерної інфраструктури встановлюються в залежності від виду

та параметрів споруд та комунікацій, що розміщуються, а також обмежень на використання відповідних територій з урахуванням вимог щодо попередження їх негативного впливу на довкілля.

ІН-1– Зона інженерної інфраструктури

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються головні об’єкти електричних мереж ( електричні підстанції).

Зона формується в межах комунальних та виробничих територій міста.

Переважні види використання:

1. електричні підстанції;

2. магістральні інженерні мережі електропостачання;

3. технологічні проїзди;

4. технологічні проходи;

5. огорожі.

Супутні види використання:

1. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;

2. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

3. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для

обслуговування об’єктів зони.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

ІН-2– Зона інженерної інфраструктури

До зони входять території, на яких за містобудівною документацією

розміщуються головні об’єкти інженерної інфраструктури.

Переважні види використання:

1. котельні;

2. когенераційні установки;

3. артезіанські свердловини;

4. ділянки водозабірних споруд;

5. водонапірні вежі;

6. резервуари чистої води;

7. каналізаційні насосні станції;

8. очисні споруди дощової каналізації;

9. очисні споруд побутової каналізації;

10. станції очистки води;

11. газорозподільчі пункти;

12. технологічні проїзди;

13. технологічні проходи;

14. огорожі.

Супутні види використання:

1. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією існуючих споруд;

2. адміністративні об'єкти, що пов'язані з функціонуванням об’єктів зони;

3. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів, для

обслуговування об’єктів зони.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

2.5.6 КОМУНАЛЬНО-СКЛАДСЬКІ ЗОНИ

КС-3–зона розміщення об’єктів 3 класу санітарної класифікації

Зона створюється для розміщення об’єктів, що потребують санітарно-

захисних зон – 300м.

Елемент зони (очисні споруди) розміщується в західній частині міста.

Існуючі очисні споруди із центральної частини міста виносяться а території

Кагарлицької міської ради (в південно-східному напрямку).

Крім того зона формується існуючими кладовищами, від яких дотримана

санітарно-захисна зона та проектним кладовищем в південно-західній частині

міста.

Переважні види використання:

1. діючі кладовища;

2. очисні споруди каналізації;

3. технологічні проїзди та проходи.

Супутні види використання:

1. культові споруди;

2. об'єкти, що пов'язані з експлуатацією об’єктів зони;

3. допоміжні виробництва та адміністративні об'єкти, що пов'язані з

функціонуванням зони;

4. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної

зони;

2. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

3. громадські вбиральні.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

КС-4– зона розміщення об’єктів 4 класу санітарної класифікації (санітарно-захисні зони до 100м)

Зона призначена для розміщення об’єктів, що потребують санітарно-

захисної зони 100м. Зона формується в районі вул. Перше травня (Північно-

західний промисловий вузол) для розміщення комунальних об’єктів, складів, баз.

Крім того зона формується вздовж вул. Фрунзе в районі під’їзних колій

транспортно-логістичними комплексами.

Переважні види використання:

1. склади, бази IV-V класу санітарної класифікації;

2. бази для збирання утильсировини;

3. багатоповерхові гаражі, наземні і підземні споруди для тимчасового та

тривалого зберігання автотранспорту;

4. об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом автомобільного

транспорту (СТО, автомобільні комплекси, тощо);

5. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП, АГНКС);

6. склади тимчасового зберігання вторинної сировини без її переробки;

7. автопарки, автотранспортні підприємства;

8. підприємства з обслуговування вантажних автомобілів, автобусів;

9. транспортно-логістичні комплекси;

10. транспортні парки по очищенню міста;

11. фабрики-хімчистки;

12. фабрики-пральні.

Супутні види використання:

1. адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням зони;

2. підприємства для обслуговуючого персоналу;

3. виробничі підприємства IV-V класу шкідливості;

4. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

5. пожежні депо;

6. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1. споруди інженерної інфраструктури, що пов'язані з функціонуванням даної зони;

2. об’єкти побутового обслуговування та торгівлі, але не більше 20м2 торгової площі;

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

К С-5– Зона розміщення об'єктів 5 класу санітарної класифікації (санітарно-захисна зона 50м)

Зона призначена для розташування підприємств, які потребують санітарно-

захисної зони – 50м.

Зони формується територіями, на яких за містобудівною документацією

розміщуються пов’язані з вищевказаною функцією об’єкти.

Переважні види використання:

1. склади, бази V класу шкідливості;

2. підприємства обслуговування автомобілів;

3. багатоповерхові гаражі, наземні, напівпідземні і підземні споруди для

тимчасового та тривалого зберігання автотранспорту;

4. гаражі;

5. об'єкти, пов'язані з експлуатацією, утриманням, ремонтом автомобільного

транспорту (СТО, автомобільні комплекси, тощо);

6. автомобільні центри (спеціалізовані торгівельні центри);

7. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП);

8. закриті кладовища.

Супутні види використання:

1. виробничі підприємства V класу шкідливості;

2. адміністративні об’єкти, що пов’язані з функціонуванням зони;

3. об’єкти, що пов’язані з експлуатацією існуючих об’єктів зони;

4. підприємства по обслуговуванню пасажирів, водіїв та обслуговуючого

персоналу;

5. пожежні депо;

6. автомобільні стоянки для тимчасового зберігання транспортних засобів;

7. підприємства комунального господарства;

8. зелені насадження спеціального призначення.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або погодження):

1. підприємства роздрібної торгівлі, магазини непродовольчих товарів;

2. підприємства громадського харчування

3. підприємства побутового обслуговування;

4. споруди інженерної інфраструктури, що пов’язані з функціонуванням зони.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих виробничих підприємств

виконується на основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів

обґрунтування інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

2.5.7 ЗОНИ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

У спеціальних зонах передбачається розміщення об’єктів, які несумісні із

функціонування з іншими об’єктами в інших територіальних зонах, а створення і використання цих зон неможливе без встановлення спеціальних вимог. Режим

використання цих зон визначається їх призначенням.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ

здійснюється відповідно до вимог ДБН 360 - 92**; правовий режим земель

санітарно-захисних зон визначається законодавством України.

СВ-1— зона земель сільськогосподарського призначення

До зони входять сільськогосподарські підприємства, землі

сільськогосподарського призначення, надані для потреб сільського господарства,

інші землі, що призначені для згаданих цілей відповідно до містобудівної

документації.

Переважні види використання:

1. сільськогосподарські підприємства;

2. сільськогосподарські угіддя (рілля, сади, виноградники, городи, сіножаті,

пасовища тощо);

3. тепличні господарства;

4. розсадники;

5. лісосмуги;

6. багаторічні насадження.

Супутні види використання:

1. інженерні комунікації;

2. транспортні комунікації;

3. земельні ділянки, надані громадянам для ведення господарства в тому числі

фермерські;

4. земельні ділянки, надані громадянам для ведення особистого підсобного

господарства;

5. земельні ділянки, надані культовим закладам для ведення сільського

господарства;

6. земельні ділянки, надані іншим несільськогосподарським організаціям для

ведення сільського господарства.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. переробні підприємства;

2. магазини.

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92**.

СВ-2– зона земель сільськогосподарських підприємств, установ, організацій

До зони входять сільськогосподарські підприємства, інші землі, що призначені для згаданих цілей відповідно до містобудівної документації.

Переважні види використання:

1. сільськогосподарські підприємства із санітарно-захисною зоною до 50м;

2. фермерські господарства;

3. ветеринарні клініки, аптеки;

4. тепличні господарства на обігріванні електроенергією;

5. центри вирощування декоративних рослин;

6. розсадники;

7. підприємства по складуванню та переробці сільськогосподарської продукції;

8. склади зберігання сільськогосподарської продукції, продовольчі та торгово-

розподільчі склади;

9. лабораторії;

10. овочесховища;

11. притулки для тварин;

12. інкубаторно-птахівничі станції;

13. елеватор;

14. адміністративні об’єкти сільськогосподарських установ та організацій.

Супутні види використання:

2. інженерні комунікації;

3. транспортні комунікації,

4. підприємства по виробничо-технічному обслуговуванню сільськогосподарських підприємств;

5. будівлі для ремонту та технічного обслуговування сільськогосподарської

техніки.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. переробні підприємства;

2. сільськогосподарські підприємства, що потребують великих санітарно-

захисних зон більше 50м;

3. рибні цехи; рибокоптильні заводи;

4. адміністративні будівлі;

5. навчальні заклади сільськогосподарського спрямування;

6. ринки та базари;

7. магазини;

8. фермерські ринки;

9. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП).

Використання території зони, розміщення підприємств і установ здійснюється

відповідно до вимог ДБН 360 - 92** та діючого законодавства.

Розміщення нових та реконструкція існуючих підприємств виконується на

основі попередніх проектних розробок, досліджень та проектів обґрунтування

інвестицій, що отримали позитивні висновки експертизи.

С-6– санітарно-захисні зони

Зона формується в межах територій, на яких за містобудівною

документацією передбачається організація санітарно захисних зон. Зона

передбачена для розміщення санітарно-захисних та зон санітарної охорони.

Санітарно-захисні зони створюються навколо об'єктів, які є джерелами

негативного впливу на середовище, з метою відокремлення таких об'єктів від

територій житлової забудови. Зони санітарної охорони створюються навколо

об'єктів для їх санітарно-епідеміологічної захищеності.

У межах зони забороняється будівництво житлових об'єктів, об'єктів

соціальної інфраструктури та інших об'єктів, пов'язаних з постійним перебуванням

людей. Площа озеленення санітарно-захисної зони повинна складати 40-60%.

Переважні види використання:

1. зона зелених насаджень логістичних комплексів;

2. водні поверхні;

3. квітники, газони;

4. пішохідні доріжки;

5. багаторічні зелені насадження.

Супутні види використання:

1. транспортні комунікації;

2. споруди інженерної інфраструктури;

3. малі архітектурні форми.

Допустимі види використання (потребують спеціального дозволу або

погодження):

1. стоянки автотранспортних засобів;

2. автозаправні станції (АЗС, АЗК, АГЗП);

3. торгівельні комплекси;

4. пожежні депо;

5. підприємства громадського харчування;

6. адміністративні споруди.

РОЗДІЛ 3. ПЛАНУВАЛЬНІ ОБМЕЖЕННЯ, ЯКІ ДІЮТЬ НА ТЕРИТОРІЇ МІСТА

Рішення щодо забудови та використання земельних ділянок приймаються з

урахуванням планувальних обмежень, що встановлені Зонінгом, які діють у межах зон, кварталів та поширюються на всі будинки, споруди, земельні ділянки, інші об'єкти нерухомості цих зон та кварталів незалежно від форм власності.

Виключенням є:

- магістралі, вулиці, використання території яких визначається їх цільовим призначенням.

Межі дії планувальних обмежень нанесені на «Схему існуючих планувальних

обмежень» (М 1:5000), що входить до складу «Генерального плану міста Кагарлик.

Території зон, що підпадають під дію планувальних обмежень, виділені як підзони. Підзона є частиною зони і відрізняється лише за окремими показниками, що пов’язані з планувальними обмеженнями. Межі підзон встановлені з урахуванням проходження всіх планувальних обмежень та співпадають з межами останніх.

Містобудівні регламенти для підзон прописані в даному розділі. Для кожної земельної ділянки дозволяється таке використання, яке відповідає видам забудови та використання, режиму використання територій з відповідними планувальними обмеженнями. Якщо земельна ділянка розміщується в зоні дії кількох планувальних обмежень, до неї застосовуються всі види обмежень та режимів використання територій або найбільш жорсткий з цих режимів.

Загальні вимоги до ділянок, що знаходяться в зонах впливу інженерно-

транспортних комунікацій та санітарно-захисних зонах

Планувальні обмеження

Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження

Екологічні та санітарні

норми

зона шумового впливу від залізниці,

- рекомендації щодо проведення планувальних,

конструктивних та містобудівних заходів для зниження шумового впливу санітарно-захисні зони від промислових підприємств III, IV, V класів шкідливості, комунальних, складських та транспортних - заборона на розміщення житлових будинків з прибудинковими територіями, гуртожитків, готелів;

дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл,лікувально-профілактичних та оздоровчих установ, наркологічних диспансерів; спортивних споруд, скверів, підприємств. парків;

- заборона розглядати зону як резервну територію для розширення підприємств, розвитку селищних територій,якщо містобудівною документацією не передбачається перенесення або перепрофілювання промислових та складських підприємств.

Санітарно-захисні зони від кладовищ

У санітарно-захисних зонах не можна допускати розміщення:

- житлових будинків з придомовими територіями,гуртожитків, готелів, будинків для приїжджих;

- дитячих дошкільних закладів, загальноосвітніх шкіл, лікувально-профілактичних та оздоровчих установ загального та спеціального призначення зі стаціонарами, наркологічних диспансерів;

- спортивних споруд, садів, садівницьких товариств;

- джерел централізованого водопостачання, водозабірних споруд, споруд водопровідної розподільної мережі;

водозабезпечення будівель, розміщених в санітарно-захисних зонах від кладовища, здійснюється шляхом приєднання їх до мережі міського централізованого водопроводу.

Прибережні захисні смуги Рекомендації щодо розробки Проекту землеустрою по

встановленню прибережної захисної смуги р. Росава.

Прибережна захисна смуга може використовуватися лише для будівництва військових та інших оборонних об'єктів, об'єктів, що виробляють енергію за рахунок використання

енергії вітру, сонця і хвиль, об'єктів постачання, розподілу, передачі (транспортування) енергії, а також санаторіїв,дитячих оздоровчих таборів та інших лікувально-оздоровчих закладів з обов'язковим централізованим водопостачанням і каналізацією, гідротехнічних,гідрометричних та лінійних споруд.

У прибережних захисних смугах забороняється:

1) застосування стійких та сильнодіючих пестицидів;

2) влаштування полігонів побутових та промислових

відходів і накопичувачів стічних вод;

3) влаштування вигрібів для накопичення господарсько-

побутових стічних вод обсягом більше 1 кубічного метра на добу;

4) влаштування полів фільтрації та створення інших споруд для приймання і знезаражування рідких відходів.

Зони поширення інженерно-геологічних умов, що є несприятливими для будівництва

зона підтоплення ґрунтовими водами.

Запобіжними заходами для попередження території від підтоплення згідно ДБН В.1.1-25-2009 є:

- штучне підвищення планувальних відміток поверхні території;

- нормативне ущільнення ґрунту при засипанні котлованів та траншей;

- забезпечення належного відведення стоку поверхневих вод;

- забезпечення ретельного виконання робіт із будівництва водонесучих мереж, штучних водомістких об'єктів;

- улаштування гідроізоляції фундаментів, заглиблених споруд і комунікацій;

- улаштування протифільтраційних екранів під промисловими накопичувачами та завіс навколо них;

- будівництво берегових, головних, перехоплюючих та інших видів дренажів для запобігання підтопленню території;

- заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до попадання шкідливих речовин до ґрунтових вод (місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям);

- проведення робіт з локального захисту будинків, споруд, ґрунтів основ і захист забудованої території в цілому; - проведення робіт з водовідведення поверхневого стоку; - проведення робіт очищення (за необхідності) вод, що скидаються (дренажні, поверхневі, стічні);

- вести моніторинг режиму підземних і поверхневих вод, за витратами (втратами води) і напорами в водо несучих комунікаціях, за деформаціями основ, будинків і споруд, а також за роботою споруд інженерного захисту.

Кожний із заходів обирається на основі аналізу наступних характеристик території, що захищається: грунтово-геологічних, зонально-кліматичних, функціонально-планувальних, соціальних, екологічних, тощо.

заболочення Згідно ДБН В.1.1-25-2009 при захисті території від заболочення передбачається:

- необхідність застосування складних штучних основ та фундаментів;

- заборона на влаштування сміттєзвалищ;

- заборона на розміщення споруд, що можуть призвести до потрапляння шкідливих речовин у відкриті водойми

(місць тимчасового зберігання відходів, дворових туалетів, помийних та вигрібних ям);

- заборона на розміщення трансформаторних підстанцій;

Проведення робіт щодо:

- захисту територій від паводків,

- обвалування водних об'єктів;

- штучного підвищення поверхні території шляхом підсипання або намивання ґрунту з обов’язковим попереднім відсипанням дренуючого шару;

- влаштування руслорегулюючих споруд і споруд, що регулюють та відводять поверхневий стік;

- розчищення, спрямлення русел рік і струмків, облаштування їх берегів;

- дренажні системи;

- інші споруди інженерного захисту.

схили поверхні Згідно ДБН В.1.1-24-2009 передбачається:

- проведення заходів з укріплення та підвищення стійкості схилів,

- заборона необґрунтованого влаштування терас,

- заборона на спорудження ставків, водосховищ,

- заборона на проведення робіт з використанням вибухівки, або механізмів, що динамічно впливають на ґрунти схилу,

- заборона на прокладання доріг або проїздів впоперек схилу,

- заборона на влаштування довгих перерв під час проведення земляних робіт, в т.ч. ремонту інженерних мереж,

заборона на створення перешкод рухові поверхневих або підземних вод без влаштування спеціального водовідведення.

Коридори проходження магістральних мереж інженерної інфраструктури та їх охоронні зони магістральних електромереж (ЛЕП)

- заборона на будівництво житлових, громадських та дачних будинків;

- заборона на влаштування будь-яких звалищ, складів добрив, торфу, мастильних та паливних матеріалів;

насадження дерев та багаторічних насаджень; розпалювання вогнищ;

- заборона на влаштування спортивних майданчиків,стадіонів, зупинок громадського транспорту, ринків;

- заборона на будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт будівель та споруд без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт.

магістральних водоводів, колекторів водовідведення, колекторів зливової каналізації

- здійснення діяльності щодо утримання та експлуатації інженерних мереж;

- заборона на будівництво будівель та споруд в охоронній зоні трубопроводів;

- заборона на будівництво, ліквідацію будівель та споруд, вирубання дерев, встановлення загородження, проведення земляних робіт на глибині понад 0,3м, розрівнювання ґрунту без письмового дозволу підприємства, яке відає цими мережами та присутності працівника підприємства під час проведення робіт.

ВИМОГИ ДО ДІЛЯНОК, ЩО ЗНАХОДЯТЬСЯ В ОХОРОННИХ ЗОНАХ ОБ’ЄКТІВ

ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНОГО ФОНДУ

Планувальні обмеження

Режим використання і забудови територій, на яких діють планувальні обмеження

Охоронні зони об'єктів природно-заповідного фонду

охоронна зона та територія об'єктів природно-заповідного фонду

Режим використання території об’єктів ПЗФ визначається Законом України «Про природно-заповідний фонд», зокрема передбачається:

- встановлення заповідного режиму;

- організація систематичних спостережень за станом заповідних природних комплексів та об’єктів;

- проведення комплексних досліджень з метою розробки наукових основ їх збереження та ефективного використання;

- додержання вимог щодо охорони території та об’єктів ПЗФ під час здійснення господарської, управлінської та іншої діяльності, розробки проектної і проектно-планувальної документації, землевпорядкування, лісовпорядкування, проведення екологічних експертиз;

- запровадження економічних важелів стимулювання охорони;

- здійснення державного та громадського контролю за додержанням режиму охорони та використання;

 

Території та об'єкти природно-заповідного фонду з додержанням вимог, встановлених Законом «Про природно-заповідний фонд» та іншими актами законодавства України, можуть використовуватися: у природоохоронних цілях; у науково-дослідних цілях; в оздоровчих та інших рекреаційних цілях; в освітньо-виховних  цілях; для потреб моніторингу навколишнього природного середовища в залежності від класифікації територій та об’єктів природно-заповідного фонду