9 серпня 2020 року, неділя, 11:27
 
Головне меню
Пошук по сайту
 
 
ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

На адресу міської ради надійшов лист від керівництва ТОВ «Ясенсвіт» із проханням оприлюднити Повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля.

У звязку з цим публікуємо цей документ для ознайомлення громадськості міста:

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЯСЕНСВІТ», код ЄДРПОУ 32619343 (повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті) інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

Юридична адреса: 09623, Київська область, Рокитнянський р-н, с. Ромашки, вул. Покровська, 22А, Тел./факс: 044-389-38-70, 050-013-59-57 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підпри- ємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи*

Планована діяльність, її характеристика.

Реконструкція комплексу ТОВ «Ясенсвіт» під розміщення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці) в м. Кагарлик по вул. Залізничників, 2 та вул. Залізничників, 4, Кагарлицького району, Київської області. Забій живої птиці та переробка здійснюється на автоматичній високотехнологічній лінії нідерландської компанії «Meyn Food Processing Technology B.V.» потужністю 6000 голів за годину. Цех технічних фабрикатів з обладнанням нідерландської компанії «Mavitec», потужністю 25 тонн сировини за добу, цех очистки виробничих та побутових стоків планується облаштувати обладнанням провідних європейських фірм, потужністю 500 куб. м стоків на добу. На всіх етапах виробничого процесу планується впровадити HACCP – систему аналізу небезпек і контролю (регулювання) в критичних точках.

Технічна альтернатива 1.

На земельній ділянці ТОВ «Ясенсвіт» планується реконструкція комплексу ТОВ «Ясенсвіт» під розміщення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці), яке включає розміщення основних виробничих підрозділів підприємства: забійного цеху, ковбасного цеху, відділення холодильної обробки продукції, цеху технічних фабрикатів та локальних очисних споруд повного циклу. Річний випуск готової продукції, у дві зміни, планується в кількості 28 500 тонн.

Технологія передбачає, що птицю доставляють на забій спеціалізованим транспортом, із швидкістю не більше 40км/год. Потужність виробничої лінії - 48000 голів живої птиці в 1 зміну. Об`єкт працює за принципом закритого виробництва за наявності санпропускників та дезбар’єрів. Всі операції з переробки птиці планується здійснювати із впровадженням нових технологій та системи НАССР, яка ідентифікує, оцінює і контролює небезпечні фактори, що є визначальними для безпечності харчових продуктів.

Технічна альтернатива 2.

 В якості технічної альтернативи розглядався варіант переробки птиці на лінії з ручними технологічними операціями. Проте, потужність лінії низька і становить 3000 голів на годину, а якість отриманого продукту потребує додаткової обробки. Даний альтернативний варіант не був прийнятим, оскільки автоматична лінія нідерландської компанії «Meyn Food Processing Technology B.V.» дозволяє досягнути потужності 6000 голів за годину.

Компанія є одним з провідних світових розробників і виробників систем і устаткування для птахопереробної галузі. Ми отримуємо технологічні рішення безвідходного виробництва, які підтримують повністю керовані конвеєрні процеси, керуючи і відстежуючи кожен продукт або партію в усіх виробничих приміщеннях з одночасним контролем якості кінцевої продукції.

Технічна альтернатива 3 (нульова альтернатива).

Відмова від провадження планованої діяльності призведе до неможливості збільшення обсягів виробництва та збільшення робочих місць регіону. Неотримання фінансування важливих для міста соціальних проектів, негативно вплине на соціально-економічний розвиток місцевої громади. Також, відмова від розширення виробництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку потенціалу регіону.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи

 Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1

Розміщення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці) планується на території існуючого комплексу за адресою: м. Кагарлик по вул. Залізничників, 2 та вул. Залізничників, 4, Кагарлицького району, Київської області. Комплекс ТОВ «ЯСЕНСВІТ» розташований в межах населеного пункту міста Кагарлик. Найближча житлова забудова знаходиться на відстані більше 700 метрів від виробничого комплексу.

Цільове призначення земельної ділянки – для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Екологічні, санітарно-епідеміологічні, протипожежні і містобудівні обмеження щодо планованої діяльності відсутні. Ділянка не належить до історико-культурних, санітарно-охоронних зон.

Генеральний план вирішений в технологічній ув’язці з існуючими об’єктами.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2

Розташування підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці) у північно-західному напрямку від м. Кагарлика на відстані 1500 м від житлової забудови.

Територіальна альтернатива 2 не приймається у зв’язку з тим, що власники земельних паїв відмовилися надавати в оренду землю для розміщення підприємства.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Розміщення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці) на території існуючого комплексу надасть можливість забезпечити внутрішній ринок країни якісною продукцією вітчизняного виробництва. Забезпечити інфраструктурний розвиток міста та області завдяки залученню компаній в сфері будівництва, супутніх дилерських мереж, транспортних компаній, компаній в сфері технічного обслуговування тощо. Покращити соціально-економічний стан міста та області завдяки відрахуванням в бюджет податків під час планованої діяльності. Реалізація проектних рішень з сучасною технологією та використанням технологічного обладнання провідних європейських виробників дозволить забезпечити реконструкцію комплексу ТОВ «Ясенсвіт» з мінімальним впливом на довкілля.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Розміщення підприємства з переробки сільськогосподарської продукції (м’яса птиці) планується на території існуючого комплексу.

Річний випуск готової продукції, у дві зміни, планується в кількості 28  500 тонн, в тому числі:

1) Тушка курки-несучки – 24000 т.

в т.ч. охолоджена продукція (тушка, частини тушки) – 15000 т;

в т.ч. заморожена продукція (тушка, частини тушки, ММО) – 9000 т.

2) Ковбаси – 1000 т.

3) М’ясо-кісткове борошно – 2500 т.

4) Технічний жир – 1000 т.

Дві земельні ділянки, загальною площею 7,11 га, на якій знаходиться комплекс ТОВ «ЯСЕНСВІТ», розташована в межах населеного пункту міста Кагарлик із відстанню більше 700 м від житлової забудови.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами: щодо технічної альтернативи 1

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності встановлюються згідно з діючим законодавством України.

Санітарно-епідеміологічні обмеження:

- по забрудненню атмосферного повітря - значення гранично допустимих концентрацій (ГДК) забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчого житла, рівні гранично допустимих викидів від технологічного обладнання, фоновий вміст забруднюючих речовин в атмосферному повітрі;

- по акустичному впливу – допустимі рівні шуму;

- по поверхневих та підземних водах – відсутність на них безпосереднього впливу, виключення забруднення підземних та поверхневих вод.

Технологічні обмеження: дотримання правил пожежної безпеки, технологічних регламентів виробництва, дотримання правил поводження з відходами.

Щодо технічної альтернативи 2

Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

В процесі ведення виробничої діяльності дотримуватись погоджених та відведених меж територій. Виконання обмежень щодо використання земельних ділянок, встановлених у документах, що посвідчують право користування земельними ділянками, згідно з нормами чинного законодавства.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого та діючого підприємства.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1

Майданчики під розміщення об’єктів планованої діяльності розташовані в межах підприємства ТОВ «ЯСЕНСВІТ». Інженерно-геологічні (за необхідністю), екологічні та інші вишукування виконуватимуться у необхідному обсязі, згідно з чинним законодавством України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо технічної альтернативи 2

Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Проведення інженерно-геологічних, екологічних та будь-яких інших досліджень виконуватиметься у необхідному обсязі відповідно до діючого законодавства України, з метою забезпечення раціонального використання природних ресурсів, а також забезпечення виконання охоронних, відновлюваних, захисних та компенсаційних заходів.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого та діючого підприємства.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1

Можливі впливи планованої діяльності при будівництві та експлуатації об’єктів на довкілля включають:

клімат і мікроклімат: не передбачається.

Повітряне середовище: під час будівництва короткочасний незначний вплив за рахунок викидів забруднюючих речовин при роботі спеціалізованої техніки, здійснення зварювальних та фарбувальних робіт. Під час експлуатації джерелами утворення забруднюючих речовин є заплановане до встановлення технологічне обладнання, в результаті роботи якого будуть виділятися забруднюючі речовини. При цьому рівень забруднення атмосфери не перевищить санітарно-гігієнічних нормативів.

Ультразвукове, електромагнітне, іонізуюче забруднення та вібрація не очікуються. Рівень звукового впливу на границі житлової забудови буде в межах норми.

Водне середовище: вплив планованої діяльності на водне середовище відбуватиметься за рахунок забору підземних вод для господарсько-питних та виробничих потреб. Скид стічних вод планується в проектовані локальні очисні споруди.

Грунт: вплив тимчасовий при проведенні будівельних робіт; грунтово-рослинний покрив відсутній. Плануєма діяльність буде розташована на території існуючого комплексу, додаткового відведення земель не потрібно.

Усі відходи від будівництва та експлуатації об’єкта будуть передаватися по мірі утворення спеціалізованим підприємствам на утилізацію, видалення, захоронення, знешкодження тощо. Передача відходів буде здійснюватися лише за наявністю у підприємства – одержувача небезпечних відходів відповідної ліцензії в сфері поводження з небезпечними відходами.

Геологічне середовище: не передбачається.

Рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкти: планована діяльність не буде негативно впливати на рослинний і тваринний світ, так як плановану діяльність планується здійснювати на території діючого підприємства на значній відстані від об’єктів ПЗФ.

Соціальне середовище: планована діяльність позитивно вплине на місцеву економіку через зайнятість місцевого населення, а також в більш довгостроковій перспективі - у вигляді податкових надходжень до місцевого бюджету, і зайнятості технічного обслуговуючого персоналу. Впровадження планованої діяльності є вагомим внеском у розвиток як регіональної економіки, так і економіки України в цілому.

Техногенне середовище: в районі проведення запланованих робіт відсутні об’єкти техногенного середовища, які можуть зазнати негативних впливів від планованої діяльності. Проведення робіт передбачено здійснювати при дотриманні вимог природоохоронного законодавства, що забезпечить ефективний захист навколишнього середовища від понаднормативного впливу.

На основі результатів досліджень з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля будуть передбачені усі необхідні додаткові захисні, компенсаційні і інші заходи для забезпечення нормативного стану навколишнього середовища та його безпеки.

Щодо технічної альтернативи 2

Відсутня в зв’язку з відмовою від планованої діяльності.

Щодо територіальної альтернативи 1

Соціальне середовище, можливий вплив - перевищення гігієнічних нормативів допустимого вмісту забруднюючих речовин в атмосферному повітрі населених місць, перевищення санітарних норм допустимого звукового тиску на межі житлової забудови, недотримання розміру санітарно-захисної зони виробництв.

Щодо територіальної альтернативи 2

Не розглядається, в зв’язку з тим, що діяльність планується в межах існуючого та діючого підприємства.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Планована діяльність об’єкта належить до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, що можуть мати вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно статті 3 частини 3 пункту 8 (бійні продуктивністю понад 10 тонн на добу) та пункту 13 (… забір води з водних об’єктів за умови, що водозабір підземних вод перевищує 300 кубічних метрів на добу) Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля визначається згідно ст. 6 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” № 2059-VIII від 23 травня 2017 року.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Дозвіл на виконання будівельних робіт(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”), що видається Державною архітектурно-будівельною інспекцією України (орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Відділу оцінки впливу на довкілля Міністерства екології та природних ресурсів України за адресою: 03035, м. Київ, вул. Василя Липківського, 35; тел.: (044) 206-31-29, (044) 206-31-15, e-mail: m.shimkus@menr.gov.ua, Контактна особа – Шимкус Марина Олександрівна (найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа).

 

P.SЦе Повідомлення опубліковане також у газеті «Вісник Кагарличчини» (№47 від 22 листопада 2019 року).

 
архів Анонси подій

09201, Київська обл., м.Кагарлик, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 

телефон приймальні

04573-6-09-81

адреса електронної пошти   kagarlyk_rada@ukr.net

"ПРЯМИЙ ЗВ'ЯЗОК" жителів Кагарлика з міським головою Олександром Олексійовичем ПАНЮТОЮ відбудеться  19  серпня 2020 року.

Телефонуйте з 14.00 до 15.00 за номером

6-09-81.

Кагарлицький РП ПрАТ «Київобленерго» повідомляє про  аварійно-профілактичні відключення електрики: 

10.08.2020  з 08:00 до 17:00 буде перервано електропостачання  повулиці Столична та в ЗОШ №3.

11.08.2020 по вулицях Паркова, Стадіонна, Будинок культури, НВК «ЗОШ І-ІІ ступенів – ліцей».

12.08.2020  з 08:00 до 20:00   по вулицях: Став’янка; Мічуріна; Свято-Троїцька; Демиденка; Єдності.

На ринку освітніх послуг з 1992 року працює заклад вищої освіти «Університет економіки та права «КРОК», який відповідно до рейтингу вишів «ТОП-Україна» у 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 визнано кращим в Україні серед закладів вищої освіти недержавної форми власності.

До уваги бажаючих отримати другу вищу освіту за дистанційною формою зі спеціальностей:

Кагарлицька районна державна адміністрація інформує, що в рамках підготовки до опалювального сезону 2020/2021 року територіальними службами АТ «Київоблгаз» у період із 30 червня по 31 серпня поточного року заплановано проведення планово-технічних перевірок газового обладнання побутових споживачів (лист АТ «Київоблгаз» від 25.06.2020р. №121).

«Об’єднання дружин і матерів бійців учасників АТО» пропонує співпрацю щодо реалізації спільного з благодійним фондом «Український Жіночий фонд» проєкту «Родина героя: своїх не лишаємо!»

Білоцерківський національний аграрний університет запрошує вас на навчання:

Закликаємо всіх небайдужих об’єднати зусилля заради всебічної допомоги нашим медикам. 

Кошти можна надіслати на розрахункові рахунки:

UA663226690000026007300998971

Банк – АТ «Ощадбанк»

ТВБВ 10026/0614

Одержувач – КНП КРР «Кагарлицька ЦРЛ»

Код ЄДРПОУ 01994416

Код банку 322669

***

КНП «ЦПМСД Кагарлицької районної ради»

ЄДРПОУ 38085929

РР – UA 123808050000000026003609967

в АТ «Райффайзен банк Аваль», м. Київ,

МФО 380805

Український інформаційно-видавничий центр «Галактика» спільно зі Спілкою освітян України проводить підготовку до Національного проєкту «Родинна Слава»:

На прохання відвідувачів сайту публікуємо перелік аптек, що діють на території м. Кагарлик:

Центр розташований за адресою: 

м. Київ, вул. Генерала Алмазова, 11

 (Документ-сервіс «Готово!»)

Звернутися в Центр можна за телефоном:
0 800 33 68 19

Розрахунковий рахунок Фонду в Приватбанку:

UA523218420000026004000101439

У місті введено режим карантину та надзвичайної ситуації через небезпеку поширення коронавірусу. Просимо вас без особливих потреб не виходити на вулицю, не відвідувати місця скупчення людей, дотримуватися дистанції між людьми від 1,5 метра.

У зоні ризику на ураження вірусом перебувають особи похилого віку та ті, які мають хронічні захворювання.

Збережіть життя своїм близьким, подбайте про те, щоб ці категорії людей залишалися вдома і були забезпечені всім необхідним.

Зупинити небезпечний вірус зможемо, лише суворо дотримуючись карантинних заходів.

Із 17 березня здійснюється патрулювання на вулицях міста поліцією, з метою недопущення перебування населення району без особливої потреби в громадських місцях. За невиконання карантинних заходів загрожує кримінальна відповідальність та накладається штраф.

Начальник сектору

Салій Євген Григорович, майор внутрішньої служби

Контактні дані:

поштова адреса: вул. Незалежності, 12 А, м. Кагарлик, 09201

тел.: 095-856-27-38

електронна скринька: kv25_probation@gov.ua 

Кагарлицька ДПІ Обухівського управління ГУ ДПС у Київській області запрошує Вас задекларувати доходи, отримані у 2019 році:

У 2019-2020 рр. в Управлінні поліції охорони Київщини проходить конкурс на вакантні посади. Якщо ваш девіз – «Служити та захищати», ЗАПРОШУЄМО ДО ЛАВ ПОЛІЦІЇ ОХОРОНИ:

Із 1 січня 2020 року суб’єктам декларування при заповненні декларації необхідно буде зазначити відомості про свій унікальний номер запису в Єдиному державному демографічному реєстрі (УНЗР) та вказати відповідні номери членів сім’ї:

Мешканцям приватного житлового сектору забороняється використовувати для утилізації сміття контейнери біля багатоквартирних житлових будинків: для цього діє відповідний Графік вивезення побутових відходів, що забезпечується КП «Міськрембудсервіс».  Адміністрація КЖЕП пропонує укладати індивідуальні угоди  також із нашим підприємством.

Із питань утримання багатоквартирних будинків у випадку аварійних ситуацій у вихідні та святкові дні, а також у вечірні години звертайтеся  до відповідального працівника КЖЕП  за телефоном   096-441-05-66.

Адміністрація КЖЕП

У разі необхідності отримання публічної інформації, що перебуває в розпорядженні Кагарлицької місцевої прокуратури, громадяни можуть надсилати свої запити на електронну адресу kagarlyk@kobl.gp.gov.ua, поштовим зв’язком, за телефоном (04573)5-13-43 або подати особисто на прийомі в Кагарлицькій місцевій прокуратурі.

На землях в адміністративних межах м. Кагарлик, які розташовані за межами населеного пункту, прокладений підземний магістральний газопровід високого тиску, який є державною власністю України та перебуває у господарському віданні ПАТ «УКРТРАНСГАЗ»:

 

У місті Кагарлику Бюро правової допомоги знаходиться по вулиці Кооперативна, 19.

архів Опитування
Шановний відвідувачу, Ви завітали на наш сайт, перебуваючи:
в м. КАГАРЛИКУ
3475 (81.36 %)
в Кагарлицькому районі
285 (6.67 %)
за межами Кагарличчини в Україні
304 (7.12 %)
за кордоном
207 (4.85 %)
Офіційні сайти