А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ВІД ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

опубліковано: 04 грудня 2023 оновлено: 04 березня 2024

Відділ  обслуговування громадян № 10 (сервісний центр)  ГУ ПФУ у Київській області інформує:

Основні випадки припинення житлових субсидій/пільг

Житлові субсидії :

Згідно з Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848, за рішенням уповноваженого органу надання раніше призначеної житлової субсидії припиняється, у тому числі за поданням управителів, об’єднань, виконавців комунальних послуг у разі, коли, зокрема:

  • громадянин не виконує зобов’язання за договором про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг;
  • будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності транспортний засіб, з року випуску якого минуло менше п’яти років або більше ніж один транспортний засіб,  з року випуску якого минуло менше ніж 15 років (крім мопеда і причепа);
  • будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, без звернення здійснив купівлю або платіж на суму, яка на дату проведення операції перевищує 50 тис. гривень (купівлю земельної ділянки, квартири (будинку), тощо);
  • будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства на 1 число місяця, з якого призначається житлова субсидія, має у власності більше ніж одне житлове приміщення (квартиру, будинок), крім житлових приміщень у гуртожитках та житла;
  • будь-хто із складу домогосподарства або член сім’ї особи із складу домогосподарства протягом 12 місяців перед місяцем звернення за призначенням житлової субсидії, призначенням житлової субсидії без звернення здійснив операції з купівлі безготівкової та/або готівкової іноземної валюти (крім валюти, отриманої від благодійних організацій або придбаної для оплати медичних та/або освітніх послуг), а також банківських металів на загальну суму, що перевищує 50 тис. гривень;
  • громадянин, якому призначено житлову субсидію, звернувся із заявою про припинення її надання.

Пільги:

Згідно Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373, надання пільги припиняється:

  • з причин, що унеможливлюють її надання, зокрема в разі смерті пільговика, втрати права на пільгу, призначення житлової субсидії, - з місяця, що настає за місяцем настання зазначеної події;
  • за заявою пільговика - з місяця, що настає за місяцем її подання, якщо інше не обумовлено заявою.

Увага! Зміна банку чи банківських реквізитів не призводять до припинення виплати пільг/житлових субсидій. 

Звільнення від сплати ЄСВ

ФОП звільняються від сплати ЄСВ, якщо вони отримують пенсію за віком чи за вислугу років, або є особами з інвалідністю, або досягли віку, встановленого ст. 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, та отримують пенсію чи соцдопомогу. Такі особи можуть бути платниками ЄСВ виключно добровільно (ч. 4 ст. 4 Закону про ЄСВ).

Якщо особи, які провадять незалежну професійну діяльність, перебувають на обліку як ФОП і здійснюють один вид діяльності одночасно як зазначені особи, то вони звільняються від сплати ЄСВ “за себе" (ч. 5 ст. 4 Закону про ЄСВ).

ФОП, які мають основне місце роботи або уклали гіг-контракт з резидентом Дія.City, звільняються від сплати ЄСВ “за себе” за місяці звітного періоду, за які роботодавець або резидент Дія.City сплатив страховий внесок за таких осіб у розмірі, не меншому від мінімального страхового внеску.

Тимчасове звільнення від сплати ЄСВ.

Згідно Закону № 2120-IX від 15 березня 2022 р. “Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо дії норм на період дії воєнного стану” тимчасово, з 1 березня 2022 року та протягом 12 місяців після припинення або скасування воєнного стану наступні особи мають право не нараховувати і не сплачувати ЄСВ за себе:

-          фізичні особи – підприємці, в тому числі ті, які обрали спрощену систему оподаткування;

-          особи, які провадять незалежну професійну діяльність, а саме наукову, літературну, артистичну, художню, освітню або викладацьку, а також медичну, юридичну практику, в тому числі адвокатську, нотаріальну діяльність, або особи, які провадять релігійну (місіонерську) діяльність, іншу подібну діяльність та отримують дохід від цієї діяльності;

-          члени фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах.

Зазначеними вище особами розрахунок єдиного внеску у складі податкової декларації не заповнюється за період, в якому ЄСВ не сплачувався.

Необхідно зауважити, що для осіб, які не сплачували страхові внески за вказані періоди, відповідно до Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 09.07.2003 № 1058-IV (із змінами), такі періоди не враховуються до страхового стажу, а отже не враховуються для призначення допомоги по тимчасовій непрацездатності (лікарняні та декретні виплати) та інших соціальних виплат.

Також під час періоду мобілізації, ФОП 2-3 групи єдиного податку та юридичні особи 3 групи єдиного податку мають право не сплачувати єдиний внесок за найманих працівників, призваних під час мобілізації до ЗСУ. В такому випадку суми ЄСВ, нараховані роботодавцем та відображені в звітності, сплачуються за рахунок державного бюджету, окрім періодів, коли мобілізовані працівники отримували доходи у вигляді грошового забезпечення, з яких було сплачено єдиний внесок за рахунок державного бюджету. 

Формування Е-лікарняного. Що варто знати

Визначення «листок непрацездатності» та «медичний висновок про тимчасову непрацездатність», порядок функціонування Електронного реєстру листків непрацездатності, а також порядок формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність визначено в Порядку організації та ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 року № 328 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 року № 323), наказі Міністерства охорони здоров’я України від 01 червня 2021 року № 1066 «Деякі питання формування медичних висновків про тимчасову непрацездатність та проведення їхньої перевірки».

Необхідно розуміти різницю між медичним висновком про тимчасову непрацездатність та Е-лікарняним, який є електронним аналогом паперового листка непрацездатності.

Медичний висновок про тимчасову непрацездатність (МВТН) - це електронний документ, який:

• засвідчує тимчасову непрацездатність;

• містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності;

• є підставою для створення е-лікарняного.

МВТН створює лікуючий лікар на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я, включаючи основні дані, що містяться у сімейного лікаря (ПІБ, паспортні дані, реєстраційний номер облікової картки платника податків, номер мобільного телефону тощо).

Лікуючий лікар може сформувати МВТН за умови пред’явлення паспорта чи іншого документа, що засвідчує особу непрацездатного.

Реєстр медичних висновків адмініструє Міністерство охорони здоров’я України.

Електронний листок непрацездатності (Е-лікарняний) - електронний документ, що засвідчує факт тимчасової непрацездатності особи.

Документ формується в Електронному реєстрі листків непрацездатності Пенсійного фонду України на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність.

Е-лікарняний формуються автоматично одразу після створення медичного висновку, якщо пацієнт є застрахованою особою – тобто якщо відповідно даних, що містяться в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, пацієнт має офіційне працевлаштування, є ФОП тощо.

Передання відомостей із Реєстру медичних висновків до Електронного реєстру листків непрацездатності відбувається в режимі реального часу (онлайн) одразу з моменту формування медичного висновку в Реєстрі медичних висновків.

Електронний реєстр листків непрацездатності адмініструє Пенсійний фонд України. 

Виправлення помилок у звітності

Механізм виправлення помилок у додатку 1 (далі - Д1) Об’єднаного звіту після спливу граничного строку його подання залежить від виду помилки. Умовно помилки в Д1 можна розділити на сумові (помилки в базі та сумах ЄСВ) та несумові помилки (помилки в інших реквізитах Д1). Крім того, при виправленні несумових помилок потрібно враховувати мету коригування.

Від виду помилки та мети коригування залежить принцип коригування поданого Д1: за допомогою ознаки «0, 1» або коду типу нарахувань (далі — КТН) «2, 3».

Ознака «0, 1». Виправлення несумової помилки: необхідно сформувати та подати Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий» за той податковий період, в якому виявлено помилку, та Д1 до нього.

У Д1 потрібно повторити помилковий рядок та в графі 25 «Ознака (0, 1)» проставити ознаку «1» — рядок на вилучення. Далі сформувати ще один рядок з правильною інформацією та в графі 25 проставити ознаку «0» — рядок на додавання. Тобто відбувається заміна помилкового рядка на правильний.

КТН «2, 3». Виправлення сумової помилки:

За допомогою КТН «2, 3» можна виправити будь-яку сумову помилку в Д1, а також додати/видалити рядки без сумових показників, які були пропущені/зайво зазначені в раніше поданому Д1. Причому виправити такі помилки можна:

— варіант 1 — за допомогою Податкового розрахунку з типом «Уточнюючий», сформованого за той звітний період, в якому допущено помилку. Він міститиме безпосередньо сам Розрахунок та додаток Д1 до нього з коригуючими рядками;

— варіант 2 — у складі Розрахунку за поточний квартал з типом «Звітний».

Незалежно від обраного варіанту, порядок виправлення буде однаковим.

У Д1 формується рядок на працівника, щодо якого допущено помилку, зазначаючи серед іншого у графі 10 — місяць і рік, за який виправляється помилка, а в графі 09:

— КТН «2», якщо донараховується база та/або ЄСВ чи додається рядок, який не було зазначено в поданому Д1;

— КТН «3», якщо зменшується база та/або ЄСВ або потрібно видалити зайвий рядок з раніше поданого Д1.

Зверніть увагу: при зменшенні бази/суми ЄСВ показники в графах 16 — 20 зазначаються без знака «мінус». КТН «3», який говорить про те, що слід зменшити базу та/або ЄСВ в раніше поданому Д1.

Інші графи заповнюються в загальному порядку.

З коригуючого Д1 сумові показники необхідно перенести до розд. І Податкового розрахунку, а саме до граф 4 (4.1 — 4.4.3) — якщо збільшили суму нарахувань з ЄСВ, або ж до граф 6 (6.1 — 6.4.3) — якщо зменшили. Також за потреби розраховуються та заповнюються графи 5, 5.1 з пенею.

Якщо після закінчення періоду для звітування за відповідний квартал необхідно одночасно виправити сумові та несумові помилки, допущені в рядку, сформованому на застраховану особу, то спочатку формується та подається Податковий розрахунок з типом «Уточнюючий», в якому виправляються несумові помилки. Потім проводиться виправлення сумової помилки. 

До уваги страхувальників!

Деякі питання подання повідомлення про виплату коштів застрахованим особам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та окремих виплат, що здійснюються за рахунок коштів ПФУ

Чи потрібно подавати повідомлення про виплату коштів застрахованим особам через кабінет страхувальника, якщо воно вже було подано в паперовому вигляді?

Пунктом 1 Постанови правління Пенсійного фонду України від 21.12.2022 №28-3 “Деякі питання фінансування для здійснення виплат та надання соціальних послуг, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2022 за № 1703/39039, передбачено, що повідомлення про виплату коштів застрахованим особам подаються страхувальниками в один із способів:

-           через Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

-           через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України;

-           в паперовій формі до найближчого відділу обслуговування громадян (сервісного центру).

Тобто, страхувальник може обрати один із способів подання до органу Пенсійного фонду України повідомлення про виплату коштів. Дублювати раніше подані повідомлення про виплату коштів застрахованим особам в електронному форматі не потрібно. 

Засоби комунікації ГУ ПФУ у Київській області

Для максимально зручного та водночас результативного зворотного зв’язку з працівниками Головного управління ПФУ у Київській області, пропонуємо наступні варіанти:

• зателефонувати на “гарячу лінію” Контакт-центру Головного управління Пенсійного фонду України у Київській області 0 800 505 780

• надіслати звернення на поштову адресу: вул. Варшавська, 3-Б, смт Макарів, Київська область, 08001

• надіслати звернення на електронну адресу: [email protected]

• отримати весь спектр послуг на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України: https://portal.pfu.gov.ua, здійснивши вхід до порталу:

-  за допомогою кваліфікованого електронного підпису (За КЕП)

-  за Дія.Підпис

-  засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, в т.ч. з використанням технології BankID.

Також отримати доступ до особистого кабінету та електронних сервісів Пенсійного фонду України можна у зручному форматі — з мобільних пристроїв (смартфонів та планшетів), завантаживши мобільний застосунок “Пенсійний фонд”.

Обираючи безпечні (дистанційні) канали взаємодії з Пенсійним фондом Київщини, Ви можете отримати кваліфіковану допомогу з питань компетенції Фонду так само, як і при особистому візиті до установ Фонду. 

Чи зараховується до пільгового стажу відпустка по догляду за дитиною, 1995 року народження, до досягнення нею трирічного віку?

Підтвердження набутого страхового стажу, що дає право на пільгове пенсійне забезпечення, здійснюється на підставі записів трудових книжок та уточнюючих довідок, виданих підприємствами, установами, організаціями або їх правонаступниками відповідно до п. 20 Порядку підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.1993 № 637.

Період, який підлягає зарахуванню до пільгового стажу, визначає підприємство в уточнюючій довідці.

Статтею 181 Кодексу законів про працю України передбачено, що, зокрема, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку зараховується як до загального, так і до безперервного стажу роботи і до стажу роботи за спеціальністю.

Тобто, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку зараховується до пільгового стажу, що дає право на призначення пенсії за віком на пільгових умовах, у разі, якщо під час перебування у вказаній відпустці особа перебувала в трудових відносинах з підприємством на посаді, робота на якій зараховується до пільгового стажу.

Важливо! Відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку надається, зокрема, за заявою жінки повністю або частково в межах установленого періоду та оформляється відповідним наказом або розпорядженням. 

Для отримання субсидій та пільг можна обрати будь-який уповноважений банк

Одержувачі житлової субсидії / пільги можуть отримувати відповідні виплати через відділення поштового зв’язку або на банківський рахунок.

Отримувач виплати самостійно обирає спосіб одержання виплати, в тому числі будь-який з уповноважених банків. Актуальний перелік банків розміщено на сайті Міністерства фінансів України: https://www.mof.gov.ua/uk/upovnovazheni-banki-shhodo-obslugovuvannja-zarplatnih-proektiv

Довідково!

Нарахування та виплата пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану на територіях адміністративно-територіальних одиниць, де структурні підрозділи з питань соціального захисту населення не мали можливості забезпечити підготовку виплатних документів та проведення фінансування, здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 07.03.2022 № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану”:

-   щодо одержувачів, які до запровадження воєнного стану отримували виплати через уповноважені банки, – на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача;

-   щодо одержувачів, які до запровадження воєнного стану отримували виплати через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання, – через міжнародну платіжну систему “MY TRANSFER” та акціонерне товариство комерційний банк “ПриватБанк”. 

Чи можуть призначити субсидію нашому домогосподарству, якщо я працюю на півставки?

Субсидію може бути призначено вашому домогосподарству за умови, що за вас сплачено єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування у розмірі, не меншому від мінімального, сумарно протягом трьох місяців у періоді, за який враховуються доходи для призначення житлової субсидії (пункт 14 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 №848).

При зверненні за призначенням житлової субсидії в грудні 2023 – січні 2024 року сукупний дохід враховуватиметься за ІІ-ІІІ квартали 2023 року. 

Чи може бути призначено субсидію жінці, яка досягла віку 60 років, має страховий стаж менше 30 років та не має права виходу на пенсію?

Так. Особі, яка досягла віку 60 років та не набула необхідного страхового стажу для призначення пенсії за віком, житлова субсидія може бути призначена за умови, що така особа має не менш як 15 років страхового стажу та не менше місяця протягом періоду, за який враховуються доходи під час призначення житлової субсидії, отримувала державну соціальну допомогу малозабезпеченій сім’ї.

Довідково:

Підпункт 3 пункту 14 постанови Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “ Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“ (зі змінами). 

Електронні сервіси Фонду

На вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) користувачі можуть знайти та скористатись значною кількістю послуг, які надаються #online.

Завдяки впровадженню централізованих інформаційних технологій застраховані особи та пенсіонери мають можливість:

-          отримувати дані персональної електронної облікової картки застрахованої особи та інші відомості з Реєстру застрахованих осіб (інформація про заробітну плату (дохід, грошове забезпечення), сплачені страхові внески, набутий страховий стаж);

-          контролювати сплату роботодавцями страхових внесків;

-          мати доступ до наявних відомостей своєї електронної трудової книжки;

-          мати доступ до своєї електронної пенсійної справи (пенсіонеру);

-          подати заяву на призначення або перерахунок пенсії, житлової субсидії або пільги;

-          подати заяву про призначення/перерахунок страхових виплат постраждалим на виробництві та про надання соціальної послуги з догляду вдома;

-          роботодавці можуть подати заяву-розрахунок для отримання фінансування по лікарняних та звіт про використані страхові кошти;

-          подати заяву на оформлення пенсійного посвідчення;

-          надіслати дані для внесення змін до пенсійної справи;

-          подавати звернення (запит, пропозицію) та переглядати стан їх опрацювання;

-          одержувати та переглядати повідомлення від Фонду;

-          сплатити добровільні внески на пенсійне страхування за себе або за інших осіб;

-          робити благодійні пожертви до системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Крім того, на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України реалізовано сервіс “Пенсійний калькулятор”, з допомогою якого можна порахувати орієнтовний розмір майбутньої пенсії.

Нагадаємо, що увійти в особистий кабінет на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України можна за допомогою Дія.Підпис; кваліфікованого електронного підпису (#КЕП) або засобами Інтегрованої системи електронної ідентифікації ID.GOV.UA, зокрема, з використанням технологій #BankID.

Доступ до електронних сервісів Пенсійного фонду України можна отримати як зі стаціонарних комп’ютерів, так і з мобільних телефонів, завантаживши застосунок “Пенсійний фонд”.

 Я зареєстрована як ВПО. Отримувала грошову допомогу від міжнародних організацій, заявку на виплату якої подавала через сервіс єДопомога. Чи потрібно мені надавати згоду на обробку персональних даних для отримання додаткової підтримки на придбання твердого палива?

Не потрібно.

Громадянам, які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива та які раніше вже надавали згоду на збір, передачу та обробку своїх персональних даних та даних членів домогосподарства Міністерству соціальної політики України для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, зокрема, в рамках реалізації проекту щодо здійснення додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення (в тому числі внутрішньо переміщених осіб), повторно надавати таку згоду не потрібно (постанова Кабінету Міністрів України від 07.11.2023 № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023 – 2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива“). 

Уряд подовжив термін для звернення за разовою допомогою до Дня незалежності України ветеранам війни, які проходять службу

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2023 № 754 “Деякі питання соціального захисту ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань“ для забезпечення виплат допомоги до Дня Незалежності України особам, які належать до ветеранів війни, проходять службу та не є пенсіонерами, міністерства та відомства, військові формування, підприємства, установи, організації мали подати Пенсійному фонду України інформацію про таких осіб не пізніше ніж до 1 жовтня поточного року.

Постановою від 24.11.2023 № 1238 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 21 липня 2023 р. № 754“ Уряд подовжив термін подання інформації про таких осіб Пенсійному фонду України до 10 грудня поточного року. 

До реалізації на вебпорталі ПФУ спеціальної опції з подання повідомлення про виплату коштів застрахованим особам, підприємство подавало ці повідомлення у паперовій формі. Чи потрібно подавати ці повідомлення повторно у новому форматі?

Не потрібно, оскільки передбачено, що повідомлення про виплату коштів застрахованим особам подаються страхувальниками через Єдиний державний вебпортал електронних послуг або вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, або у паперовій формі (пункт 1 Постанови правління Пенсійного фонду України від 21.12.2022 №28-3 “Деякі питання фінансування для здійснення виплат та надання соціальних послуг, визначених Законом України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 29.12.2022 за № 1703/39039).

Тобто, страхувальник може обрати один із способів подання до органу Пенсійного фонду України повідомлення про виплату коштів. Дублювати раніше подані повідомлення про виплату коштів застрахованим особам в електронному форматі не потрібно.