5 лютого 2023 року, неділя, 10:19
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля
 
_________________________________________________________________________
(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу
на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення
Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)

 

________________________________________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності

(автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру

з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газтексолюшнз»,

(ТОВ «Газтексолюшнз»)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище ім’я по батькові фізичної особи – підприємця,

код за ЄДРПОУ 40813910

ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 09200, Київська обл., м. Кагарлик, пров. Серпневий, 2

Директор – Головко Володимир Леонідович

Адреса електронної пошти: bv@evrogaz.com.ua

Контактний номер телефона: +380 (44) 468-91-66

(місце знаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи – підприємця (поштовий індекс, адреса) контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи

ТОВ «Газтексолюшнз» планує реалізацію проєкту «Встановлення додаткового технологічного обладнання на існуючому АГЗП за адресою Київська обл., м. Кагарлик, вул. Став’янка, 101-А (колишня Фрунзе)». Проектом передбачається встановлення автомобільно заправного пункту (АЗП) об’ємом 57 м3 призначеного для прийому, зберігання і заправлення паливних баків транспортних засобів бензином та дизельним паливом.

Технічна альтернатива 1.

Даною технічною альтернативою передбачаєтьсявстановлення двох наземних резервуарів об’ємом по 26 м3 кожен, одного наземного резервуару об’ємом 5 м3, дві паливороздавальні  колонки, одна-«Шельф 100-2КЕД-50/90-0,25-1-1» для бензину та друга-«Шельф 100-2КЕД-50/90-0,25-1-2» для ДП, запірну, регулюючу і запобіжну  арматуру, та прилади контролю і автоматики.

Технічна альтернатива 2.

Технічною альтернативою для даного проєкту є встановлення двох підземних резервуарів об’ємом по 26 м3 кожен та одного на 5 м3.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

Територіальна альтернатива 1.

Встановлення АЗП передбачається на території діючої АГЗП ТОВ «Газтексолюшнз» за адресою Київська обл., м. Кагарлик, вул. вул. Став’янка, 101-А.

Територіальна альтернатива 2.

Не розглядається.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Реалізація планованої діяльності дасть можливість зміцнити паливно-енергетичну базу України, забезпечити енергоресурсами населення та промисловість, збільшити надходження в місцевий та державний бюджети, що сприятиме розвитку державних, соціальних, господарських програм.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Основна виробнича діяльність АГЗП та АЗП ТОВ «Газтексолюшнз» – торгівля нафтопродуктами та скрапленимгазом.

До складу об’єкта входять:

- операторська будівля;

- АГЗП:

 • наземний резервуар об’ємом 9,9м3 - 1шт. (для зберігання ЗВГ);
 • заправна колонка для ЗВГ, тип «ММ Petro» одностороння;
 • вузол зливу ЗВГ з автоцистерни в резервуар;
 • скидний патрубок ЗВГ;
 • блискавкозахист;

- АЗП (проектована):

 • наземний резервуар об’ємом 26 м3 (для зберігання ДП);
 • наземний резервуар об’ємом 26 м3 (для зберігання бензину);
 • наземний резервуар об’ємом 5 м3 (для зберігання бензину);
 •  паливороздавальна колонка типу «Шельф 100-2 КЕД-50/90-0,25-1-2» двостороння (на ДП);
 •  паливороздавальна колонка типу «Шельф 100-2 КЕД-50/90-0,25-1-1» одностороння (на бензин);
 • паливороздавальна колонка типу «ММ Petro» двостороння (на бензин);
 •  запірна, регулююча і запобіжна арматура  та прилади контролю і автоматики.

Орієнтовний річний обсяг палива складає:

 • бензину А-95 – 600 м3/рік;
 • дизпалива – 600 м3/рік;
 • зрідженого природного газу – 1000 м3/рік.

Загальна площа ділянки на якій планується розміщення АЗП становить 0,1000 га.

Заправка дизельним паливом буде здійснюватися на паливороздавальній колонці типу «Шельф 100-2КЕД-50/90-0,25-1-2» (на два рукава – ДПта TIR, потужністю 50 та 90 л/хв відповідно)  та бензином на паливороздавальній колонці типу типу «Шельф 100-2 КЕД-50/90-0,25-1-1». Автозаправний пункт розрахований на 300 заправок на добу.

Загальна кількість працюючих - 4 чол. Режим роботи –цілодобово.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

Встановлюються екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема:

- дотримання допустимих рівнів забруднення атмосферного повітря («Гігієнічні регламенти допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць» (затв. наказом МОЗ України від 14.01.2020 р. №52, зареєстрованим у Мін’юсті 10.02.2020 р. за №156/34439);

- дотримання нормативів гранично допустимих викидів, відповідно до наказу Мінприроди України від 27.06.06р. №309 зареєстрованого у Мін’юсті 01.08.2006 р. за №912/12786);

- забезпечення повного збирання, належного зберігання та недопущення знищення і псування відходів (п. «д» статті 17 Закону України «Про відходи»), передача відходів тільки організаціям, що мають відповідні ліцензії (п. «і» статті 42 Закону України «Про відходи»);

 дотримання допустимих рівнів шуму згідно вимог ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму» та ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» (Постанова Головного державного санітарного лікаря України від 01.12.1999 №37).

Щодо технічної альтернативи 2

Як для технічної альтернативи №1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання нормативної санітарно-захисної зони (СЗЗ) згідно ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мін’юсті 24.07.1996 р. за №379/1404) із змінами, внесеними згідно з Наказами МОЗ України №362 від 02.07.2007р., №653 від 31.08.2009р., №952 від 18.05.2018р.;

протипожежні розриви між будівлями та спорудами;

територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Щодо технічної альтернативи 1

З метою мінімізації впливів на довкілля рішення щодо еколого-інженерної підготовки та захисту території будуть прийматися базуючись на результатах обстеження ділянки, техніко-економічних, інженерно-геологічних та топографо-геодезичних вишукуваннях, виготовленні проектно-кошторисної документації тощо.

Проектні рішення в період будівництва та експлуатації забезпечуватимуть раціональне використання ґрунту: будуть передбачені заходи протидії підтопленню, просіданню, активізації інших екзогенних процесів, а також охоронні, відновлювані, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо технічної альтернативи 2

Як для технічної альтернативи №1.

Щодо територіальної альтернативи 1

Дотримання проектних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціональне використання природних ресурсів. Передбачено охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності включають:

 • клімат і мікроклімат - при впровадженні планової діяльності на клімат і мікроклімат активних і масштабних впливів не передбачається. Вплив планової діяльності на клімат та мікроклімат під час встановлення обладнання визначається виділенням парникових газів при згоранні палива у двигунах внутрішнього згоряння автотранспорту та спецтехніки. Вплив має тимчасовий характер;
 • повітряне середовище - викиди забруднюючих в період роботи технологічного устаткування: резервуари для зберігання палива, паливо-роздавальні колонки, автотранспорт на території. Вплив на атмосферне повітря очікується допустимий, в межах ГДК атмосферного повітря населених місць. Концентрації шкідливих речовин в повітрі не повинні перевищувати нормативів відповідних ГДК;
 • геологічне середовище - будівництво та експлуатація проєктованого об’єкту не спричинить змін геологічної та структурно-тектонічної будови в даній місцевості; не призведе до виникнення карстових і селевих явищ, зсувів; не викличе змін стану і властивостей масивів порід, що призводять до деформації земної поверхні. В ході експлуатації проєктованого об'єкта додаткового екологічного навантаження на геологічне середовище не передбачається. У зв'язку з відсутністю наднормативного впливу проєктованого об'єкта на геологічне середовище, заходи по запобіганню або зменшенню розвитку геологічних процесів або явищ проєктом не передбачаються;
 • водне середовище - вплив на водне середовище буде здійснюватися внаслідок використання води на господарсько-побутові та протипожежні потреби, відведення господарсько-побутових та поверхневих дощових стічних вод;
 • ґрунти, земельні ресурси – порушення верхнього шару ґрунту під час проведення робіт в межах нормативних вимог. В процесі експлуатації АГЗП та АЗП можливе забруднення ґрунту в результаті проливу нафтопродуктів при здійснені технологічних операцій, а також відходами при будівництві та експлуатації. З метою запобігання негативного впливу на ґрунт планованою діяльністю передбачається оснащення території контейнерами для побутових відходів, поводження з відходами здійснюється згідно вимог нормативних документів. Заправку машин передбачено проводити в спеціально відведених і обладнаних місцях. Передбачена локалізація можливих аварійних розливів при здійснені операцій по зливу рідкого палива. Зелені зони огороджені, що виключає змивання ґрунту на дорожнє покриття під час проливних дощів. Планування ділянки повністю забезпечує відведення зливових вод, створює умови, що перешкоджають застою зливових вод. Негативного впливу і нанесення збитку земельним ресурсам району не передбачається, а також не вплине на стан ґрунтів, і не приведе до зміни механічних, водно-фізичних і інших їхніх властивостей. Вплив на земельні ресурси очікується допустимий;
 • поводження з відходами - виробничі, експлуатаційні відходи передбачено використовувати в технологічних процесах підприємства, передавати стороннім організаціям згідно укладеним договорам, при наявності відповідної ліцензії. Будівельні відходи розміщуються в місці видалення відходів підприємства. Побутові відходи передаються згідно укладених договорів спеціалізованим організаціям;
 • рослинний і тваринний світ - об’єкти природно-заповідного фонду та курортні зони в районі, та в безпосередній близькості до об’єкту відсутні. Вплив на рослинний та тваринний світ очікується в межах нормативних вимог;
 • навколишнє соціальне середовище - позитивний вплив завдяки діяльності підприємства з надання послуг по заправці автомобілів якісним пальним, створенню додаткових робочих місць, збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджети;. Пам'ятники історії, культури, природоохоронні і археологічні об'єкти в межах ділянки розміщення підприємства та поруч з ним відсутні;
 • навколишнє техногенне середовище - район розташування майданчика, де передбачена планована діяльність, характеризується наявністю промислової інфраструктури. В результаті планованої діяльності порушення експлуатаційної надійності та безпеки прилеглих техногенних об'єктів не очікується.

Прогнозовані впливи будуть визначені за результатами подальших досліджень та програми моніторингу.

Щодо технічної альтернативи 2

Як для технічної альтернативи №1

Щодо територіальної альтернативи 1

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівельні й територіальні обмеження згідно діючих нормативних документів, зокрема: ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування та забудови населених пунктів» (затверджені наказом МОЗ України від 19.06.1996 р. №373, зареєстрованим у Мін’юсті 24.07.96 р. за №379/14040), ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» (введений в дію 01.10.2019 р. наказом Мінрегіону України №104 від 26.04.2019 р.)(перелік не є вичерпним).

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Планована діяльність відноситься до другої  категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля – ст.3, частина 3 пункт 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» : поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з ОВД виконується у відповідності до ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» від 23.05.2017 № 2059-VIII. Планується провести дослідження впливу планової діяльності на повітряне середовище, водне середовище, ґрунти, рослинний і тваринний світ, техногенне і соціальне середовище під час будівництва та експлуатації об’єктів. За результатами дослідження, у разі необхідності, будуть розроблені заходи щодо мінімізації негативних впливів на довкілля і покращення екологічного середовища.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля». Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

 1. підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
 2. проведення громадського обговорення планованої діяльності;
 3. аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;
 4. надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу;
 5. врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання Звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби (COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій).

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до Звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до Звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження зазначеної планованої діяльності буде Дозвіл на виконання будівельних робіт, який видається

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»)

Державною архітектурно-будівельною інспекцією України

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент екології та природних ресурсів Київської обласної державної адміністрації 01004, м. Київ, вул. Басейна, 1/2-а, тел. 279-01-58, факс – 234-96-15, електронна адреса: dep_eco@koda.gov.uaКонтактна особа: Ткаліч Ганна Іванівна

 

 
архів Анонси подій

09 лютого 2023 року о 10 годині  відбудеться  засідання 32-ї сесії міської ради. 

08.02.2023 року  з 10.00 до 12.00  у Кагарлику здійснюватиме прийом громадян заступник  голови Обухівської РВА Ірина Абрамівна СТАРЕНЬКА.

Прийом відбуватиметься в приміщенні міської ради (вул.Героїв Небесної Сотні,1). Попередній запис за телефонами:  6-09-81 (Кагарлицька міська рада);  (04572)5-09-16 (Обухівська районна військова адміністрація).

Міжнародна  гуманітарна організація «Людина в біді» («People in Need»): у нас  безперервно працює Гаряча Лінія психологічної допомоги і підтримки для дорослих і дітей за номером нашого телефону Довіри 0 800 210 160 (конфіденційно, анонімно та цілодобово) безкоштовно зі всіх операторів в Україні.

Публікуємо графік руху маршрутки на Кагарлик-2, який діє з 13.01.2023 р.:

ДТЕК "Київські Регіональні Електромережі"  пропонує для ознайомлення ГРАФІК СТАБІЛІЗАЦІЙНИХ ВІДКЛЮЧЕНЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ.

Застосовується тільки у разі,  якщо у НЕК "Укренерго" виникне потреба збалансувати енергосистему

Публікуємо графік "ПРЯМИХ ЗВ'ЯЗКІВ" жителів громади з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ:

До уваги жителів Кагарлицької міської територіальної громади! Нагадуємо, що діє спеціальна Новорічна акція для тих, хто збирається найближчим часом народити(сь).

ПЕРШУ дитину, народжену  після 00 годин 1 січня 2023 року, і її  родину чекає гарний подарунок від міської ради – СЕРТИФІКАТ НА П'ЯТЬ ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ!

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на  січень  2023 року:

З метою підвищення надійності електропостачання та запобігання аварій в електричних мережах ПрАТ «ДТЕК Київські регіональні електромережі» буде проводити ремонтні роботи  у мережах Кагарлицької та Ржищівської громад. У зв’язку з виконанням цих робіт буде відключення електроенергії  в таких населених пунктах:

ЛЮДИНА - НЕ ТОВАР! Цінність людського життя - не предмет торгівлі людьми! Торгівля людьми - порушення основоположних прав і свобод

людини і громадянина!  Якщо стосовно Вас або членів Вашої родини вчиняли такі дії:

Жителі Київщини!
    У Київській обласній військовій адміністрації працює телефон «Гарячої лінії».  Якщо вам необхідна консультація щодо роботи структурних підрозділів ОВА, допомога, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області, звертайтеся за телефоном: (044) 363 07 34.
✔️ «Гаряча лінія» працює в робочі дні - понеділок-п’ятниця з 9.00 до 18.00.

УВАГА! Стартує Всеукраїнський конкурс  дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей».

 Він проводитиметься  у два етапи:

Повідомляємо, що  Кагарлицька ДПІ  здійснює прийом громадян  за адресою: м. Кагарлик, вул. Незалежності, 1,  (колишнє  Управління соціального захисту),  1 поверх, у приміщенні   магазину  "Оріфлейм" біля перукарні "Вікторія"

Із  30 листопада 2022 р. набула чинності постанова Кабінету Міністрів України  (від 15.11.2022 р. №1320), якою передбачено:

ЮНІСЕФ разом із навчально-реабілітаційним центром «Джерело» підготували брошуру «Набута інвалідність дитини. Поради батькам і фахівцям», яка містить відповіді на такі запитання:

УВАГА! По області введено ЕКСТРЕНІ відключення електроенергії. На жаль, графіки планових відключень наразі не діють. Енергетики докладають максимум зусиль у поєднанні стабілізаційних і екстрених відключень.

До уваги споживачів електроенергії публікуємо  ГРАФІК АВАРІЙНОГО ВІДКЛЮЧЕННЯ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ:

КП КМР «ЖЕО» нагадує, що користуватися газовими балонами у квартирах багатоквартирних будинків заборонено!

Газовий балон – це є джерело підвищеної небезпеки.

Обігрівати приміщення за допомогою газових плит/балонів заборонено!

Не нехтуйте правилами безпеки, порушення правил може коштувати життя.

Будьте обережними та відповідальними.

                                                                            Адміністрація КП КМР «ЖЕО»

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні 04573-6-12-10

04573-6-09-81, 04573-6-09-83

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

     тел. приймальні 04573-6-09-81

ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

 

    Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

Консультаційний центр надає підтримку громадянам України у режимі онлайн та офлайн щодо:

В Україні діє державний портал для розшуку дітей – інформаційна платформа «Діти війни», що допомагає правоохоронним органам збирати дані про юних українців, які постраждали під час війни, зокрема зникли безвісти або були переміщені на тимчасово окуповані території та депортовані до російської федерації:

Кагарлицька міська рада інформує про початок проведення громадського обговорення щодо демонтажу, заміни елементів пам’яток Другої світової війни, що поширюють радянські та російські міфи, мають комуністичну символіку, та щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських та радянських діячів політики, літератури, мистецтва тощо, у населених пунктах Кагарлицької міської територіальної громади:

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2020р. №783 утворено Головне управління Національної соціальної сервісної служби у м. Києві та Київській області як територіальний орган Національної соціальної сервісної служби України:

До уваги багатодітних родин, які виховують від 4-х і більше дітей віком від 4 до 9 років:

 

У Центрі Товариства Червоного Хреста України (м. Кагарлик, вул. Паркова, 10 – колишня чорнобильська аптека, магазин «Оптика») наявні розвивальні рюкзачки:

     Державний заклад «Український спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення Міністерства охорони здоров'я України» з 1986 року надає безоплатну медичну допомогу населенню всіх регіонів України, яке постраждало внаслідок Чорнобильської катастрофи:

Державне підприємство "Богуславське лісове господарство" здійснює реалізацію дрів.  Для придбання паливних дрів фізичними особами необхідно:

Долучайтеся до безкоштовної гарячої лінії Благодійного фонду "ПРАВО НА ЗАХИСТ"!

Розмовний клуб "УКРАЇНСЬКА ДЛЯ ВСІХ" при Центральній бібліотеці   запрошує: 

Благодійний фонд «Право на захист» здійснює реєстрацію та приймання заявок на надання багатоцільової грошової допомоги від УВКБ ООН у розмірі 2220 грн на кожну особу протягом 3-х місяців, за критеріями вразливості.

Заявки будуть прийматися:

 09 серпня до 12 серпня 2022 року  з 10.00 до 17.00

 за адресою: вул. Незалежності, 12, м. Кагарлик, Міський центр культури та дозвілля:

Кагарлицький відділ управління соціального захисту населення Обухівської районної військової адміністрації Київської області просить вас надати до відділу особові рахунки нового постачальника газу – ТОВ «ГК  «Нафтогаз України».

Для отримання більш детальної інформації вам необхідно звернутися до Кагарлицького відділу за адресою: вул. Незалежності, 1, м. Кагарлик.

Телефон для довідок (04573)5-19-40.

Український  державний  інститут  культурної спадщини розробив  спеціальний Telegram чат-бот (https://t.me/ZhuynovanaSpadshchyna_Bot), за допомогою якого збираються свідчення злочинів проти культурної спадщини, вчинених російськими окупаційними військами на території України:

Із 14 червня  Центральна бібліотека та Філія 1 "Бібліотека для дітей" у Кагарлику відновили свою роботу у звичному режимі.

Графік роботи:  з вівторка по суботу з 9.00 до 18.00.

Благодійний  фонд «МХП – Громаді» започаткував конкурс бізнес-ідей «Роби своє» для розвитку малого підприємництва в умовах війни. Бюджет конкурсу – 3,5 млн грн:

Публікуємо рішення виконавчого комітету Кагарлицької міської ради "Про коригування тарифів Комунальному підприємству Кагарлицької міської ради «Житлово-експлуатаційна організація» на послуги з вивезення твердих побутових та негабаритних відходів

Із  16.05.2022 року відновлює прийом громадян державний нотаріус. Графік роботи:  понеділок – п’ятниця з 08.00 до 13.00. Державний нотаріус працює за  за адресою: м. Кагарлик, вул. Паркова, 2 (каб №3 - другий поверх приміщення Центральної аптеки). Тел. для довідок 098 914 30 14 – Грачова Лілія Ігорівна.

Публікуємо тарифи на послуги з дослідження  щодо безпечності питної води, які надає Центральна випробувальна державна лабораторія Держпродспоживслужби в Київській області та м. Києві:

Зацікавлені можуть звертатися за адресою: м.Кагарлик, вул.Паркова, 14а або за номером телефону 6-10-02, 5-17-33.

У 2022 році ЗАБОРОНЕНО  обробляти городи на земельній ділянці 3 га між дитсадком «Теремок» і газовою службою у зв’язку з передбаченим облаштуванням на тому місці модульного містечка для громадян, тимчасово переміщених із зони бойових дій.

В умовах воєнного стану Центр професійних бухгалтерів підготував 2-й відеосемінар у 2022 році: «Воєнний стан і податкові пільги, зміна трудових відносин, сівба та держпідтримка, нова 20-ОПП і декларація 4-ї групи, Е-ТТН, РРО і каса»:

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ! На прохідний ТОВ "Борошномельна компанія "ТЕВІ" за адресою м.Кагарлик, вул.Свято-Троїцька здійснюється продаж борошна (товар фасовано по 10 кг та 50 кг) ЗА ЦІНОЮ ВИРОБНИКА.

Кагарлицька районна державна лікарня ветеринарної медицини повідомляє про проведення безкоштовного щеплення тварин проти сказу та надає платні послуги лікування тварин.

Просимо жителів  Кагарлицької та Ржищівської ОТГ звертатися за адресою:  м. Кагарлик, вул Каштанова, 58 тел. ( 04573) 5-13-49,  з 9:00 до 14:00.

Служба у справах дітей  та сім’ї Кагарлицької міської ради  просить родини з дітьми (до18 років), які у зв’язку з воєнними діями  на території України переїхали до нашого міста, звернутися до ССДС для реєстрації місця тимчасового перебування!

Місцезнаходження ССДС:  Кагарлицький НВК "ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей".

У  межах  програми  "єПідтримка"  мешканці  Київщини,  які  втратили  роботу,  можуть  отримати  допомогу  від  держави    в    розмірі  6500  грн.   

Публікуємо адреси і телефони ВІДДІЛІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ В ОБУХІВСЬКОМУ РАЙОНІ:

Із 04.03.2022 р. відновлює рух міський автобусний маршрут загального користування №1.

Початок руху – о 7.00 із вул. Південної.

Маршрутні автобуси курсуватимуть у звичному режимі.

Останній рейс до вул. Південної – о 16.15.

Просимо терміново відгукнутися тим, хто може допомогти з житлом біженцям із зони бойових дій  – прихистити в себе або здати в оренду кімнату, квартиру чи  хату. Телефонуйте в міську раду: (04573)6-09-81.

Завантажте собі додаток  у Google Play Market (https://bit.ly/35kDDkz) та AppStore (https://apple.co/3K6v9fD) або підпишіться на телеграм-канал Київської обласної військової адміністрації https://t.me/kyivoda - і ви матимете інформацію про оголошення і відбій тривоги.

У Кагарлику в приміщенні міського Будинку культури (вул. Незалежності, 12) працює пункт збору гуманітарної допомоги для наших воїнів, жителів громади, які опинилися в складних життєвих обставинах,  та переселенців:

Всеукраїнська благодійна організація «Асоціація благодійників України» є потужним загальнонаціональним об'єднанням благодійних та волонтерських спільнот, яке активно діє з 2011 року та об’єднує понад 70 активних членів Асоціації:

Доводимо до вашого відома, що Кагарлицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області перейменовано:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

На виконання доручення Міністерства цифрової трансформації України від 12.04.2021 №1/06-3-4064, з метою підтримки інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію електронних довірчих послуг, публікуємо посилання на:

 • Інформаційний відеоматеріал «Про е-підпис» - https://cutt.ly/xcS5OzU.
 • Інформаційні матеріали про пріоритетні переваги електронних послуг –https://cutt.ly/jcDiyp1.
 • Посилання на сайт центрального засвідчувального органу – https://www.czo.gov.ua

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

З метою зміцнення податкової культури Управління державної реєстрації надсилає для ознайомлення цей лист:

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація"  пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника  КП КМР "Житлово-експлуатаційна організація" за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація ЖЕО

Повідомляємо, що у зв’язку зі службовою необхідністю змінено адресу  електронної поштової скриньки (Rvk-kagarlik@ukr.net  - ця скринька була видалена, надіслані листи прийматися не будуть). У подальшому листи слід надсилати на поштову скриньку  kagarlik@post.mil.gov.ua

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3701 (81.47 %)
на теренах Кагарлицької територіальної громади
307 (6.76 %)
за межами Кагарличчини в Україні
313 (6.89 %)
за кордоном
222 (4.89 %)
Офіційні сайти та місцеві ЗМІ