30 лиспопада 2022 року, середа, 12:57
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
Голодомор 1932 -1933 років в Україні – геноцид Українського народу

Для України 1932-1933 роки стали часом національної катастрофи, яка поставила націю на межу зникнення. Жорстокість Голодомору полягає перш за все в тому, що голод не був наслідком стихійного лиха або неврожаю, він став результатом цілеспрямованої політики московського тоталітарного режиму. Шляхом насильницького вилучення продовольства, блокади сіл і цілих районів, заборони виїзду за межі охопленої голодом України, згортання сільської торгівлі, репресій проти незгодних московський режим створив для частини українців умови, які були несумісні із життям, і тим самим вчинив злочин геноциду.

Голодомор 1932-1933 років в Україні як явище геноциду народу підпадає під означення геноциду, подане в Конвенції ООН від 9 грудня 1948 року « Про попередження злочину геноциду і покарання за нього». Так, стаття 2 Конвенції визначає геноцид «як будь-яке з діянь, які вчиняються з наміром знищити повністю або частково яку-небудь національну, етнічну, расову чи релігійну групу, а саме: вбивство членів групи; заподіяння серйозних тілесних ушкоджень чи розумового розладу членам групи; умисне створення для якої-небудь групи таких життєвих умов, які розраховані на повне або часткове фізичне знищення її; заходи, розраховані на недопущення дітонароджування в середовищі групи; насильницька передача дітей з однієї групи до іншої»

Є всі підстави вважати, що Голодомор був спеціально спланованим московським комуністичним режимом злочином, метою якого було знищити українців як національну групу, що усвідомлювала себе як націю і готова була за сприятливих умов проголосити незалежність. Інструментом було обрано вбивство голодом найбільш чисельної та самодостатньої частини нації - селянства, разом із переслідуванням національної інтелігенції у формі політичних судилищ і чисток.

Причини Голодомору

У складі СРСР українські території опинились внаслідок збройної окупації московським комуністичним режимом після тривалого спротиву Української Народної Республіки у 1918 -1921 роках. Для утримання влади в Україні режим змушений був погодитись на створення квазідержавного утворення - Української соціалістичної радянської республіки. У 1920-их роках московський режим для зміцнення своїх позицій у національних регіонах і, зокрема, в Україні розпочинає політику «коренізації», тобто політику «вкорінення» комуністичної партії у ці регіони, що передбачало і заохочення розвитку місцевих культур. Але в Україні політика коренізації відразу вийшла за партійні рамки: тут у 1920-х роках відбувався культурний ренесанс європейського зразка і формувалися відмінні від російських культурні традиції, які орієнтувалися на Європу під гаслом «Геть від Москви» (письменник Микола Хвильовий), створювалася національна система освіти, обґрунтовувалася економічна концепція України як автономного економічного організму (економіст Михайло Волобуєв),

Наприкінці 1920-их років усю повноту влади в СРСР захопив Йосип Сталін, який почав встановлювати тоталітарний контроль над суспільством. Це викликало посилення антивладних настроїв і відкритих протестів у різних регіонах і республіках СРСР. І в Україні, що мала історичний досвід власної державності, цей спротив був найактивніший.

У 1930 році Україною прокочується масштабна хвиля протестів і збройних виступів проти насильної колективізації селянських господарств. Того року в УСРР зафіксовано понад 4000 масових виступів, у яких брало участь до 1,2 млн селян.

Спротив і суспільні настрої спричинили формування у московського керівництва фобій щодо хисткості становища в Україні і загрози національного виступу. Тож українські інтелектуали, економічно незалежне і національно свідоме селянство сприймалися комуністичною владою як загроза існуванню СРСР.

Нова хвиля масових протестів в Україні розпочала підніматись у 1932 році. Ці протести були спричинені голодом, який охопив УСРР навесні того року внаслідок надмірного вилучення зернових в селянських господарствах.

У критичній ситуації, що склалася в Україні навесні 1932 року, цивілізована альтернатива виходу з кризи полягала у кардинальному перегляді надмірних планів хлібозаготівель, оголошенні районів голодування зонами гуманітарного лиха і наданні їм широкомасштабної допомоги. Замість цього кремлівський режим не лише не відмовився від реалізації планів хлібозаготівель, а й застосував до українців безпрецедентні репресії, спрямовані на позбавлення їх продуктів харчування.

Головною причиною критичної ситуації, що склалась в Україні на той час, була неефективна колгоспна система. Селяни, котрі працювали за умовні трудодні, не мали жодного зацікавлення виконувати роботу якісно. А керівництво колгоспів, що рекрутувалось переважно із партійних активістів, часто виявлялось некомпетентним та неефективним. Але в усьому цьому комуністичне керівництво бачило злий умисел і саботаж українців. Отож їх вирішено було покарати та «перевиховати».

Як було вчинено злочин геноциду голодом?

Усі кроки кремлівського керівництва засвідчують, що діяли вони за ретельно розробленим планом. Організований ними Голодомор фактично був спеціально спланованою і ретельно замаскованою каральною акцією. Уважний аналіз дій тодішньої влади дає змогу відтворити задум цієї страхітливої спецоперації.

Першим кроком до майбутнього вбивства голодом було встановлення для України ще у липні 1932 року завідомо нереальних планів хлібопоставок із нового врожаю. Ця свідомо закладена нереальність планів, з одного боку, дозволяла забрати у людей усе вирощене, а з другого, створювала ґрунт для майбутніх звинувачень українців у саботажі і шкідництві.

Сама операція із покарання українців-«саботажників», вочевидь, була затверджена восени 1932 року. 22 жовтня Політбюро ВКП(б) відряджає в Україну В’ячеслава Молотова на чолі спеціальної групи для «посилення хлібозаготівель». Інша група, на чолі з Лазарем Кагановичем, була відряджена на Північний Кавказ, де її основна увага була зосереджена на заселеній українцями Кубані.

Відрядження Молотова було справді надзвичайним кроком. Адже він був не просто високим партійним функціонером, а головою Раднаркому СРСР, тобто радянським прем’єр-міністром. Тож в тодішнього радянського уряду не виявилося більш важливих справ, аніж «посилення хлібозаготівель» в Україні. Це говорить про виключність завдань, які перед Молотовим поставив Сталін.

18 листопада, за вказівкою Молотова, ЦК КП(б)У приймає постанови про запровадження натуральних штрафів, «чорних дощок», мобілізацію партійних кадрів для проведення хлібозаготівель, а також щодо проведення чекістської операції з ліквідації «кулацьких і петлюрівських гнізд». І вже 22 листопада керівник «республіканського» ҐПУ направляє на затвердження план операції «з нанесення оперативного удару по класовому ворогу», яка охоплювала 243 райони України.

Для розправи з мешканцями українських сіл влада широко використовує спеціальний позасудовий репресивний захід - занесення на «чорну дошку» районів, сільрад, сіл і колгоспів за «невиконання хлібозаготівель». Занесення на «чорну дошку» означало оголошення на окремих територіях надзвичайного стану і системи примусових заходів, призводило до ізоляції населених пунктів, вилучення всього продовольства, заборону ввезення яких-небудь товарів та інші жорстокі репресії, що часто було рівнозначне смертному вироку їх жителям.

У грудні 1932 року режим переходить до повного вилучення харчів в українських селян. Основним методом хлібозаготівель стають обшуки у селянських дворах. Реальна влада у селах переходить до «уповноважених з хлібозаготівель» - спеціально відряджених партійних функціонерів. Вони мали одне завдання - знайти і конфіскувати збіжжя, і для цього мали усю повноту влади. Проводили обшуки так звані «буксирні бригади», що формувались із комуністів, комсомольців та інших провладних активістів.

Одночасно розгортається всесоюзна кампанія із звинувачення українців у саботажі хлібозаготівель та підготовці повстання. Наприклад, Сталін особисто наказує поширити серед партійного і державного активу матеріали так званої «Оріхівської справи» проти керівників Оріхівського району (тепер Запорізька область), яких було засуджено за саботаж хлібозаготівель.

14 грудня 1932 року ЦК ВКП(б) і РНК СРСР ухвалюють таємну постанову «Про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі і в Західній області», яка, разом з посиленням репресій проти «саботажників», передбачала ліквідацію українських шкіл на Кубані і масове переслідування української інтелігенції. Зміст цього документа є переконливим підтвердженням того, що метою штучно організованого голоду було руйнування української національної ідентичності.

У грудні 1932 року комуністи, під прикриттям хлібозаготівель, змушують вивезти з українських сіл усі наявні зернові запаси, навіть посівний матеріал.

1 січня 1933 року постановою ВКП(б) про застосування найжорстокіших репресій до тих, хто не здасть хліба, українцям було оголошено ультиматум. У січні - на початку лютого того року українськими селами прокотилася хвиля масових подвірних обшуків. Забиралось усе. Мешканці українських сіл і містечок були позбавлені останніх залишків їжі та були приречені на голодну смерть.

22 січня 1933 року директивою Сталіна було заборонено виїзд селян з території УСРР і Кубані в інші місцевості СРСР. Українським селянам припинили продавати квитки на залізничний і водний транспорт. Дороги блокували підрозділи ҐПУ. Тих, хто встиг виїхати, заарештовували та повертали назад. Тільки за перші півтора місяці дії цієї директиви було затримано майже 220 тисяч селян. З них понад 186 тисяч силоміць повертають у села, де вони були приречені на голодну смерть. Пізніше заблокували дороги до міст, щоби не пустити до них голодуючих.

Із лютого 1933 року Україні починають виділяти «допомогу» — вибіркову і недостатню. Вона була спрямована не на подолання голоду і порятунок українців, а на забезпечення виробничих потреб у ході посівної і збиральної кампаній. Якщо продовольство надходило до села, його використовували лише для громадського харчування тих колгоспників, котрі виходили на роботу. Знесилені, старі, а також селяни-одноосібники не отримували допомоги.

Тож, попри нібито «допомогу», яку отримували українські області, смертність у них у першій половині 1933 року невпинно зростала, і піку досягла у червні, коли, за підрахунками вчених-демографів, померло 800 тисяч чоловіків, жінок та дітей.

У той же час, в УСРР розгортається шалена кампанія «очищення» від «петлюрівців» і «українських націоналістів». За офіційними даними, в Україні у 1933 році було арештовано більше людей, ніж у 1938 році. Українізацію було зупинено, в республіці розпочалась русифікація.

Приховування правди про Голодомор

Комуністична влада замовчувала факт голоду. Жодної офіційної згадки про цю жахливу трагедію не було. Навіть у діловій переписці державні і партійні органи, пишучи про опухання десятків і сотень тисяч сімей, голод не згадують. Партійні функціонери і чекісти пишуть лише про «продовольчі труднощі». У книгах реєстрації смертності з’являються нові терміни, як, наприклад, «безбілковий набряк» - на позначення смерті з голоду.

Керівництво СРСР свідомо дезорієнтувало світову громадськість. Сталінський режим проголосив голод в Україні таким, якого немає, і на цій підставі відмовлявся від допомоги, пропонованої численними зарубіжними неурядовими організаціями, зокрема закордонними українськими спільнотами.

У державних резервах Недоторканного і Мобілізаційного фондів СРСР було накопичено великі обсяги зерна, але цей ресурс не було використано для надання допомоги голодуючій Україні. Значна кількість зерна, інших продуктів харчування, вироблених в Україні, експортувалися за її межі - в інші регіони СРСР і за кордон, тоді як мільйони українців вмирали голодною смертю. Із СРСР було експортовано 1,6 млн. тонн зерна — у 1932 році і 1,8 млн. тонн —у 1933 році.

Суть політики московського комуністичного режиму з організації Голодомору підтверджують і його дії з приховування Голодомору не лише від зовнішнього світу, а й від нащадків. У 1933 році сільським радам наказано під час реєстрації смерті не вказувати її причину. Більш того, у 1934 році вийшла нова вказівка: офіційні книги про реєстрацію смертей за 1932-1933 роки вислати в спеціальні частини (де більшість з них була знищена). У СРСР заборона на інформацію про Голодомор діяла до 1987 року.

Антиукраїнське спрямування Голодомору

Вибіркову антиукраїнську спрямованість Голодомору підтверджують жорстокі репресивні заходи, що призвели до штучного голоду, застосовані режимом саме в Україні і на Кубані, яка входила до складу РРФСР, але за мовою, традиціями і культурою була у той час українською.

Питання хлібозаготівель в Україні і на Північному Кавказі сталінський режим пов'язував безпосередньо з питаннями українізації, про що свідчить постанова ЦК ВКП(б) і РНК СРСР від 14 грудня 1932 року «Про хлібозаготівлю на Україні, Північному Кавказі і в Західній області». У цьому документі, незважаючи на назву, значна увага приділяється питанням «правильного проведення українізації», що означало, зокрема, ліквідацію українських шкіл на Кубані і масове переслідування української інтелігенції. Зміст цієї ухвали є переконливим підтвердженням того, що штучно організований голод в Україні і на Північному Кавказі використовувався не лише як знаряддя знищення селян, а як привід для руйнування української національної ідентичності і знищення носіїв цієї ідентичності за їхню приналежність до української національної групи.

Підтвердженням антиукраїнської спрямованості політики комуністичного режиму стала і кампанія «очищення» України від «петлюрівців» і «українських націоналістів», яку розгорнув у 1933 році комуністичний режим. У 1933 році в Україні розмах репресій порівнюється з Великим терором 1937-1938 років. Саме тому тодішній фактичний керівник УСРР Павло Постишев у січні 1934 року звітував, що «минулий рік в Україні став роком розгрому націоналістичної контрреволюції».

Демографічні втрати внаслідок Голодомору

Страшні обставини злочину роблять неможливим встановлення як точної кількості викликаних голодом смертей невинних людей, так і вичерпного поіменного списку жертв.

Проблема підрахунку кількості жертв Голодомору має тривалу історію, і спричинена недостатньою базою даних. Унаслідок застосування різних методологій, врахування чи неврахування тих чи інших факторів та даних, дослідники, що займались такими підрахунками приходили до різних висновків. ї оцінки втрат коливаються від 3 до 7 млн жертв. Називаються і більші числа жертв Голодомору.

У другій половині 2000-их років в Інституті демографії та соціальних відносин ім. М.Птухи Національної академії наук України спільно із університетами США була створена група вчених, що розпочали роботу з підрахунку демографічних втрат від Голодомору. У результаті багаторічних досліджень група прийшла до оцінки, що надсмертність, спричинена Голодомором в Україні, становила понад 3,9 млн. осіб. Втрати ненароджених оцінюють у 0,6 млн. осіб. Тож сукупні демографічні втрати внаслідок Голодомору 1932 -1933 років в Україні фахівці оцінили у 4,5 млн  людських життів.

Якими б не були оцінки вчених, безперечним залишається, що Голодомором винищено мільйони людських життів. А долі мільйонів людей були скалічені. Пережиті жахіття залишили глибоку рану в кількох поколіннях українців. Масовий спротив режиму на більшій території України у 1930-х роках було придушено.

Але московський режим не зумів досягнути своєї головної мети - Україну не було зламано. Підсумком незламності Українського народу стало відновлення незалежності України у 1991 році. А нинішній всенародний опір російській агресії засвідчує, що українці остаточно позбулися страхів, які насаджувався тоталітарним кремлівським режимом та не бажають повторення подібної трагедії.

Вшанування пам’яті про Голодомор в Україні

Після здобуття незалежності Україна пройшла тривалий шлях відновлення пам’яті про Голодомор 1932-1933 років як геноцид Українського народу.

У вересні 1993 року, у 60-ті роковини трагедії, в Україні уперше пам’ять жертв вшанували на державному рівні. У 1998 році Указом Президента України було встановлено загальнонаціональний пам’ятний день. 2003 року Верховна Рада України визнала Голодомор актом геноциду. У 2006 році українським парламентом ухвалено Закон «Про Голодомор 1932-1933 років в Україні», яким Голодомор визнано геноцидом українського народу. 2008 року видано Національну книгу пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні загальним (понад 22 тисячі сторінок) та споруджено у місті Києві Меморіал жертв Голодомору. 2010 року Апеляційний суд м. Києва постановою за порушеною Службою безпеки України кримінальною справою визнав Голодомор 1932—1933 років в Україні геноцидом Українського народу.

Оцінки Голодомору 1932—1933 років в Україні як геноциду ґрунтуються на великій кількості наукових досліджень, сотнях тисяч архівних документів та спогадів тих, хто вижив під час Голодомору. Бібліографія, присвячена вбивству голодом в Україні у І932-1933 роках, налічує понад 15 тисяч позицій. Записано понад 200 тис. свідчень очевидців. В Україні споруджено понад 7 000 пам’ятників та меморіалів на вшанування пам’яті жертв геноциду.

Україна щороку у четверту суботу листопада вшановує День пам’яті жертв голодоморів. У цей день українці моляться та запалюють свічки біля пам’ятників та на підвіконнях у власних оселях. Ці вогники символізують особисту скорботу і пам’ять про мільйони загублених життів співвітчизників та одночасно віру в те, що подібне ніколи і ніде не повториться.

Визнання  у світі Голодомору 1932-1933 років геноцидом

На парламентському рівні Голодомор 1932-1933 років в Україні визнали 16 держав (Естонія, Австралія, Канада, Угорщина, Литва, Грузія, Польща, Перу, Парагвай, Еквадор, Колумбія, Мексика, Латвія, Португалія, США, Чехія); на регіональному (муніципальному) рівні - у державах (Австралія, Аргентина, Бразилія, Велика Британія, Іспанія, Італія, Канада, Португалія, США), на доктринальному рівні - Святий Престол. Окрім того, Федеральний сенат Бразилії (одна з двох палат бразильського парламенту) на сесії 26 квітня 2022 року також визнав Голодомор 1932-1933 років в Україні геноцидом українського народу та встановив четверту суботу місяця листопада днем пам’яті.

 
архів Анонси подій

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Повідомляємо, що з 14.11.2022 року Кагарлицька ДПІ  відновлює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1, 3 поверх, каб. №1 (колишнє приміщення Управління соціального захисту). Тел. (04573)6-11-60,  (04573)6-10-46.

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
✔️ «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  листопад  2022 року:

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні 04573-6-12-10

04573-6-09-81, 04573-6-09-83

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     тел. приймальні 04573-6-09-81

ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

 

    Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

Публікуємо Інформаційне повідомлення  про проведення громадського обговорення (слухання) щодо перепрофілювання (зміни типу) закладів загальної середньої освіти Кагарлицької міської ради:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Державне підприємство "Богуславське лісове господарство" здійснює реалізацію дрів.  Для придбання паливних дрів фізичними особами необхідно:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Благодійний фонд «Право на захист» здійснює реєстрацію та приймання заявок на надання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН у розмірі 2220 грн на кожну особу протягом 3-х місяців, за критеріями вразливості.

Заявки будуть прийматися:

 09 серпня до 12 серпня 2022 року  з 10.00 до 17.00

 за адресою: вул. Незалежності, 12, м. Кагарлик, Міський центр культури та дозвілля:

Кагарлицький відділ управління соціального захисту населення Обухівської районної військової адміністрації Київської області просить вас надати до відділу особові рахунки нового постачальника газу – ТОВ «ГК  «Нафтогаз України».

Для отримання більш детальної інформації вам необхідно звернутися до Кагарлицького відділу за адресою: вул. Незалежності, 1, м. Кагарлик.

Телефон для довідок (04573)5-19-40.

Нагадуємо: на території Київської області забороняється використання повітряного простору цивільною авіацією (повітряним суднам, легкомоторним літальним апаратам, квадрокоптерам, дронам, іншим безпілотним літальним апаратам, повітряним безмотороним засобам пересування, планерам, дельтапланам, аеростатам, дирижаблям тощо):

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Публікуємо ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,  ТОВ «Газтексолюшнз»  щодо реалізації проєкту «Встановлення додаткового технологічного обладнання на існуючому АГЗП за адресою Київська обл., м. Кагарлик, вул. Білоцерківська, 1-Б».

 

Публікуємо ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля,  ТОВ «Газтексолюшнз»  щодо реалізації проєкту «Встановлення додаткового технологічного обладнання на існуючому АГЗП за адресою Київська обл., м. Кагарлик, вул. Став’янка, 101-А (колишня Фрунзе)».

Із 14 червня  Центральна бібліотека та Філія 1 "Бібліотека для дітей" у Кагарлику відновили свою роботу у звичному режимі.

Графік роботи:  з вівторка по суботу з 9.00 до 18.00.

Благодійний  фонд «МХП – Громаді» започаткував конкурс бізнес-ідей «Роби своє» для розвитку малого підприємництва в умовах війни. Бюджет конкурсу – 3,5 млн грн:

Міністерство розвитку громад та територій України разом із «Програмою Ради Європи «Децентралізація і реформа публічної адміністрації в Україні» та ГО «Інтерньюз-Україна» проводить у 2022 році Всеукраїнський конкурс журналістських робіт «Реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади»:

Публікуємо рішення виконавчого комітету Кагарлицької міської ради "Про коригування тарифів Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Житлово-експлуатаційна організація» на послуги з вивезення твердих побутових та негабаритних відходів

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Шановні платники податків!   Кагарлицька державна податкова інспекція відновила свою роботу з 20 квітня 2022 року.  Надання адміністративних послуг та приймання громадян буде здійснюватись за адресою: м.Кагарлик, вул. Незалежності, буд.5, 2 поверх приміщення Кагарлицького РайСТ:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

У 2022 році ЗАБОРОНЕНО  обробляти городи на земельній ділянці 3 га між дитсадком «Теремок» і газовою службою у зв’язку з передбаченим облаштуванням на тому місці модульного містечка для громадян, тимчасово переміщених із зони бойових дій.

В умовах воєнного стану Центр професійних бухгалтерів підготував 2-й відеосемінар у 2022 році: «Воєнний стан і податкові пільги, зміна трудових відносин, сівба та держпідтримка, нова 20-ОПП і декларація 4-ї групи, Е-ТТН, РРО і каса»:

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини повідомляє про проведення безкоштовного щеплення тварин проти сказу та надає платні послуги лікування тварин.

Просимо жителів  Кагарлицької та Ржищівської ОТГ звертатися за адресою:  м. Кагарлик, вул Каштанова, 58 тел. ( 04573) 5-13-49,  з 9:00 до 14:00.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Із 04.03.2022 р. відновлює рух міський автобусний маршрут загального користування №1.

Початок руху – о 7.00 із вул. Південної.

Маршрутні автобуси курсуватимуть у звичному режимі.

Останній рейс до вул. Південної – о 16.15.

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Доводимо до вашого відома, що Кагарлицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області перейменовано:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

На виконання доручення Міністерства цифрової трансформації України від 12.04.2021 №1/06-3-4064, з метою підтримки інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію електронних довірчих послуг, публікуємо посилання на:

  • Інформаційний відеоматеріал «Про е-підпис» - https://cutt.ly/xcS5OzU.
  • Інформаційні матеріали про пріоритетні переваги електронних послуг –https://cutt.ly/jcDiyp1.
  • Посилання на сайт центрального засвідчувального органу – https://www.czo.gov.ua

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

З метою зміцнення податкової культури Управління державної реєстрації надсилає для ознайомлення цей лист:

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3691 (81.44 %)
на теренах Кагарлицької територіальної громади
306 (6.75 %)
за межами Кагарличчини в Україні
313 (6.91 %)
за кордоном
222 (4.9 %)
Офіційні сайти та місцеві ЗМІ