А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

Інформація для громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях

опубліковано: 21 лютого 2024 оновлено: 18 червня 2024

У рамках заходів до Дня спротиву окупації Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у 2024 році публікуємо інформацію для наших громадян, які проживають на тимчасово окупованих територіях.

https://minre.gov.ua/ - новини Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України

ЗАКОН УКРАЇНИ  Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України – із текстом документа можна ознайомитися за посиланням https://ips.ligazakon.net/document/T141207?an=1

 

Застосунок «ДІЯ»: видача довідки, що підтверджує місце перебування громадян України, які проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з неї – https://guide.diia.gov.ua/view/vydacha-dovidky-shcho-pidtverdzhuie-mistseperebuvannia-hromadian-ukrainy-iaki-prozhyvaiut-na-tymchasovo-okupovanii-terytorii-abo-dea6cc88-fda4-4892-9664-f2cda75972a5

 

Реєстрація місця проживання на тимчасово окупованій території

Зміст

Загальна інформація

Реєстрація місця проживання на тимчасово окупованій території України є необхідною процедурою для отримання допомоги та соціальних послуг.

Міністерством з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України визначено перелік територій на яких ведуться (велися) бойові дії або території тимчасово окуповані Російською Федерацією (далі – Перелік).

Вказаний Перелік постійно оновлюється тому варто слідкувати за змінами на офіційному веб-сайті.

Реєстрація місця проживання особи здійснюється виключно органами реєстрації на території територіальної громади, на яку поширюються повноваження відповідної ради (пункт 3 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265 «Деякі питання декларування і реєстрації місця проживання та ведення реєстрів територіальних громад»).

Оскільки на тимчасово окупованій території відсутній такий орган, а органи місцевої влади та місцевого самоврядування не здійснюють там своїх повноважень - зареєструвати місце проживання на окупованих територіях неможливо.

Виняток: реєстрація адреси проживання дитини. На період тимчасової окупації частини території України адресою зареєстрованого місця проживання дитини вважається адреса зареєстрованого місця проживання її законних представників або одного з них, з яким проживає дитина.

Порядок здійснення реєстрації місця проживання на території на яких ведуться (велися) бойові дії або території тимчасово окуповані

Хто може звернутися із відповідною заявою?

♦ батьки

♦ інші законні представники

♦ один із батьків/законних представників, з яким проживає дитина.

У разі, коли місце проживання законних представників дитини зареєстровано за різними адресами, подається письмова заява законного представника, з яким проживає дитина.

Куди звертатися?

Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Підстави для реєстрації проживання дитини на території, що внесена до Переліку:

 1. документ, що підтверджує право на проживання в житлі, що знаходиться на території, яка включена до Переліку, дитини чи її законних представників чи одного з них, з яким проживає дитина, або
 2. інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про таке житло, або
 3. відомості про адресу зареєстрованого місця проживання законних представників чи одного з них, внесених до документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України, або
 4. відомості про адресу зареєстрованого місця проживання (перебування) законних представників чи одного з них, внесених до відомчої інформаційної системи ДМС.

Тобто, обов’язковою умовою для реєстрації місця проживання дитини на території, яка внесена до Переліку, є наявність однієї або декількох підстав для проведення такої реєстрації.

Законний представник дитини подає заяву в довільній формі та додає документи, що підтверджують відомості зазначені вище. Окрім того, законний представник подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують його повноваження.

Строк розгляду заяви

Внесення відомостей про адресу реєстрації місця проживання дитини на території, яка включена до Переліку, до реєстру територіальної громади здійснюється у день звернення законного представника.

Вартість

Внесення відомостей про реєстрацію місця проживання дитини на тимчасово окупованій території, яка внесена до Переліку, здійснюється безоплатно.

Результат розгляду заяви

За результатами розгляду заяви працівник органу реєстрації:

●вносить відомості про адресу реєстрації дитини на території, включеної до Переліку та видає Витяг з реєстру територіальної громади або

● відмовляє в декларуванні/реєстрації місця проживання (перебування), знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) або

●інформує законного представника дитини про відмову у прийнятті заяви та документів із зазначенням підстав такої відмови.

Підстави для відмови у прийнятті заяви та документів

●подання не усіх необхідних документів;

●подання документів, оформлення яких не відповідає вимогам законодавства;

У разі виявлення заяви, що подана представником дитини із порушенням зазначених вимог, працівник органу реєстрації інформує законного представника про відмову в прийнятті заяви із зазначенням підстав. За бажанням особи відмова надається у письмовому вигляді.

Важливо! У разі усунення обставин, у зв’язку з якими законному представнику було відмовлено у прийнятті документів, він може повторно звертатися до органу реєстрації із відповідною заявою.

Цей Порядок застосовується на території України на період тимчасової окупації Російською Федерацією території України, а також на період включення територій до Переліку для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, та після деокупації територій (до відновлення функціонування органів реєстрації на території, на яку поширюються їх повноваження).

Однак, не варто ототожнювати реєстрацію місця проживання на території, яка внесена до Переліку із внесенням відомостей про уже зареєстроване або задеклароване місце проживання на такій території.

Підстави для відмови в декларуванні/реєстрації місця проживання (перебування), знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування)

Відповідно до пункту 87 Порядку декларування та реєстрації місця проживання (перебування), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 року №265

Орган реєстрації відмовляє в декларуванні/реєстрації місця проживання (перебування), знятті із задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) у разі, коли:

1) у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно містяться відомості про обтяження щодо житла, яке особа декларує або реєструє як місце проживання (перебування), що стосуються заборони декларування/реєстрації місця проживання (перебування) у такому житлі, або перебування житла в іпотеці, довірчій власності як способу забезпечення виконання зобов’язань (у разі відсутності письмової згоди відповідного іпотекодержателя або довірчого власника на декларування/реєстрацію місця проживання);

2) відомості Державного реєстру речових прав на нерухоме майно не відповідають відомостям, зазначеним у поданих особою документах або даних;

3) особа не подала або подала не в повному обсязі необхідні документи або відомості;

4) у поданих особою документах або відомостях містяться недостовірні відомості або подані документи є недійсними (крім випадку, передбаченого пунктом 53 цього Порядку), або строк дії паспортного документа іноземця чи особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території України, закінчився;

5) звернулася дитина віком до 14 років або особа, не уповноважена на подання документів;

6) житлу, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), не присвоєна адреса у встановленому порядку;

7) за адресою житла, в якому особа декларує або реєструє своє місце проживання (перебування), наявний об’єкт нерухомого майна, який не належить до житла;

8) відомості реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком до 14 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій стосовно дитини;

9) дані реєстру територіальної громади щодо задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) батьків або інших законних представників дитини віком від 14 до 18 років не відповідають відомостям, зазначеним у декларації (заяві), поданій дитиною.

Внесення відомостей про зареєстроване місце проживання

Особи, адреса реєстрації яких включена до Переліку, в тому числі і внутрішньо переміщених осіб, стикаються із проблематикою при отриманні паспорта громадянина України вперше, обміну паспорта громадянина України при досягненні відповідного віку, оформленні/обміну паспорта громадянина України для виїзду за кордон, уже на новому, підконтрольному Україні місці проживання (перелік не є вичерпним).

Відповідно, 25 серпня 2023 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2023 р. № 820 «Про затвердження Порядку внесення відомостей про адресу задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування), що знаходиться на тимчасово окупованій Російською Федерацією території України, а також на територіях, на яких ведуться (велися) бойові дії, та внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2022 р. № 265», що врегулювала ряд подібних проблемних питань.

Згідно вищезазначеного Порядку, особи, в тому числі діти за зверненням законного представника, мають право внести відомості про зареєстроване місце проживання на території, яка внесена до Переліку:

до Єдиного державного демографічного реєстру - особам під час оформлення, обміну паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання;

до відомчої інформаційної системи ДМС - щодо дитини, якщо інформація про таку дитину міститься в Єдиному державному демографічному реєстрі, або під час оформлення, обміну дитині паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

до реєстру територіальної громади - під час реєстрації місця проживання особи або дитини, якщо інформація про таку дитину міститься в реєстрі такої територіальної громади.

Що це означає?

Особа, яка вже була зареєстрована на території, яка внесена до Переліку, може звернутися із заявою до територіального підрозділу Державної міграційної служби України (ДМС), Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП) або державного підприємства, що належить до сфери управління ДМС із заявою про внесення таких відомостей у документи під час їх оформлення або обміну.

Що стосується внесення відомостей до реєстру територіальної громади про адресу зареєстрованого місця проживання осіб на території, яка внесена до Переліку, то слід зауважити, що особі-заявнику необхідно зібрати певні докази.

До прикладу:

 1. документи, що підтверджують адресу зареєстрованого місця проживання;
 2. відомості, внесені до документів особи, що підлягають обміну;
 3. інформація з Державного реєстру виборців;
 4. інформація з відомчої інформаційної системи ДМС;
 5. інформація з Єдиного державного демографічного реєстру;
 6. інформація з Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
 7. Інформація з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Внесення відомостей до реєстру територіальної громади про адресу зареєстрованого місця проживання дитини на території, яка включена до Переліку здійснюється:

• під час оформлення паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон;

• за заявою законного представника.

• під час реєстрації місця проживання дитини.

Інформація підготовлена Благодійним Фондом «Право на захист» у співпраці з Координаційним центром з надання правової допомоги за підтримки Агентства ООН у справах біженців (UNHCR).