А+ Збільшити шрифт

А- Зменшити шрифт

ОГОЛОШЕННЯ про умови проведення конкурсу з визначення підтримки фізичним особам для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів

опубліковано: 21 березня 2024 оновлено: 16 липня 2024

ОГОЛОШЕННЯ  про умови проведення конкурсу  з визначення підтримки фізичним особам

для часткового відшкодування закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів

 

Отримувачами коштів обласного бюджету є фізичні особи, зареєстровані у Київській області, які протягом поточного бюджетного періоду закупили у суб’єктів господарювання телиці, нетелі, корови.

Часткове відшкодування здійснюється в обсязі 10 тис. грн за кожну наявну закуплену голову, але не більше ніж 50% від фактичної вартості телиці, нетелі, корови (без ПДВ).

Конкурсна комісія розпочинає приймання заявок на участь у конкурсі та документів, що додаються до них, у день оприлюднення оголошення про умови проведення конкурсу, а закінчує 01 жовтня поточного року.

Фізичні особи які мають намір отримати часткове відшкодування вартості закуплених телиць, нетелей, корів, подають до 01 жовтня поточного року на розгляд конкурсної комісії такі документи:

1) заявку про надання часткового відшкодування вартості закуплених фізичними особами телиць, нетелей, корів;

2) копії паспортів великої рогатої худоби (корів та/або телиць), виданих у встановленому порядку;

3) виданий в установленому порядку витяг з Єдиного державного реєстру тварин;

4) копії документів, які підтверджують факт оплати та отримання закуплених телиць, нетелей, корів;

5) копію паспорту громадянина України;

6) копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків, або паспорту громадянина України (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті);

7) довідку про банківські реквізити, видану банківською установою, в якій відкрито рахунок фізичної особи.

Вчасно поданими вважаються заявка та документи, які надійшли до управління агропромислового розвитку Київської обласної державної адміністрації (вул. Велика Васильківська,13/1, м. Київ, 01024) та зареєстровані у встановленому порядку.

Документи, подані не в повному обсязі, повертаються фізичній особі у п’ятиденний строк.

Заявки, що надійшли після закінчення строку їх подання, не розглядаються.

Конкурсна комісія до 15 жовтня поточного року на підставі поданих фізичними особами документів визначає обсяг часткового відшкодування вартості закуплених телиць, нетелей, корів, та в порядку черговості реєстрації заявок приймає рішення про включення фізичних осіб до реєстру фізичних осіб, яким нараховане часткове відшкодування вартості закуплених телиць, нетелей, корів.

Форми заявки та реєстру фізичних осіб, яким нараховане часткове відшкодування вартості закуплених телиць, нетелей, корів, наведено в додатках 3, 4 до Порядку використання коштів обласного бюджету Київської області, передбачених для підтримки розвитку галузей тваринництва та льонарства (додатку 1 до розділу 3 Комплексної програми розвитку сільського господарства та сільських територій Київської області на 2024-2027 роки, затвердженої рішенням Київської обласної ради від 07 грудня 2023 року № 768-22-VIII (доступне за посиланням https://cutt.ly/zw2ONopu).

У разі відмови в наданні часткового відшкодування вартості закуплених телиць, нетелей, корів, заявнику надсилається у триденний строк після прийняття рішення конкурсною комісією обґрунтована письмова відповідь із зазначенням причин відмови.

Довідкову інформацію можливо отримати за номером (044) 293-39-72.