29 липня 2021 року, четвер, 02:10
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
Про надання пропозицій до проєкту Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

Міністерство культури та інформаційної політики України на виконання пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 474 «Про схвалення Концепції Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року» розробляє проєкт Державної цільової національно-культурної програми забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року (далі –Програма).

З огляду на це просимо у межах компетенції надати протягом десяти робочих днів свої пропозиції до проєкту Програми, зокрема, щодо заходів, які планується проводити у рамках реалізації завдань Програми (шляхом заповненнядодатку 2), та деталізовані фінансово-економічні розрахунки1щодо вказаних заходів з розподілом за роками із зазначенням кількісних та якісних показників їх виконання.

 

 

проєкт Програми

 

 

Державна цільова національно-культурна програма забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя на період до 2030 року

Мета Програми

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій і ст ворення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як де ржавної в усіх сферах суспільного життя на всій території України, сприяння опануванню нею та підвищення престижу використання, посилення її ролі в ук раїнському суспільстві як засобу зміцнення державної єдності, захисту націона льного мовно-культурного та мовно-інформаційного простору, підтримка розви тку національної культури.

Шляхи і способи розвязання проблеми Протягом останніх років здійснено значний поступ у реалізації конституційних положень щодо забезпечення державою всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя на всій території України: Верховною Радою України прийнято Закон України «Про забезпечення функціонування української мови як державної» (далі – Закон), а Кабінетом Міністрів України схвалено Стратегію популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова – успішна держава»; успішно розпочали свою діяльність Національна комісія зі стандартів державної мови, до завдань якої належить належить збереження та розвиток державної мови через встановлення стандартів державної мови і методів перевіряння рівня володіння нею, необхідного для набуття громадянства чи зайняття визначених законами посад, та Уповноважений із захисту державної мови, до завдань якого належить захист української мови як державної, захист права громадян України на отримання державною мовою інформації та послуг у сферах суспільного життя, визначених Законом, на всій території України і усунення перешкод та обмежень у користуванні державною мовою.

Результати соціологічних досліджень свідчать, що більшість громадян України в усіх регіонах поділяють фундаментальні засади державної мовної політики в Україні. Згідно з результатами опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова у серпні 2020 року, більшість українців в усіх регіонах підтримує тези про те, що усі громадяни України повинні володітидержавною мовою (79 %), українська мова має бути мовою спілкування держслужбовців та керівників держави (82 %), а також в усіх державних навчальних закладах більшість предметів мають викладатися державною мовою (77 %).

Результатами загальнонаціонального опитування, проведеного  Фондом «Демократичні ініціативи» спільно з Центром політичної соціології у лютому 2021 року, вказують, що більшість громадян підтримує запровадження обов’язкового використання державної мови у сфері обслуговування (54 %).

Водночас лише закріплення на законодавчому рівні державного статусу української мови та обов’язкових сфер її застосування недостатньо для забезпечення  її повноцінного функціонування в усіх сферах суспільного життя.

Для усунення порушень мовно-культурної єдності, суперечностей мовної ідентичності та мовних практик українців, розширення суспільно-комунікативних функцій державної мови та формування цілісного мовно-культурного простору необхідне застосування ефективних підходів та інструментів.

Досягнення мети Програми може бути забезпечено за кількома варіантами.

Перший варіант передбачає збереження існуючої ситуації, зокрема, законодавче закріплення сфер обов’язкового застосування державної мови у публічному житті та запровадження відповідальності за порушення відповідних норм. Проте такий підхід є недостатнім для ефективного розв’язання більшості наявних проблем у мовній сфері.

Другий, оптимальний, варіант реалізації Програми дасть змогу досягнути мети, оскільки забезпечить формування цілісної державної політики, спрямованої на всебічний розвиток і функціонування української мови як держ авної в усіх сферах суспільного життя на всій території України шляхом посилення взаємодії між органами державної влади, підтримки громадських ініціатив, належного інституційного, фінансового та кадрового забезпечення реалізації державної мовної політики, підвищення престижності та зміцнення позицій української мови в інформаційному середовищі, формування цілісного мовно-культурного простору.

З метою раціонального використання ресурсів Програма передбачає концентрацію зусиль на таких завданнях: забезпечення інституційної спроможності реалізації державної мовної політики; зміцнення державного статусу української мови, вироблення дієвого механізму її захисту, розвитку та популяризації; забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації; мотивування населення України до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів;розроблення та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому числі дистанційних та онлайн-курсів) для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі, здійснення інших заходів щодо сприяння опануванню державної мови; покращення якості викладання державної мови в закладах освіти; запровадження іспиту на рівень володіння державною мовою, у тому числі сертифікаційного іспиту з української мови як іноземної на підставі затверджених вимог до рівнів володіння українською мовою як іноземною А1-С2 (відповідно до Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти: вивчення, викладання, оцінювання) для іноземців, які виявили бажання вивчати українську мову; забезпечення підтримки та популяризації української мови за кордоном, зокрема створення системи викладання української мови як іноземної за кордоном, а також направлення педагогічних (науково-педагогічних) працівників для викладання у закладах освіти за кордоном української мови, літератури, культури, історії тощо; сприяння проведенню наукових досліджень у сфері українського мовознавства та соціолінгвістики, а також української жестової мови; розвиток національної словникової бази та забезпечення вільного доступу до неї користувачів; підтримка інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних індустрій, покращення якості україномовного культурного продукту на телебаченні, радіо, у кіно- та відеомережі, забезпечення доступу глядачів до кращих творів європейської та світової кінематографії, зокрема стимулювання дублювання українською мовою творів класики світового кінематографу; сприяння створенню інформаційної, у тому числі медійної, україномовної продукції для дітей; сприяння запровадженню освітніх теле- та радіопрограм, відкритих онлайн-курсів з української історії та культури; подальша підтримка книговидавничої справи в Україні, зокрема видання книг українською мовою, у тому числі перекладної літератури, підвищення конкурентоспроможності української книжкової продукції як на вітчизняному книжковому ринку, так і за межами України; створення умов для підвищення обізнаності громадян про порядок застосування норм законодавства про державну мову у відповідних сферах, забезпечення реалізації громадянами права на одержання інформації та послуг українською мовою, в тому числі через засоби масової інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору, у тому числі за кордоном.

Оцінка стану виконання Програми буде проводитися МКІП у співпраці з іншими органами державної влади в рамках проведення моніторингу реалізації її завдань та заходів За результатами щорічної оцінки ефективності виконання Програми у разі потреби може здійснюватися перегляд її завдань та заходів.

 
архів Анонси подій
Оголошення про проведення засідання виконавчого комітету

30 липня 2021 року о 9 годині  у великій сесійній залі адміністративного приміщення (пл. Незалежності, 1, м. Кагарлик) відбудеться засідання виконавчого комітету міської ради.

19 липня 2021 року

30 липня 2021 року о 10 годині  у великій сесійній залі адміністративного приміщення (пл. Незалежності, 1, м. Кагарлик) відбудеться засідання 9-ї сесії міської ради.

29 липня 2021 року відбудеться тематичний семінар із начальником Кагарлицької ДПІ ГУ ДПС у Київській області – Циганок Людмилою Миколаївною на тему «Надання адміністративних послуг».

Семінар відбудеться о 10 год. 00 хв. за адресою:

Київська обл., м. Кагарлик, пл. Незалежності, 1

Довідки за телефоном (04573) 6-10-46.

У зв’язку з проведення капітального ремонту на автомобільній дорозі Н-01 Київ – Знам’янка, що проходить через Кагарлик, здійснюватиметься заміна мереж, які перетинають трасу, в тому числі й мереж водопостачання та каналізації. Через це можливі відключення споживачів під час виконання робіт. Просимо вибачення за тимчасові незручності!

Адміністрація КП КМР «Кагарликводоканал»

Кагарлицька міська рада

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

пл. Незалежності, 1   

тел. приймальні 04573-6-12-10

ел. пошта kagarlyk_rada@ukr.net

 

ЦНАП (відділ - Центр надання адміністративних послуг)

09201, Київська обл., м.Кагарлик, 

вул. Героїв Небесної Сотні, 1   

тел. приймальні 04573-6-09-81

ел. пошта cnap.kagarlyk@ukr.net

 

    Графік прийому громадян у ЦНАПі

Понеділок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Вівторок: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Середа: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Четвер: з 08:30 до 20:00 без перерви на обід;

П’ятниця: з 08:30 до 15:30 без перерви на обід;

Субота, неділя – вихідний день.

Публікуємо план заходів Кагарлицької міської ради на тиждень - із 26 липня по 1 серпня 2021 року:

Доводимо до вашого відома, що Кагарлицьке районне управління Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області перейменовано:

Публікуємо ГРАФІК виїзних прийомів заступників  Кагарлицького міського голови на липень 2021 року:

Публікуємо графік особистого прийому громадян міським головою. секретарем міської ради та заступниками міського голови:

Пропонуємо оформити в АТ «Ощадбанк» отримання пенсійних та інших виплат за допомогою платіжної картки:

Кагарлицька міська рада інформує: 21.04.2021 прийнято постанову Кабінету Міністрів  України №397«Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей» (далі – Постанова №397), яка набирає чинності з 01.01.2022 року:

ПрАТ "ДТЕК КИЇВСЬКІ РЕГІОНАЛЬНІ ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ" на своєму вебпорталі повідомляє про  аварійно-профілактичні відключення електрики:

Реєстрація та перереєстрація транспортних засобів, заміна посвідчення водія та видача міжнародних водійських посвідчень, замовлення довідки про несудимість – усі ці державні послуги жителі Кагарличчини можуть отримати в мобільному сервісному центрі МВС України, який базується на території  «Міськрембудсервісу» в Кагарлику за адресою: вулиця Каштанова, 93. Після вимушеної перерви внаслідок карантинних обмежень сервісний центр відновлює роботу.

 Працює мобільний центр щосереди з 10 до 16 години.

На виконання доручення Міністерства цифрової трансформації України від 12.04.2021 №1/06-3-4064, з метою підтримки інформаційної кампанії, спрямованої на популяризацію електронних довірчих послуг, публікуємо посилання на:

  • Інформаційний відеоматеріал «Про е-підпис» - https://cutt.ly/xcS5OzU.
  • Інформаційні матеріали про пріоритетні переваги електронних послуг –https://cutt.ly/jcDiyp1.
  • Посилання на сайт центрального засвідчувального органу – https://www.czo.gov.ua

Для підтримки малого та середнього агробізнесу Товариство з додатковою відповідальністю «Узинський цукровий комбінат»,  розташоване на території Узинської ОТГ, у 2021 році буде здійснювати приймання цукрового буряку на давальницьких умовах:

РОЗПОДІЛ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ГРОМАДИ ЗА
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИКАМИ МІСЬКОЇ РАДИ: 

Публікуємо зміни в банківських реквізитах Кагарлицької міської ради:

Із 01.01.2021 року змінено банківські рахунки для проведення платежів за оренду земельних ділянок та за використання земельних ділянок на праві постійного користування.

За довідками звертатися до Кагарлицької міської ради за тел. 61306 (бухгалтерія) та 60811 (земельний відділ):

З метою зміцнення податкової культури Управління державної реєстрації надсилає для ознайомлення цей лист:

У ФІЛІЇ "КОНЧА-ЗАСПІВСЬКЕ ДОРОЖНЬО-ЕКСПЛУАТАЦІЙНЕ УПРАВЛІННЯ" ДП "КИЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ДОРОЖНЄ УПРАВЛІННЯ" ВАТ "ДАК "АВТОМОБІЛЬНІ ДОРОГИ УКРАЇНИ" наявні вакансії таких посад:

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності:

Заклад розташований  у  заповідній зоні м. Києва, Пуща-Водиця, з 1986 року надає безоплатну амбулаторно-консультативну допомогу дітям та дорослим з усіх областей України, постраждалим внаслідок аварії на ЧАЕС, а також дітям учасників АТО:

На ринку освітніх послуг з 1992 року працює заклад вищої освіти «Університет економіки та права «КРОК», який відповідно до рейтингу вишів «ТОП-Україна» у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 визнано кращим в Україні серед закладів вищої освіти недержавної форми власності.

До уваги бажаючих отримати другу вищу освіту за дистанційною формою зі спеціальностей:

«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» пропонує співпрацю щодо реалізації спільного з благодійним фондом «Український Жіночий фонд» проєкту «Родина героя: своїх не лишаємо!»

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

Начальник сектору

Погребенна Наталія Миколаївна

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КЖЕП пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника КЖЕП  за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація КЖЕП

У разі необхідності отримання публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Кагарлицької місцевої прокуратури, громадяни можуть надсилати свої запити на електронну адресу kagarlyk@kobl.gp.gov.ua, поштовим зв’язком, за телефоном (04573)5-13-43 або подати особисто на прийомі в Кагарлицькій місцевій прокуратурі.

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3586 (81.32 %)
на теренах Кагарлицької територіальної громади
298 (6.76 %)
за межами Кагарличчини в Україні
310 (7.03 %)
за кордоном
216 (4.9 %)
Офіційні сайти та місцеві ЗМІ