А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, для проведення незалежної оцінки потенційного об’єкта малої приватизації комунального майна

опубліковано: 13 травня 2024 оновлено: 16 липня 2024

1.Назва об’єкта оцінки: об’єкт комунальної власності – будинок-інтернат, загальною площею 287.2 кв.м.

Місцезнаходження об’єкта: с. Бурти, вул. Центральна, 1 б, Обухівського району, Київської області.

Мета оцінки: визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу.

Замовник робіт та платник виконаних робіт: Кагарлицька міська рада.

До участі в конкурсі допускаються претенденти, які діють на підставі чинних сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, якими передбачено провадження практичної оціночної діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких напрямів, що відповідають об’єкту оцінки, а також вимогам до учасників конкурсу, передбаченим Порядком.

У своїх конкурсних пропозиціях претендент повинен обов’язково зазначати загальну вартість робіт. За результатами аналізу звітності, проведеного Фондом державного майна України (лист від 23.09.2022 №10-59-13607 «Щодо формування показників очікуваної найбільшої ціни надання послуг з оцінки об’єктів оцінки в І півріччі 2022 року»). Зазначена вище ціна послуг з оцінки майна буде розглядатися конкурсною комісією, як максимальна під час обрання переможця. Конкурсні пропозиції, які перевищують зазначені, не будуть враховані.

На конверті слід зазначити: «На конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності», а також зазначити назву об’єкта оцінки, щодо якого буде проводитися конкурсний відбір суб’єкта оціночної діяльності, та найменування юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи - підприємця, який подає конкурсну документацію.

Конкурсна документація, у  запечатаному конверті, подається до відділу документообігу та звернень громадян виконавчого апарату міської ради за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно), що знаходиться за адресою: вул. Героїв Небесної Сотні,1 м. Кагарлик, Обухівського району, Київської області, індекс 09200 (кабінет №12 2-й поверх).

Заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності, інформація щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна, інформація про претендента подаються за формами, встановленими в додатках Порядку.

В якості подібного буде враховуватись практичний досвід з оцінки приміщень та частини нежитлових приміщень, зокрема, порівняної площі.

Виконані звіти з оцінки майна мають бути прорецензовані оцінювачами, які мають не менш ніж дворічний досвід практичної діяльності з оцінки майна.

Вимоги до конкурсної документації, порядку її складання, оформлення та подання містяться у Порядку та додатках до нього.

Конкурс відбудеться 17 травня 2024 року о 10-00 год. в приміщення Кагарлицької міської ради за адресою: м. Кагарлик, пл.  Незалежності, 1.

Робоча група знаходиться за адресою: м. Кагарлик, пл. Незалежності, 1,  к.207. Телефон для довідок: (04573) 5-16-40.

Інформація про проведення конкурсу.

Конкурсний відбір - суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки потенційного об’єкта малої приватизації комунального майна Кагарлицької міської територіальної громади організовано та буде проводитись відповідно до Порядку проведення конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності для проведення незалежної оцінки комунального майна Кагарлицької міської територіальної громади.

Дата, час і місце проведення конкурсу: конкурс буде проводитись 17 травня 2024 року о 10 годині 00 хвилин в приміщенні Кагарлицької міської ради за адресою: пл. Незалежності,1 м.Кагарлик Обухівського району Київської області.

Об’єкт оцінки: об’єкт комунальної власності – будинок-інтернат,   загальною площею 287.2 кв.м., , що розташований за адресою: вул. Центральна, 1 б, с. Бурти Обухівського району Київської області, індекс 09200.

Мета: визначення ринкової вартості для визначення ринкової вартості для приватизації шляхом викупу для визначення стартової ціни.

Кінцевий термін подання документів: до кінця робочого дня 17 години 00 хвилин 13.05.2024.

Строк виконання робіт: протягом 20 календарних днів з моменту надання повного пакету необхідних документів відповідно до укладення договору. 

Замовником та платником робіт: є Кагарлицька міська рада

Очікувана найбільша ціна надання послуг: з незалежної оцінки комунального майна– 10 000.00 грн. 

Конкурсна документація претендентів подається: в запечатаному конверті за 4 робочі дні до оголошеної дати проведення конкурсу (включно) і складається з:  

- з конкурсної пропозиції, запечатаної в окремому конверті, в якій зазначено ціну про надання послуг щодо проведення незалежної оцінки комунального майна подається з урахуванням усіх податків, які сплачує претендент згідно норм чинного законодавства;

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із заповненою інформацією щодо досвіду суб’єкта оціночної діяльності та оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна (додаток 2 до Порядку);

- підтвердних документів. 

Термін виконання оцінки об’єкта комунального майна: не повинно перевищувати 20 календарних днів з моменту надання повного пакету необхідних документів.

Документація з оцінки має бути виготовлена в трьох примірниках.

До підтвердних документів належать: 

1) заява про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності за встановленою формою (додаток № 3 Порядку);

2) інформація про претендента (додаток №4 Порядку);

3) копії кваліфікаційних документів оцінювача з експертної грошової оцінки, у тому числі посвідчень про підвищення кваліфікації.

До участі в конкурсі допускаються суб’єкти оціночної діяльності, які діють на підставі сертифікатів суб’єктів оціночної діяльності, виданих відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», яким передбачено здійснення діяльності з оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту оцінки.

Інформація про претендента містить: 

- наявність у претендента сертифіката суб’єкту оціночної діяльності, яким передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та спецізазаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого здійснюватиме переможець конкурсу;

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з претендентом, а також яких він залучає до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна: кваліфікація, стаж роботи, членство у саморегулівних організаціях оцінювачів.

Вимоги до учасників конкурсу передбачено наявність:

- складеної відповідно до Порядку конкурсної документації, яку надано  у визначений в інформації про проведення конкурсу строк;

- відповідної кваліфікації оцінювачів щодо об’єкта оцінки, що має підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні»;

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до надання послуг з оцінки та підписання звіту про оцінку майна, їх особистого досвіду щодо виконання робіт з оцінки подібного майна;

- досвіду суб’єкта оціночної діяльності щодо виконання робіт з оцінки подібного майна.

У разі невідповідності, неповноти конкурсної документації або її несвоєчасного подання, учасники (претенденти) до участі у конкурсі не допускаються.

Контактний номер телефону:

Хайло Володимир Валентинович – начальник відділу комунальної власності та орендних відносин Кагарлицької міської ради, моб.тел. 067-967-42-08.

1.  Додаток 4

2.  Додаток 3

3.  Додаток 2