А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

ІНФОРМУЄ ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДПС У КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

опубліковано: 09 травня 2024 оновлено: 12 липня 2024

АКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ВІД ГУ ДПС УУ КИЇВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

Місцеві податки та збори

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що в Україні встановлюються загальнодержавні та місцеві податки та збори – п.8.1 ст.8 ПКУ.

До місцевих податків належать:

-податок на майно;

-єдиний податок - п. 10.1 ст.10 ПКУ,

До місцевих зборів належать:

-збір за місця для паркування транспортних засобів;

-туристичний збір -  п. 10.2 ст. 10 ПКУ.

Місцеві ради обов’язково установлюють єдиний податок та податок на майно (в частині транспортного податку та плати за землю, крім земельного податку за лісові землі) - п. 10.2 1  cт. 10 ПКУ.

Місцеві ради в межах повноважень, визначених ПКУ, вирішують питання щодо встановлення податку на майно (в частині податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки) та встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів, туристичного збору та земельного податку за лісові землі - п.10.3 ст. 10 ПКУ.

Установлення місцевих податків та зборів, не передбачених ПКУ, забороняється  - п. 10.4 ст. 10 ПКУ.

Договір переуступки прав вимоги боргу є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів не у грошовій формі

ГУ ДПС у Київській області нагадує, що відповідно до п.291.6 ст.291 ПКУ платники єдиного податку першої – третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно в грошовій формі – готівковій або безготівковій (у тому числі з використанням електронних грошей). Датою отримання доходу платника єдиного податку є, зокрема, дата надходження коштів платнику єдиного податку у грошовій (готівковій або безготівковій) формі.

Кредитор у зобов’язанні може бути замінений іншою особою внаслідок, зокрема, передання ним своїх прав іншій особі за правочином (відступлення права вимоги) - ст. 512 Цивільного кодексу України.

Правочин щодо заміни кредитора у зобов’язанні вчиняється у такій самій формі, що і правочин, на підставі якого виникло зобов’язання, право вимоги за яким передається новому кредиторові -част. перша ст. 513 ЦКУ.
ЮО – платник єдиного податку не має права застосовувати спрощену систему оподаткування у разі укладання договору переуступки прав вимоги боргу, оскільки він є механізмом розрахунку по правочину купівлі-продажу товарів (робіт, послуг) не у грошовій формі.

Відбулися зміни в даних, які вносяться до облікової картки ФО – платника податків, -  заяву за ф. № 5ДР можна подати через Електронний кабінет

ГУ ДПС у Київській області нагадує громадянам, у яких відбулись зміни в облікових даних, які вносяться до облікової картки фізичної особи – платника податків, а саме: місце проживання (реєстрації), П.І.Б., інше, необхідно протягом місяця, з дня виникнення таких змін, надати до податкового органу Заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків за ф. №5ДР (далі – заява за ф.№5ДР).

Заяву за формою 5ДР мають подати також  особи, які переселилися з тимчасово окупованих територій, а також внутрішньо переміщені особи.

Такі особи зобов’язані визначити свою нову податкову адресу та подати заяву за формою 5ДР або  5ДРП (для осіб, які обліковуються в органах податкової служби за номером та серією паспорта) та пред’явити документ, що посвідчує особу та довідку.

Заяву № 5ДР можливо подати через Електронний кабінет. 

В електронному кабінеті Заява № 5ДР подається через меню: «ЕК для громадян»/ «Заява про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі - ДРФО)», форма f1314702.

Вхід до Електронного кабінету за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua.

Бартерна (товарообмінна) операція

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

відповідно до п.п.14.1.10 п.14.1 ст.14 Податкового кодекс України, бартерна (товарообмінна) операція - господарська операція, яка передбачає проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) у негрошовій формі в рамках одного договору.

Скарга на рішення про відмову в реєстрації ПН/РК в Єдиному реєстрі податкових накладних,

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

Законом України від 23.02.2024 №3603-ІХ внесені зміни до Податкового кодексу України, згідно з якими скарга на рішення про відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, розглядається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, протягом: 

-         10 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, не виявив бажання взяти участь у розгляді скарги; 

-         30 календарних днів, наступних за днем отримання такої скарги, якщо платник податків, який подав скаргу, виявив бажання взяти участь у розгляді скарги.. 

Термін розгляду скарги не продовжується! 

Господарська діяльність

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що відповідно до п.п.14.1.36 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, господарська діяльність - діяльність особи, що пов'язана з виробництвом (виготовленням) та/або реалізацією товарів, виконанням робіт, наданням послуг, спрямована на отримання доходу і проводиться такою особою самостійно та/або через свої відокремлені підрозділи, а також через будь-яку іншу особу, що діє на користь першої особи, зокрема за договорами комісії, доручення та агентськими договорами.

Господарська діяльність гірничого підприємства з видобування корисних копалин для цілей розділу IX цього Кодексу - діяльність гірничого підприємства, яка охоплює процеси добування та первинної переробки корисних копалин - п.п.14.1.37 п.14.1 ст. 14 ПКУ.

Адреса електронної пошти платника податків

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що

відповідно до п.п.14.1.56 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України, електронна адреса - адреса електронної пошти платника податків, що складається з ідентифікатора, позначки "@" та доменного імені, що використовується платником податків для листування з державними, у тому числі контролюючими, органами та повідомляється шляхом внесення адреси електронної пошти до облікових даних платника податків, зокрема в електронному кабінет.

10 травня 2024 року завершується граничний термін сплати та подання податкової звітності з окремих податків та зборів

ГУ ДПС у Київській області нагадує платникам податків, що 10 травня 2024 року завершується граничний термін сплати:

- сум ПДФО та військового збору, зазначених у річній декларації про майновий стан і доходи за 2023 рік ФОП, крім тих що обрали спрощену систему оподаткування (ст.57, ст.177 ПКУ)

Крім того, 10 травня 2024 року є граничним терміном подання:

-податкової декларації платника ЄП третьої групи (ЮО) за І квартал 2024 року (п.294.1 ст. 294 ПКУ);

-податкової декларації з податку на прибуток підприємств за I квартал 2024 року для платників податку, у яких базовий звітний (податковий) період дорівнює календарному кварталу (п.п. 49.18.2 п.49.18 ст.49 та п.137.4 ст.137 ПКУ);

-розрахунку частини чистого прибутку (доходу), дивідендів на державну частку, за I квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ,  п.3 Порядку відрахування до державного бюджету частини чистого прибутку (доходу) державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.02.2011 № 138);

-податкової декларації з податку на прибуток підприємств за угодою про розподіл продукції за I квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п 49.18 ст.49 та п.п. «е» п.336.1 ст.336 ПКУ);

-податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків – фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого ЄСВ за 1 квартал 2024 року (п.п. «б» п. 176.2 ст. 176, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49  ПКУ,  п. 4 ч. 2 ст. 6 Закону України № 2464);

-податкової декларації платника ЄП для платників ІІІ групи ФОП за І квартал 2024 року (п. 296.3 ст. 296, п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 ПКУ);

-спрощеної податкової декларації з ПДВ за І квартал 2024 року (п.п. 49.18.2 п. 49.18 ст. 49 та п. 2081.8 ст. 2081 ПКУ);

-податкової декларації екологічного податку за І квартал 2024 року (п. 250.2 ст. 250 ПКУ);

-податкової декларації збору за місця для паркування транспортних засобів за І квартал 2024 року (п.п.2681.5.3 п.2681.5 ст.2681 ПКУ);

-податкової декларації з туристичного збору за І квартал 2024 року (п.п.268.7.3 п.268.7 ст.268 ПКУ);

-податкової декларації рентної плати з розрахунком за І квартал 2024 року:

- рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів;

- рентної плати за спеціальне використання води;

- рентної плати за користування надрами без рентної плати за користування надрами при видобуванні вуглеводневої сировини -(п.257.1 ст.257 ПКУ).

Залишаємось на зв’язку:

Комунікаційна платформа:[email protected]

Підписатись на сторінку Фейсбук ГУ ДПС у Київській області
https://www.facebook.com/tax.kyiv.oblast

ГУ ДПС у Київській області