А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

ІНФОРМУЄ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано: 19 травня 2024 оновлено: 12 липня 2024

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ВІД ГУ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Платники податків

Головне управління ДПС у Київській області повідомляє, що згідно з п.15.1 ст.15Податкового кодексу України, платниками податків визнаються фізичні особи (резиденти і нерезиденти України), юридичні особи (резиденти і нерезиденти України) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об'єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об'єктом оподаткування згідно з цим Кодексом або податковими законами, і на яких покладено обов'язок із сплати податків та зборів згідно з цим Кодексом.

Кожний з платників податків може бути платником податку за одним або кількома податками та зборами.

З 14 травня діють зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка

ГУ ДПС у Київській області повідомляє платників податків, що 14 травня набрала чинності постанова  Кабміну  від 10 травня 2024 року № 532, якою  внесені зміни до Порядку функціонування єдиного рахунка та виконання норм статті 35 прим.1 ПКУ.  

Документ ухвалено з метою приведення у відповідність до чинного законодавства у частині внесених змін законами № 2801-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення укладення угоди між Україною та Європейським Союзом про взаємне визнання кваліфікованих електронних довірчих послуг та імплементації законодавства Європейського Союзу у сфері електронної ідентифікації», № 2620-IX «Про внесення змін до Закону України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування» та Закону України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування» та у відповідність до норм законів «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття».

Норми Порядку приведено у відповідність до чинного законодавства, передбачено подання інформації про рух коштів на єдиному рахунку кожного операційного дня та використання єдиного рахунка платником не пізніше робочого дня, що настає за днем подання ним повідомлення.

Громадяни України, що працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄВ, уклавши договір добровільної участі на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

ГУ ДПС у Київський області повідомляє, що дохід, отриманий фізичною особою за межами України, не є базою нарахування єдиного внеску. Водночас, громадяни України, які працюють за її межами, мають право на добровільну сплату ЄВ, у разі заключення договору про добровільну участь на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування.

Положеннями частини першої ст. 7 ЗУ «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 08.07. 2010   № 2464-VI, встановлено, що роботодавці, які використовують працю інших осіб на умовах трудового договору (контракту) чи за цивільно-правовим договором (крім цивільно-правового договору, укладеного з фізичною особою - підприємцем) сплачують ЄВ за найманих працівників із сум нарахованої кожній застрахованій особі заробітної плати за видами виплат, які включають основну та додаткову заробітну плату, інші заохочувальні та компенсаційні виплати, у тому числі в натуральній формі, що визначаються відповідно до Закону України «Про оплату праці», та із сум винагороди ФО за виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами.

Частиною першою ст. 10 Закону № 2464 визначено, що громадяни України, які працюють або постійно проживають за межами України, мають право на добровільну сплату єдиного внеску.

Право на податкову знижку: Платник податку може повернути частину витрачених коштів

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що скориставшись правом на податкову знижку, платник податку може повернути частину понесення протягом звітного року витрат (сплачених коштів), дозволених до включення до податкової знижки відповідно до п. 166.3 ст. 166 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). 

Водночас, існує ряд  обмежень, які потрібно враховувати при використанні права на нарахування податкової знижки.

Тимчасове обмеження у праві виїзду керівника ЮО – боржника за межі України у разі несплати податкового боргу, що перевищує 1 млн гривень

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що згідно з п. 87.13 ст. 87 ПКУ, у разі несплати протягом 240 календарних днів з дня вручення платнику податкової вимоги суми податкового боргу, що перевищує 1 мільйон грн., контролюючий орган може звернутися до суду за встановленням тимчасового обмеження у праві виїзду керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента – боржника за межі України – до погашення такого податкового боргу (далі – тимчасове обмеження).

Контролюючий орган не пізніше наступного робочого дня з дня отримання рішення суду:

-     інформує про це центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону, в порядку обміну інформацією, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, спільно з центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони державного кордону;

-     розміщує відповідну інформацію в Реєстрі керівників платників податків – боржників.
Закінчення дії тимчасового обмеження здійснюється у разі погашення суми податкового боргу, зазначеної у рішенні суду, у зв’язку з якою було застосовано таке обмеження, або у разі отримання інформації з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань про зміну керівника юридичної особи або постійного представництва нерезидента-боржника, або у разі початку судових процедур у справах про банкрутство стосовно такого боржника.

Чи має право СГ, у т.ч. нерезидент, взятий на облік в контролюючому органі, сплачувати податки з розрахункових рахунків, відкритих за кордоном

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що   відповідно до п. 4 ст. 45 Бюджетного кодексу України, податки і збори та інші доходи державного бюджету зараховуються безпосередньо на єдиний казначейський рахунок і не можуть акумулюватися на рахунках органів, що контролюють справляння надходжень бюджету (за винятком установ України, які функціонують за кордоном).
Відповідно до п. 35.1 ст. 35 ПКУ, сплата податків та зборів здійснюється в грошовій формі у національній валюті України, крім випадків, передбачених ПКУ або законами з питань митної справи.

Підпунктом 2.3 розділу ІІ Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України, затвердженому наказом Мінфіну України від 22.06.2012 №758 (із змінами), зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 18.07.2012 за №1206/21518, Казначейство для відображення в обліку виконання державного бюджету гривневого еквіваленту надходжень іноземної валюти, що зараховуються на валютні рахунки Казначейства, відкриті в уповноважених банках, та які отримують бюджетні установи України, що функціонують за кордоном, відкриває відповідні бюджетні рахунки за відповідними балансовими рахунками та кодами бюджетної класифікації.

Отже, суб’єкт господарювання, у т.ч. нерезидент, який взятий на облік в контролюючому органі, може сплачувати податки з рахунків, відкритих за кордоном.

Як платнику, який перебуває за кордоном, подати документи до ДПС для проставлення апостилю та отримати документ з проставленим апостилем

ГУ ДПС у Київській області інформує, що з метою проставлення апостиля платник, який знаходиться за кордоном, заяву з документами, на яких необхідно проставити апостиль та документами про оплату послуги з проставлення апостиля або документом, що підтверджує право на звільнення від сплати, чи його копією, засвідченою в установленому порядку, надсилає поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення до ДПС за адресою: Львівська площа, 8, м. Київ, 04053.

Оскільки відповідно до п. 1 Правил спеціальною відміткою «Apostille» засвідчуються справжність підпису, якість, в якій виступала особа, що підписала документ, автентичність відбитка печатки, якою скріплений документ, ДПС може бути проставлено апостиль на документах, що містять підпис посадової особи контролюючого органу та печатку.

У заявах про проставлення апостиля в ДПС на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав (далі – Заяви), рекомендовані форми яких розміщені на вебпорталі ДПС за посиланням: Головна/Діяльність/Апостиль/Форми Заяв про проставлення апостиля в ДПС на офіційних документах, призначених для використання на території інших держав для фізичних та юридичних осіб, зазначається поштова адреса, на яку буде направлено документ (документи) з проставленим апостилем або обґрунтованою відмовою (далі – Документ) засобами поштового зв’язку АТ «Укрпошта» (далі – адреса).

У Заявах зазначається адреса в межах території України.

Водночас, у Заявах платник, який є заявником, може визначити особу, яка буде отримувачем Документа (поштою), вказавши її адресу, прізвище, ім’я, по батькові та телефон.

Звіт  про КІК: Порядок заповнення та терміни подання

ГУ ДПС у Київській області повідомляє, що наказом Мінфіну від 25.08.2022 № 254 затверджено форму Звіту про контрольовані іноземні компанії, скорочену форму Звіту про контрольовані іноземні компанії (далі – Звіт) та Порядок заповнення Звіту про контрольовані іноземні компанії, скороченої форми Звіту про контрольовані іноземні компанії і подання до контролюючого органу (далі – Порядок).

У Звіті та в Порядку його заповнення чітко прописані назви граф та порядок їх заповнення. Отже, графи Звіту, в яких є показники для декларування підлягають заповненню.

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа: [email protected] 

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

 

 

ГУ ДПС у Київській області